Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
051/2022
35742364 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava Zmluva - servisný prenájom rohoží Ing. Jana Maršálková 07.11.2022 stiahnuť
050/2022
31875173 Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región, Mestský úrad, Ulica 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce Príkazná zmluva č. 34/VO/06/2022/EL-KS k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania 400,00 Ing. Jana Maršálková 04.11.2022 stiahnuť
049/2022
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003543 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 28696,33 Ing. Jana Maršálková 19.10.2022 stiahnuť
048/2022
31651402 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo s názvom: Rekonštrukcia MK-Krakovská 123902,44 EUR bez DPH Ing. Jana Maršálková 12.10.2022 stiahnuť
047/2022
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Ing. Jana Maršálková 06.10.2022 stiahnuť
046/2022
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Zmluva o aktualizácii programov WinCITY Cintorín druhá licencia 78,00 Ing. Jana Maršálková 06.10.2022 stiahnuť
045/2022
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M. Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky Zmluva o poskytnutí služieb č. 04/2022/O - vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt "Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre" 18480,00 Ing. Jana Maršálková 05.10.2022 stiahnuť
044/2022
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-23/2019 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov Ing. Jana Maršálková 03.10.2022 stiahnuť
043/2022
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre, Ábelova 1, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 6500,00 Ing. Jana Maršálková 03.10.2022 stiahnuť
042/2022
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby-p. Mária Klementíková Ing. Jana Maršálková 19.08.2022 stiahnuť
041/2022
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 16, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 500,00 Ing. Jana Maršálková 12.08.2022 stiahnuť
040/2022
31651402 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. 163/2022/08411, rekonštrukcia MK - Krakovská ulica, Ivanka pri Nitre 114759,90 EUR bez DPH Ing. Jana Maršálková 11.07.2022 stiahnuť
039/2022
52199258 AFMED, s.r.o., Remeselnícka 7, Kolárovo Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 26.07.2022 stiahnuť
038/2022
47248343 PrePsychiku, s.r.o., Mikovíniho 408/20, Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 23.07.2022 stiahnuť
037/2022
48218189 Lucia Poláčková, Krakovská 78, Ivanka pri Nitre Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 30,00 Ing. Jana Maršálková 01.07.2022 stiahnuť
036/2022
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, kód obj. č. 1-800540005071 Ing. Jana Maršálková 19.07.2022 stiahnuť
035/2022
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, kód obj. č. 1-800540236939 Ing. Jana Maršálková 19.07.2022 stiahnuť
034/2022
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, kód obj. č. 1-800540354395 Ing. Jana Maršálková 19.06.2022 stiahnuť
033/2022
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 353/2022/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 1000,00 Ing. Jana Maršálková 13.07.2022 stiahnuť
032/2022
00164348 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_023, projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II Ing. Jana Maršálková 13.07.2022 stiahnuť
031/2022
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 1485/2022 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 1100,00 Ing. Jana Maršálková 11.07.2022 stiahnuť
030/2022
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 774/2022 o poskytnutí dotácie na podporu športu 1150,00 Ing. Jana Maršálková 11.07.2022 stiahnuť
029/2022
50349287 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302021BKS2-221-67, projekt: Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 615.200,00 Ing. Jana Maršálková 07.07.2022 stiahnuť
028/2022
028/2022 STOMGYN, s.r.o., Kmeťkova 17, Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 29.06.2022 stiahnuť
027/2022
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela TENDERnet-systém zadávania zákaziek 425,00 Ing. Jana Maršálková 23.06.2022 stiahnuť
026/2022
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Ing. Jana Maršálková 21.06.2022 stiahnuť
025/2022
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO,odb.prípravu členov DHZO, servis, nákup dielov na hasičskú techniku 3.000,00 Ing. Jana Maršálková 16.06.2022 stiahnuť
024/2022
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlnyské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu 9105461634 Ing. Jana Maršálková 15.06.2022 stiahnuť
023/2022
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlnyské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu 9105461644 Ing. Jana Maršálková 15.06.2022 stiahnuť
022/2022
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlnyské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu 9105461564 Ing. Jana Maršálková 15.06.2022 stiahnuť
021/2022
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlnyské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o dodávke plynu 9105461442 Ing. Jana Maršálková 15.06.2022 stiahnuť
020/2022
317908520001 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva: Parcela 1589/11 (188m2), 1589/12 (81m2) 327,00 Ing. Jana Maršálková 06.06.2022 stiahnuť
019/2022
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č.23102022 6.000,00 Ing. Jana Maršálková 27.05.2022 stiahnuť
018/2022
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava Kúpna zmluva-predaj pozemku z dôvodu výstavby distribučnej transformačnej stanice v rámci stavby "Areál Lyra Group s.r.o, ul. Pri Parku, Ivanka pri Nitre, VNK,TS, NNK" 100,00 Ing. Jana Maršálková 30.03.2022 stiahnuť
017/2022
54558964 MUDr. Jaroslava Držíková - lekár - fyziatér, Sila 158, 95124 Nové Sady Zmluva o nájme nebytových priestorov (zdravotné stredisko) Ing. Jana Maršálková 24.03.2022 stiahnuť
016/2022
43878989 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Leasingová zmluva č. 095-007102 na kopírovacie zariadenie SHARP BP-30M31 Ing. Jana Maršálková 14.03.2022 stiahnuť
015/2022
51115026 Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov / Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príkazná zmluva č. 04/VO/02/2021/PL-KS (VO na dodávku zemného plynu) 400,- Ing. Jana Maršálková 10.03.2022 stiahnuť
014/2022
46333045 PreKo, s.r.o., Alekšince 354, 951 22 Alekšince Servisná zmluva 07/03/2022 - SHARP BP-30M31 Ing. Jana Maršálková 10.03.2022 stiahnuť
013/2022
50980980 TRILAB SK s.r.o., V.Benedikta 209/4, 971 01 Prievidza Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.10.2021-Zdravotnícka technika pre projekt "Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci" Ing. Jana Maršálková 16.02.2022 stiahnuť
012/2022
44017464 Lectus s.r.o., Limbová 3056/11, 010 01 Žilina Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.11.2021-Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre projekt "Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci" Ing. Jana Maršálková 16.02.2022 stiahnuť
011/2022
MO Jednoty dôchodcov v Ivanke pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - MO Jednoty dôchodcov 1.300,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
010/2022
Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre, Orolská 21, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre 200,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
009/2022
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky, Nitra, Jedlíkova 9 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
008/2022
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik, Novozámocká 128/300, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre 1.000,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
007/2022
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre 5.000,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
006/2022
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Beňadikova 23, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - MO Matice slovenskej 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
005/2022
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre, Na stanicu 22, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Slovenský zväz chovateľov 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
004/2022
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 11, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - ŠK Junior 2.500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
003/2022
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, Nitra Zmluva so sprostredkovateľom o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Ing. Jana Maršálková 25.01.2022 stiahnuť
002/2022
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, Nitra Zmluva č. ZM-09/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti 95,00 / mesačne Ing. Jana Maršálková 25.01.2022 stiahnuť
001/2022
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - TJ Družstevník 14.000,00 Ing. Jana Maršálková 10.01.2022 stiahnuť