Zdravotná starostlivosť

Úvod / Zdravotná starostlivosť

V obci Ivanka pri Nitre je zriadené zdravotné stredisko s prevádzkou ambulancie pre deti a mládež, ambulancie všeobecného lekára, stomatologickej ambulancie a lekárne.

Ambulancie

Stomatologická ambulancia

Stomatológia pre deti, dospelých a dentálna hygiena.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Ambulancia pre dospelých - vystavenie dokladu o práceneschopnosti, vyšetrenia, diagnostika, liečba.

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Diagnostika a liečba detských ochorení, liečebno-preventívna starostlivosť, očkovanie, sledovanie psychomotorického vývinu, poradenstvo a návštevná služba, monitoring chronicky chorých a postihnutých detí.

Lekárne

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

Diagnostika a liečba detských ochorení, liečebno-preventívna starostlivosť, očkovanie, sledovanie psychomotorického vývinu, poradenstvo a návštevná služba, monitoring chronicky chorých a postihnutých detí.