Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 20222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2022/005
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové notebook MŠ 31331131 2022-08-25 2022-08-25 778.01
DFZ/2022/004
HoseDecor, Chudenická 1059/30, 985 11 Praha samolepky ZŠ 13960709 2022-08-03 2022-08-03 67.60
DFZ/2022/003
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ 31331131 2022-07-21 92.64
DFZ/2022/002
ASSINY, Obchodná 2506, 913 21 Trenčianska Turná zástery MDD, 2/2022 51139341 2022-05-25 2022-05-25 150.00
DFZ/2022/001
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 1/2022 35730129 2022-02-11 2022-02-11 178.20
DF/2022/400
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - júl, 400/2022 43824641 2022-08-30 2022-08-31 600.00
DF/2022/399
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné cintorín 36550949 2022-08-26 40.50
DF/2022/398
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vytýčenie IS, 398/2022 36550949 2022-08-26 2022-08-31 65.45
DF/2022/397
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre toner, 397/2022 52179478 2022-08-26 2022-08-31 23.50
DF/2022/396
HOLOMÝ Krásno nad Bečvou výstražný maják HDZ, 396/2022 03402495 2022-08-26 2022-08-16 925.65
DF/2022/395
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava schodov zadné KD, 395/2022 53418409 2022-08-23 880.00
DF/2022/394
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - júl, 394/2022 37865536 2022-08-22 234.52
DF/2022/393
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce park, 393/2022 43162606 2022-08-22 2022-08-31 311.00
DF/2022/392
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž zásuvkovej skrine, 392/2022 30756863 2022-08-22 2022-08-31 150.00
DF/2022/391
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž osvetlenia bytovky, 391/2022 30756863 2022-08-22 2022-08-31 70.00
DF/2022/390
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 390/2022 37969358 2022-08-19 2022-08-31 6397.10
DF/2022/389
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 389/2022 31447929 2022-08-19 641.69
DF/2022/388
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ, 388/2022 31331131 2022-08-17 46.32
DF/2022/387
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kanc. potreby MŠ, 387/2022 31331131 2022-08-17 46.32
DF/2022/386
Miroslav Ružička ŽEL-MAT, Novozámocká 187/2, 951 12 Ivanka pri Nitre kari rohož bytovky, 386/2022 33586306 2022-08-17 2022-08-25 575.96
DF/2022/385
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 385/2022 35763469 2022-08-16 2022-08-25 131.98
DF/2022/384
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn klub dôch. 1-7, 384/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 -133.62
DF/2022/383
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn TJ 1-7, 383/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 -86.99
DF/2022/382
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn OU- 1-7, 382/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 895.59
DF/2022/381
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčt. plyn ZS- 1-7, 381/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 256.38
DF/2022/380
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- august, 380/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 114.00
DF/2022/379
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- august, 379/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 241.00
DF/2022/378
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- august, 378/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 142.00
DF/2022/377
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.-august, 377/2022 35815256 2022-08-16 2022-08-25 26.00
DF/2022/376
HoseDecor, Chudenická 1059/30, 985 11 Praha samolepky na steny ZS, 376/2022 13960709 2022-08-16 67.60
DF/2022/375
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 375/2022 22819983 2022-08-16 2022-08-25 81.71
DF/2022/374
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl 374/2022 50105272 2022-08-16 2022-08-25 10808.76
DF/2022/373
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 373/2022 31360513 2022-08-16 2022-08-16 1000.00
DF/2022/372
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor oprava kosačky TJ, 372/2022 36550141 2022-08-16 2022-08-25 268.00
DF/2022/371
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- august 371/2022 198331 2022-08-16 2022-08-25 240.00
DF/2022/370
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr. energia DHZ 1-7/2022, 370/2022 198331 2022-08-16 2022-08-25 225.20
DF/2022/369
Peter Mesároš, Krškanská 5, 949 01 Nitra oprava octávia, 369/2022 43043127 2022-08-16 2022-08-25 387.00
DF/2022/368
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energ. poradenstvo, 368/2022 51318903 2022-08-15 2022-08-15 660.00
DF/2022/367
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - júl, 367/2022 35743565 2022-08-12 2022-08-15 1172.87
DF/2022/366
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 366/2022 35697270 2022-08-12 2022-08-15 35.76
DF/2022/365
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - júl, 365/2022 42179955 2022-08-11 2022-08-15 420.00
DF/2022/364
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - júl, 364/2022 35763469 2022-08-11 2022-08-18 66.00
DF/2022/363
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- august, 363/2022 31447929 2022-08-10 2022-08-15 349.60
DF/2022/362
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 362/2022 31447929 2022-08-08 450.04
DF/2022/361
Steam, Myrtina 225/40, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie Naj gulaš, 361/2022 46998161 2022-08-08 2022-08-15 60.28
DF/2022/360
GIMEX PZ, s.r.o., Piaristická 2/2, 949 01 Nitra OOPP DHZ, 360/2022 36534706 2022-08-04 2022-08-15 2230.08
DF/2022/359
Miroslav Jurák - AUTOTECH, Na Priehon 3589/70, 949 01 Nitra demol. nástroj, DHZ, 359/2022 33956588 2022-08-04 2022-08-15 214.08
DF/2022/358
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru V. Buchala 358/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/357
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru M. Urban 357/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/356
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru R. Kravčenko 356/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/355
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru E. Bedy 355/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/354
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru G. Levická 354/2021 36550949 2022-08-04 2022-08-15 269.68
DF/2022/353
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Spevnená plocha pri obec. bytovkách, 353/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 200.00
DF/2022/352
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž parkovisk futb. ihriska-bočná str, 352/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 4974.00
DF/2022/351
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia futb. ihriska-bočná str, 351/2022 48255742 2022-08-03 2022-08-15 1356.73
DF/2022/350
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- júl, 350/2022 42049229 2022-08-03 2022-08-15 292.80
DF/2022/349
Tibor Pintér, 474/65, 951 13 Branč dovoz a montáž boilera TJ, 349/2022 30893097 2022-08-02 2022-08-03 93.00
DF/2022/348
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra odstránenie závad z revízie kotlov, 348/2022 31447929 2022-08-02 140.60
DF/2022/347
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 347/2022 36252417 2022-08-01 2022-08-02 81.00
DF/2022/346
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- august, 346/2022 36831522 2022-08-01 2022-08-03 20.00
DF/2022/345
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 345/2022 35743565 2022-08-01 2022-08-03 554.20
DF/2022/344
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august, 344/2022 35743565 2022-08-01 2022-08-03 1782.08
DF/2022/343
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 343/2022 51113325 2022-08-01 2022-08-03 114.00
DF/2022/342
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - august, 342/2022 33708550 2022-08-01 2022-08-03 40.00
DF/2022/341
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 341/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/340
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 340/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/339
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 nákup mobilu, 339/2022 35763469 2022-07-22 2022-07-19 15.00
DF/2022/338
L - DEN Slovakia, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila autobusová zastávka Novozámocká, 335/2022 44646488 2022-07-26 2022-08-01 5167.20
DF/2022/337
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - jún, 337/2022 43824641 2022-07-25 2022-07-27 600.00
DF/2022/336
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 336/2022 37969358 2022-07-22 2022-07-27 7214.38
DF/2022/335
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra odstránenie závad z revízie kotlov, 335/2022 31447929 2022-07-22 2022-07-27 489.28
DF/2022/334
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 334/2022 50105272 2022-07-19 2022-07-27 10203.32
DF/2022/333
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné park, 333/2022 36550949 2022-07-19 44.50
DF/2022/332
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčtovanie vodné OÚ, 332/2022 36550949 2022-07-19 78.52
DF/2022/331
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 331/2022 36550949 2022-07-19 2022-07-25 98.48
DF/2022/330
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Vyúčtovanie vodné cintorín, 330/2022 36550949 2022-07-19 19.66
DF/2022/329
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Vyúčtovanie vodné ZS, 329/2022 36550949 2022-07-19 66.74
DF/2022/328
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia futbal. ihriska, 328/2022 48255742 2022-07-19 2022-07-27 1977.00
DF/2022/327
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 327/2022 35763469 2022-07-18 2022-07-27 133.99
DF/2022/326
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- júl, 326/2022 31447929 2022-07-15 2022-07-27 349.60
DF/2022/325
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 325/2022 22819983 2022-07-15 2022-07-27 225.22
DF/2022/324
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 324/2022 35763469 2022-07-15 2022-07-15 127.34
DF/2022/322
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- júl, 322/2022 198331 2022-07-14 2022-07-18 240.00
DF/2022/321
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 321/2022 17682258 2022-07-13 2022-07-18 660.60
DF/2022/320
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 320/2022 37969358 2022-07-13 2022-07-18 120.00
DF/2022/319
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 319/2022 37969358 2022-07-13 2022-07-18 3582.47
DF/2022/318
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 318/2022 35697270 2022-07-13 2022-07-18 35.76
DF/2022/317
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - jún, 317/2022 42179955 2022-07-13 2022-07-18 420.00
DF/2022/316
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- jún, 316/2022 42049229 2022-07-12 2022-07-13 322.08
DF/2022/315
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke II.Q. 315/2022 46333045 2022-07-12 2022-07-13 300.58
DF/2022/314
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke II.Q. 314/2022 46333045 2022-07-12 2022-07-13 44.77
DF/2022/313
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - jún, 313/2022 35763469 2022-07-11 2022-07-13 54.00
DF/2022/312
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - jún, 312/2022 35743565 2022-07-07 2022-07-13 808.78
DF/2022/311
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - jún, 311/2022 35763469 2022-07-07 2022-07-18 66.08
DF/2022/310
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 310/2021 22819983 2022-07-07 2022-07-13 478.80
DF/2022/309
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 309/2022 22819983 2022-07-07 2022-07-13 128.65
DF/2022/308
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- júl, 308/2022 36831522 2022-07-07 2022-07-13 20.00
DF/2022/307
Attla Csonka - HIGGI TRADE, Družstevný rad 4, 943 06 Štúrovo výlet dôchodci do Štúrova - obedy, 307/2022 31184561 2022-07-07 2022-07-13 296.40
DF/2022/306
Henrich Halveland, Budín 961, 951 35 Veľké Zálužie výlet dôchodci do Štúrova, 306/2022 44072384 2022-07-07 2022-07-13 420.00
DF/2022/305
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- júl, 305/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 114.00
DF/2022/304
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- júl, 304/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 241.00
DF/2022/303
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-júl, 303/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 142.00
DF/2022/302
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - júl, 302/2022 35815256 2022-07-06 2022-07-13 26.00
DF/2022/301
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky III.Q, 301/2022 43878989 2022-07-06 2022-07-01 270.25
DF/2022/300
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky III.Q, 300/2022 43878989 2022-07-06 2022-07-01 164.88
DF/2022/299
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 299/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 85.30
DF/2022/298
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 298/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 71.20
DF/2022/297
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - jún, 297/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 87.80
DF/2022/296
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - jún, 296/2022 37865536 2022-07-04 2022-07-07 44.20
DF/2022/295
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP -júl, 295/2022 33708550 2022-07-04 2022-07-07 40.00
DF/2022/294
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 7-9/2022 36041688 2022-07-01 2022-07-07 365.00
DF/2022/293
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 293/2022 22819983 2022-07-01 2022-07-07 913.03
DF/2022/292
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 292/2022 35743565 2022-07-01 2022-07-07 1782.08
DF/2022/291
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 291/2022 35743565 2022-07-01 2022-07-07 554.20
DF/2022/290
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 290/2022 51113325 2022-07-01 2022-07-07 114.00
DF/2022/289
eSYST, M.R. Štefánika, 010 01 Žilina licencia sofrwér TENDERnet, 289/2022 50139088 2022-07-01 2022-07-07 510.00
DF/2022/288
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - jún, 288/2022 37865536 2022-06-30 2022-07-07 441.16
DF/2022/287
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 287/2021 36544141 2022-06-30 2022-07-07 216.00
DF/2022/286
MAKS Štefan Šimurda, Novozámocká 334, 951 12 Ivanka pri Nitre výroba, montáž steny ZS, 286/2022 37450395 2022-06-29 2022-07-07 1735.00
DF/2022/285
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie majetok 285/2022 36041688 2022-06-28 2022-07-07 60.00
DF/2022/284
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra sieťky ZS, 284/2022 34868712 2022-06-28 2022-07-07 1170.00
DF/2022/283
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie, sieťky KD, 283/2022 34868712 2022-06-28 2022-07-07 660.05
DF/2022/282
Centrum polygr. služieb, Sklabinská 1, 831 00 Bratislava tlačivá, 282/2022 42272360 2022-06-27 2022-06-28 60.24
DF/2022/281
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 281/2022 37969358 2022-06-27 2022-07-13 8330.07
DF/2022/280
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 280/2022 37969358 2022-06-23 2022-06-28 4230.58
DF/2022/279
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - máj, 279/2022 37969358 2022-06-23 2022-06-28 120.00
DF/2022/278
DAVIRO, Šoltésovej 5074/27, 940 01 Nové Zámky stojan na slnečníky, 278/2022 52981843 2022-06-23 2022-06-28 54.00
DF/2022/277
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 277/2022 35763469 2022-06-17 2022-06-28 129.00
DF/2022/276
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre tlačiareň, 276/2022 52179478 2022-06-17 2022-06-28 212.05
DF/2022/275
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava predškolská výchova, 275/2022 31360513 2022-06-16 2022-06-17 672.00
DF/2022/274
Advil, Veľká Okružná 1040/39, 958 01 Partizánske prenájom atrakcií MDD, 274/2022 51709392 2022-06-16 2022-06-28 1340.00
DF/2022/273
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre buletin Ivančanka -12/2022, 273/2022 43868878 2022-06-15 2022-06-27 756.00
DF/2022/272
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj 272/2022 50105272 2022-06-15 2022-06-27 11004.72
DF/2022/271
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble oprava závlahy, 271/2022 48048640 2022-06-15 2022-06-27 284.22
DF/2022/270
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 532,44/2022 17682258 2022-06-14 2022-06-27 532.44
DF/2022/269
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie biomasy, 269/2022 50609963 2022-06-13 2022-06-27 611.90
DF/2022/268
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 268/2022 22819983 2022-06-13 2022-06-27 1462.06
DF/2022/267
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 267/2022 35697270 2022-06-13 2022-06-27 35.76
DF/2022/266
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 266/2022 36564991 2022-06-10 2022-06-27 290.57
DF/2022/265
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra PO plyn. zariadenír, 265/2022 31447929 2022-06-10 2022-06-30 469.05
DF/2022/264
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- máj, 264/2022 42049229 2022-06-10 2022-06-27 322.08
DF/2022/263
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - máj, 263/2022 42179955 2022-06-10 2022-06-27 420.00
DF/2022/262
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - máj, 262/2022 37865536 2022-06-10 2022-06-27 96.27
DF/2022/261
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - máj, 261/2022 37865536 2022-06-10 2022-06-27 128.36
DF/2022/260
Ing. Milan Štefánik TOMI, 578, 951 21 Rišňovce stavebný dozor CIZS, 260/2022 33959676 2022-06-08 2022-06-29 2000.00
DF/2022/259
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-jún, 259/2022 31447929 2022-06-08 2022-03-25 342.00
DF/2022/258
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodonerov, 258/2022 31447929 2022-06-08 2022-06-30 99.00
DF/2022/257
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - amáj, 193/2022 35763469 2022-06-08 2022-06-30 54.00
DF/2022/256
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd -máj, 256/2022 43824641 2022-06-08 2022-06-30 600.00
DF/2022/255
GOGO agency, Farská 42, 949 01 Nitra bábkové divadlo MDD, 255/2022 35006251 2022-06-08 2022-06-30 350.00
DF/2022/254
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - máj, 254/2022 35743565 2022-06-07 2022-06-30 902.96
DF/2022/253
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - máj, 253/2022 35763469 2022-06-07 2022-06-20 66.00
DF/2022/252
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra dodávka zbernice, 252/2022 31447929 2022-06-07 2022-06-30 386.30
DF/2022/251
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru, A. Bušinská, 251/2021 36550949 2022-06-07 2022-06-14 24.25
DF/2022/250
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru, D. Koszoru, 250/2021 36550949 2022-06-07 2022-06-14 24.25
DF/2022/249
MAGIC PRODUCTION, Starhradská 10, 810 00 Bratislava bublinová showy MDD, 249/2022 35868732 2022-06-07 2022-06-14 360.00
DF/2022/248
Jozef Karnet, Terezov 1039/1, 920 01 Hlohovec penová párty MDD, 248/2022 40372839 2022-06-07 2022-06-14 190.00
DF/2022/247
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - máj, 247/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 46.80
DF/2022/246
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 246/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 87.80
DF/2022/245
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 245/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 138.18
DF/2022/244
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - máj, 244/2022 37865536 2022-06-06 2022-06-14 120.56
DF/2022/243
Peter Krajčír - DOMOTECH, 490, 951 17 Cabaj-Čápor hudobná produkcia MDD, 243/2022 41822765 2022-06-06 2022-06-14 400.00
DF/2022/242
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 242/2022 22819983 2022-06-03 2022-06-14 1229.99
DF/2022/241
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky 7-12/2022, 241/2022 43868878 2022-06-03 2022-06-14 504.00
DF/2022/240
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - májl, 240/2022 37865536 2022-06-03 2022-06-14 467.40
DF/2022/239
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- jún, 239/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 114.00
DF/2022/238
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- jún, 238/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 241.00
DF/2022/237
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-jún, 237/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 142.00
DF/2022/236
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - jún, 236/2022 35815256 2022-06-02 2022-06-14 26.00
DF/2022/235
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- jún, 235/2022 36831522 2022-06-02 2022-06-14 20.00
DF/2022/234
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- jún, 234/2022 198331 2022-06-02 2022-06-14 240.00
DF/2022/233
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 233/2022 22819983 2022-06-02 2022-06-14 304.80
DF/2022/232
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 232/2022 31447929 2022-06-01 2022-06-30 639.80
DF/2022/231
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 231/2022 51113325 2022-06-01 2022-06-02 114.00
DF/2022/230
Komunál-Servis, Hlavná 3, 080 01 Prešov ver. obstarávanie zemný plyn, 230/2022 51115026 2022-06-01 2022-06-02 400.00
DF/2022/23
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február, 23/2022 35743565 2022-02-01 1782.08
DF/2022/229
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 229/2022 35743565 2022-06-01 2022-06-02 554.20
DF/2022/228
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 228/2022 35743565 2022-06-01 2022-06-02 1782.08
DF/2022/227
ASSINY, Obchodná 2506, 913 21 Trenčianska Turná zástery-MDD, 227/2022 51139341 2022-05-30 150.00
DF/2022/226
NETRADE, Kvetná 54, 947 01 Hurbanovo sáčky na psie exkrementy, 226/2022 46923853 2022-05-30 2022-05-31 131.60
DF/2022/225
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre elektroinštal. práce KD, 225/2022 43162606 2022-05-30 2022-06-02 1000.00
DF/2022/224
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen dobropis Katerinková, 224/2022 45735603 2022-05-26 2022-06-30 -283.20
DF/2022/223
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina ver. správa-ročný prístup, 223/2022 31592503 2022-05-26 2022-06-02 375.46
DF/2022/222
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod evidencia ryb. lístky, 222/2022 17644429 2022-05-25 2022-06-02 43.00
DF/2022/221
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 221/2022 32755481 2022-05-25 2022-06-02 350.00
DF/2022/220
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 220/2022 36252417 2022-05-25 2022-06-02 81.00
DF/2022/219
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 217/2022 37969358 2022-05-24 2022-07-14 -1748.28
DF/2022/218
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 218/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 5105.32
DF/2022/217
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 217/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 4252.08
DF/2022/216
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu -apríl, 216/2022 37969358 2022-05-23 2022-06-02 120.00
DF/2022/215
Dráčik DIVI, Gajova 13, 811 01 Bratislava hračky-vítanie detí, 215/2022 46118985 2022-05-20 2022-05-12 596.29
DF/2022/214
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 214/2022 22819983 2022-05-20 2022-05-24 1074.53
DF/2022/213
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena zásobníka ohrievača, 213/2022 31447929 2022-05-20 2022-05-31 3029.27
DF/2022/212
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 212/2022 31447929 2022-05-20 2022-05-31 99.00
DF/2022/211
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 211/2022 36252417 2022-05-20 2022-05-24 81.00
DF/2022/210
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- máj, 210/2022 31447929 2022-05-17 342.00
DF/2022/209
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 209/2022 22819983 2022-05-13 2022-05-24 2235.44
DF/2022/208
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 208/2022 22819983 2022-05-13 2022-05-24 1521.48
DF/2022/207
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 207/2022 35697270 2022-05-13 2022-05-24 35.76
DF/2022/206
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-apríl 206/2022 50105272 2022-05-13 2022-05-24 11309.70
DF/2022/205
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. podujatia, 205/2022 37450492 2022-05-12 2022-05-17 140.00
DF/2022/204
Informačné vitríny, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila informačné vitríny, 204/2022 47197994 2022-05-12 2022-05-17 918.00
DF/2022/203
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -apríl, 203/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 108.24
DF/2022/202
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - apríl, 201/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 26.00
DF/2022/201
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 201/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 87.80
DF/2022/200
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 200/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 282.75
DF/2022/199
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - apríl, 199/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 411.82
DF/2022/198
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -apríl, 198/2022 37865536 2022-05-11 2022-05-17 144.32
DF/2022/197
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - apríl, 197/2022 35743565 2022-05-10 2022-05-17 1072.92
DF/2022/196
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 196/2022 43824641 2022-05-10 2022-05-17 600.00
DF/2022/195
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- apríl, 195/2022 42049229 2022-05-09 2022-05-17 278.16
DF/2022/194
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - apríl, 194/2022 42179955 2022-05-09 2022-05-17 420.00
DF/2022/193
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - apríl, 193/2022 35763469 2022-05-06 2022-05-17 53.00
DF/2022/192
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-máj, 192/2022 198331 2022-05-06 2022-05-17 240.00
DF/2022/191
REGIONPRESS, Pekárska 7489/40/A, 917 71 Trnava inzerát-riaditeľ ZŠ, 191/2022 36252417 2022-05-04 2022-05-17 81.00
DF/2022/190
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - apríl, 190/2022 35763469 2022-05-04 2022-05-18 65.00
DF/2022/189
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 189/2022 51113325 2022-05-04 2022-05-17 114.00
DF/2022/188
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - apríl, 188/2022 37865536 2022-05-03 2022-05-10 367.36
DF/2022/187
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energ. poradenstvo, 187/2022 51318903 2022-05-03 2022-05-10 300.00
DF/2022/186
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba, 186/2022 48048640 2022-05-03 2022-05-10 345.98
DF/2022/185
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- máj, 185/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 114.00
DF/2022/184
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- máj, 184/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 241.00
DF/2022/183
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- máj, 183/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 142.00
DF/2022/182
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - máj, 182/2022 35815256 2022-05-03 2022-05-10 26.00
DF/2022/181
LUXSOL, Račianska 1571/66, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Mesto detské ihrisko - siete, 181/2022 50152670 2022-05-03 2022-05-10 76.50
DF/2022/180
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - máj, 180/2022 33708550 2022-05-02 2022-05-10 40.00
DF/2022/179
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- máj, 179/2022 36831522 2022-05-02 2022-05-10 20.00
DF/2022/178
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 178/2022 35743565 2022-05-02 2022-05-10 554.20
DF/2022/177
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 177/2022 35743565 2022-05-02 2022-05-10 1782.08
DF/2022/176
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 176/2022 22819983 2022-05-02 2022-05-10 163.22
DF/2022/175
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre nálepky na smetné nádoby, 175/2022 43868878 2022-04-28 2022-05-10 240.60
DF/2022/174
LECTUS, Limbova 3056/11, 010 01 Žilina zdravotechnika, 174/12022 44017464 2022-04-27 20070.00
DF/2022/173
AUTO - IMPEX, Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava servis IVECO-DHZ, 173/2022 17329477 2022-04-27 2022-05-31 881.29
DF/2022/172
GOLD TOP, Tribečská 26, 953 01 Zlaté Moravce ťažné zariadenie, 172/2022 45624925 2022-04-26 2022-05-31 476.38
DF/2022/171
TRILAB SK, V. Benedilka 209/4, 971 01 Prievidza I zdravotechnika CIZS, 171/2022 50980980 2022-04-26 59937.50
DF/2022/170
Jozef Baláž MINI TRANS, Holešovská 18, 951 93 Topoľčianky nákup prívesný vozík, 170/2022 11928158 2022-04-25 2022-04-25 1010.00
DF/2022/169
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 169/2022 31447929 2022-04-25 2022-05-31 99.00
DF/2022/168
Ambrelo oz, Sputnikova 19, 810 00 Bratislava veľkonočný koncert, 168/2022 30869455 2022-04-25 2022-05-02 600.00
DF/2022/167
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-marec, 167/2022 37969358 2022-04-21 2022-05-02 222.96
DF/2022/166
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-marec, 166/2022 37969358 2022-04-21 2022-05-02 3773.03
DF/2022/165
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-apríl, 165/2022 31447929 2022-04-21 2022-05-02 342.00
DF/2022/164
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 164/2022 35763469 2022-04-20 2022-05-02 124.00
DF/2022/163
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 163/2022 37969358 2022-04-20 2022-05-02 4461.65
DF/2022/162
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - marec, 162/2022 37969358 2022-04-20 2022-05-02 120.00
DF/2022/161
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie biomasy, 161/2022 50609963 2022-04-20 2022-04-26 1082.59
DF/2022/160
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 160/2022 22819983 2022-04-19 2022-05-02 2570.98
DF/2022/159
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kanc. potreby, 159/2022 32627211 2022-04-13 2022-04-20 795.34
DF/2022/158
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - marec, 158/2022 35743565 2022-04-12 2022-04-20 1206.57
DF/2022/157
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 157/2022 35697270 2022-04-12 2022-04-20 35.76
DF/2022/156
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky žiadosť o platbu č. 3, 156/2022 46845160 2022-04-12 2022-04-13 5040.00
DF/2022/155
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 155/2022 17682258 2022-04-11 2022-04-20 486.00
DF/2022/154
Miroslav Ružička ŽEL-MAT, Novozámocká 187/2, 951 12 Ivanka pri Nitre oplotenie areálu TJ, 154/2022 33586306 2022-04-11 2022-04-20 3015.84
DF/2022/153
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marecr 153/2022 50105272 2022-04-11 2022-04-20 9422.98
DF/2022/152
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 152/2022 46333045 2022-04-11 2022-04-20 497.16
DF/2022/151
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 151/2022 46333045 2022-04-11 2022-04-20 12.32
DF/2022/150
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - marec, 150/2022 42179955 2022-04-11 2022-04-20 420.00
DF/2022/149
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 149/2022 17682258 2022-04-11 2022-04-20 915.60
DF/2022/148
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 148/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 87.80
DF/2022/147
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - marec, 147/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 87.80
DF/2022/146
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - marec, 146/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 33.80
DF/2022/145
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -marec, 145/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 133.80
DF/2022/144
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ -marec, 144/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 200.64
DF/2022/143
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -marec, 143/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 659.36
DF/2022/142
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ -marec, 142/2022 37865536 2022-04-08 2022-04-11 373.16
DF/2022/141
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - marec, 141/2022 35763469 2022-04-08 2022-04-11 53.00
DF/2022/140
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba-marec, 140/2022 42049229 2022-04-08 2022-04-11 336.72
DF/2022/139
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - marec, 139/2022 43824641 2022-04-07 2022-04-11 600.00
DF/2022/138
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q, 138/2022 22819983 2022-04-07 2022-04-11 478.80
DF/2022/137
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- apríl, 137/2022 198331 2022-04-07 2022-04-11 240.00
DF/2022/136
VšeProObce - Michal Zbořil, Gen. Píky 1910/7 Ostrava smetné nádoby do obce, 136/2022 88615723 2022-04-06 2022-08-15 2129.60
DF/2022/135
TAPEX s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra antivírus Kaspersky, 135/2022 36526801 2022-04-06 2022-04-11 472.52
DF/2022/134
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilná aplikácia II.Q, 134/2022 51682265 2022-04-06 2022-04-11 360.00
DF/2022/133
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava propagácia obce, 133/2022 35790253 2022-04-06 2022-04-11 297.00
DF/2022/132
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 132/2022 31447929 2022-04-06 2022-04-30 1782.00
DF/2022/131
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena vodomerov, 131/2022 31447929 2022-04-06 2022-04-30 1683.00
DF/2022/130
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - apríl, 130/2022 33708550 2022-04-05 2022-04-11 40.00
DF/2022/129
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - marec, 129/2022 35763469 2022-04-05 2022-04-19 69.12
DF/2022/128
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce Montáž oplotenia pri obec. bytovkách, 128/2022 48255742 2022-04-05 2022-04-07 1987.00
DF/2022/127
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 127/2022 51113325 2022-04-05 2022-04-07 114.00
DF/2022/126
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 126/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 312.00
DF/2022/125
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 125/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 312.00
DF/2022/124
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravnoinžienierska dokumentácia, 124/2022 45620741 2022-04-05 2022-04-07 300.00
DF/2022/123
CZ CZ Nitra s r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra servisné práce na telef.systéme, 123/2022 31419470 2022-04-05 2022-04-07 219.84
DF/2022/122
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - marec, 122/2022 37865536 2022-04-04 2022-04-07 465.76
DF/2022/121
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- apríl, 121/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 114.00
DF/2022/120
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- apríl, 120/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 241.00
DF/2022/119
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- apríl, 119/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 142.00
DF/2022/118
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - apríl, 118/2022 35815256 2022-04-04 2022-04-07 26.00
DF/2022/117
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- apríl, 117/2022 36831522 2022-04-04 2022-04-07 20.00
DF/2022/116
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie kontrola a čistenie komínov, 116/2022 33708053 2022-04-04 2022-04-07 183.60
DF/2022/115
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky II.Q, 115/2022 43878989 2022-04-04 2022-04-04 164.88
DF/2022/114
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky II.Q, 114/2022 43878989 2022-04-04 2022-04-01 270.25
DF/2022/113
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 113/2022 35743565 2022-04-01 2022-04-07 554.20
DF/2022/112
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 112/2022 35743565 2022-04-01 2022-04-07 1782.08
DF/2022/111
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 4-6/2022, 111/2022 36041688 2022-04-01 2022-04-07 365.00
DF/2022/110
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 110/2022 31447929 2022-04-01 2022-04-30 142.46
DF/2022/109
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 109/2022 22819983 2022-04-01 2022-04-07 429.62
DF/2022/108
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servisné práce kotolňa, 108/2022 31447929 2022-03-30 2022-04-30 717.25
DF/2022/107
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 107/2022 17682258 2022-03-30 2022-04-07 1044.84
DF/2022/106
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra PC- stavebný úrad, 106/2022 36934747 2022-03-30 2022-04-07 528.00
DF/2022/105
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra odborné prehliadky VTZ, 105/2022 51054337 2022-03-28 2022-04-07 576.00
DF/2022/104
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmeny, 104/2022 00178454 2022-03-25 2022-04-07 20.40
DF/2022/103
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 103/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 3222.31
DF/2022/102
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 102/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 3330.29
DF/2022/101
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie tvrdého odpadu - február, 101/2022 37969358 2022-03-23 2022-03-25 1423.72
DF/2022/100
Ing. Róbert Chudý, Bernolákova 1022/39, 952 01 Vráble geogetické práce, 100/2022 35006803 2022-03-22 2022-03-25 327.00
DF/2022/099
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre orientačné tabuľky ZS, 99/2022 43868878 2022-03-18 2022-03-21 2038.20
DF/2022/098
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd- február, 98/2022 43824641 2022-03-18 2022-03-21 600.00
DF/2022/097
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február 97/2022 50105272 2022-03-18 2022-03-21 10000.91
DF/2022/096
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 96/2022 35763469 2022-03-17 2022-03-25 124.00
DF/2022/095
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 95/2022 22819983 2022-03-17 2022-03-25 630.44
DF/2022/094
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 94/2022 22819983 2022-03-17 2022-03-25 3706.26
DF/2022/093
JOMA, Nitrianska 352/172, 951 13 Branč 51789621 2022-03-17 2022-03-21 125.00
DF/2022/092
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- marecr, 92/2022 31447929 2022-03-16 2022-03-21 342.00
DF/2022/091
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava moabil, 91/2022 35697270 2022-03-14 2022-03-21 35.76
DF/2022/090
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - február, 88/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 163.00
DF/2022/089
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ - február, 89/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 57.20
DF/2022/088
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - február, 88/2022 37865536 2022-03-11 2022-03-31 122.56
DF/2022/087
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotlov, 87/2022 31447929 2022-03-11 2022-03-31 222.04
DF/2022/086
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 86/2022 22819983 2022-03-10 2022-03-14 132.41
DF/2022/085
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - jfebruár 85/2022 42179955 2022-03-09 2022-03-11 420.00
DF/2022/084
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - február, 84/2022 35743565 2022-03-08 2022-03-11 1194.92
DF/2022/083
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - február, 83/2022 35763469 2022-03-08 2022-03-11 53.00
DF/2022/082
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto február, 82/2022 198331 2022-03-08 2022-03-11 240.00
DF/2022/081
GEO-EKON s.r.o., Dunajská 4, 949 01 Nitra zameranie pozemku, 81/2022 46448276 2022-03-07 2022-03-09 240.00
DF/2022/080
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava lotlov, 80/2022 31447929 2022-03-07 2022-03-31 4869.60
DF/2022/079
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - február, 79/2022 35763469 2022-03-04 2022-03-18 65.44
DF/2022/078
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- február, 78/2022 42049229 2022-03-04 2022-03-09 292.80
DF/2022/077
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti, 77/2022 51113325 2022-03-04 2022-03-09 114.00
DF/2022/076
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ventilov, 76/2022 31447929 2022-03-03 2022-03-31 177.58
DF/2022/075
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 75/2022 22819983 2022-03-03 2022-03-09 108.00
DF/2022/074
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 74/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 356.11
DF/2022/073
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - február, 73/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 519.73
DF/2022/072
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - február, 72/2022 37865536 2022-03-02 2022-03-09 359.16
DF/2022/071
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- marec, 71/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 114.00
DF/2022/070
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- marec, 70/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 241.00
DF/2022/069
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- marec, 69/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 142.00
DF/2022/068
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - marec, 68/2022 35815256 2022-03-02 2022-03-09 26.00
DF/2022/067
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - maec, 67/2022 33708550 2022-03-02 2022-03-09 40.00
DF/2022/066
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- marec, 66/2022 36831522 2022-03-02 2022-03-09 20.00
DF/2022/065
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 65/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 97.83
DF/2022/064
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 64/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 61.24
DF/2022/063
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ - január, 63/2022 37865536 2022-03-01 2022-03-09 107.07
DF/2022/062
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec, 62/2022 35743565 2022-03-01 2022-03-09 554.20
DF/2022/061
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec, 61/2022 35743565 2022-03-01 2022-03-09 1782.08
DF/2022/060
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vod. prípojky, 60/2022 36550949 2022-03-01 2022-03-09 38.17
DF/2022/059
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vyúčt. vodné TJ, 59/2022 36550949 2022-02-28 2022-06-30 18.14
DF/2022/058
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre pohľadnice k MDŽ, 58/2022 43868878 2022-02-24 2022-03-09 198.00
DF/2022/057
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopírky I.Q, 57/2022 43878989 2022-02-23 2022-01-03 270.25
DF/2022/056
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kanc. potreby, 56/2022 36657719 2022-02-23 2022-03-09 186.76
DF/2022/055
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre práce na webe, 55/2022 43868878 2022-02-23 2022-03-09 108.00
DF/2022/054
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 54/2022 37969358 2022-02-22 2022-03-09 4143.32
DF/2022/053
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 53/2022 37969358 2022-02-22 2022-03-09 2591.04
DF/2022/052
EUROSTAL klietka pre túlavých psov, 52/2022 365562459 2022-02-22 2022-03-04 760.00
DF/2022/051
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 51/2022 36544141 2022-02-21 2022-03-09 187.20
DF/2022/050
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január 50/2022 50105272 2022-02-18 2022-02-18 10129.51
DF/2022/049
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- február, 49/2022 31447929 2022-02-18 2022-02-18 342.00
DF/2022/048
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd-január, 48/2022 43824641 2022-02-16 2022-02-18 600.00
DF/2022/047
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 47/2022 35763469 2022-02-16 2022-02-18 124.00
DF/2022/046
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia I.Q, 46/2022 51682265 2022-02-16 2022-02-18 360.00
DF/2022/045
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 45/2022 35730129 2022-02-16 178.20
DF/2022/044
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 40/2022 17682258 2022-02-15 2022-02-18 460.80
DF/2022/043
NOVAFENZ, 167, 951 24 Malé Zálužie mobilné oplotenie, 43/2022 44072201 2022-02-15 2022-02-18 290.16
DF/2022/042
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava moabil, 42/2022 35697270 2022-02-14 2022-02-18 57.97
DF/2022/041
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava systémová podpora, 41/2022 46919805 2022-02-14 2022-02-18 78.00
DF/2022/040
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 40/2022 17682258 2022-02-10 2022-02-11 516.60
DF/2022/039
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmeny umelcom, 39/2022 17310598 2022-02-08 2022-02-11 38.40
DF/2022/038
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - január, 38/2022 35743565 2022-02-08 2022-02-11 1603.24
DF/2022/037
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - január, 37/2022 35763469 2022-02-08 2022-02-11 53.00
DF/2022/036
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - január 36/2022 42179955 2022-02-07 2022-02-11 420.00
DF/2022/035
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ističov, 35/2022 31447929 2022-02-04 2022-02-08 121.20
DF/2022/034
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - január, 34/2022 35763469 2022-02-04 2022-02-18 65.00
DF/2022/033
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - január, 33/2022 37865536 2022-02-03 2022-02-08 314.88
DF/2022/032
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS- február, 32/2022 36831522 2022-02-03 2022-02-08 20.00
DF/2022/031
Národná geografickoinform., Mostná 72, 949 01 Nitra štatistika zmien v katastri, 31/2022 46795481 2022-02-03 2022-02-08 99.00
DF/2022/030
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo dezinfekcia priestorov po prekonaní COVID, 30/2022 53418409 2022-02-03 2022-02-08 400.00
DF/2022/029
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-február, 29/2022 198331 2022-02-03 2022-02-08 240.00
DF/2022/028
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- február, 28/2022 35815256 2022-02-03 2022-02-08 114.00
DF/2022/027
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- február, 27/2022 35815256 2022-02-03 2022-02-08 241.00
DF/2022/026
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- február, 26/2022 35815256 2022-02-03 2022-02-08 142.00
DF/2022/025
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - február, 25/2022 35815256 2022-02-03 2022-02-08 26.00
DF/2022/024
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február, 24/2022 35743565 2022-02-01 2022-02-08 554.20
DF/2022/023
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február, 23/2022 35743565 2022-02-01 2022-02-08 1782.08
DF/2022/022
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - február, 8/2022 33708550 2022-02-01 2022-02-08 40.00
DF/2022/021
SWAT4, Cabajská 36/28, 949 01 Nitra oprava okien v bytoch, 21/2022 46631291 2022-01-31 2022-02-08 1254.00
DF/2022/020
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra oprava wifi SK, 20/2022 36831522 2022-01-20 2022-01-25 150.00
DF/2022/019
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ-január, 19/2022 35815256 2022-01-17 2022-01-25 114.00
DF/2022/018
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU-január, 18/2022 35815256 2022-01-17 2022-01-25 241.00
DF/2022/017
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS-január, 17/2022 35815256 2022-01-17 2022-01-25 142.00
DF/2022/016
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch. - január, 16/2022 35815256 2022-01-17 2022-01-25 26.00
DF/2022/015
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava verejného osvetlenia, 15/2022 36544141 2022-01-17 2022-01-25 274.56
DF/2022/014
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava verejného osvetlenia, 14/2022 36544141 2022-01-17 2022-01-25 103.20
DF/2022/013
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-január, 13/2022 31447929 2022-01-14 2022-01-25 342.00
DF/2022/012
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčtovanie plyn klub dôch., 12/2022 35815256 2022-01-13 2022-01-18 -11.80
DF/2022/011
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava moabil, 11/2022 35697270 2022-01-12 2022-01-25 34.76
DF/2022/010
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 10/2022 22819983 2022-01-10 2022-01-25 210.31
DF/2022/009
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba-január, 9/2022 42049229 2022-01-10 2022-01-10 292.80
DF/2022/008
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - január, 8/2022 33708550 2022-01-10 2022-01-10 40.00
DF/2022/007
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména, 7/2022 36421928 2022-01-04 2022-01-03 93.22
DF/2022/006
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-január, 6/2022 198331 2022-01-04 2022-01-25 240.00
DF/2022/005
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - január, 5/2022 35743565 2022-01-04 2022-01-10 554.20
DF/2022/004
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina- január 2022, 4/2022 35743565 2022-01-04 2022-01-10 1782.08
DF/2022/003
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS 1-3/2022, 3/2022 36041688 2022-01-03 2022-01-10 365.00
DF/2022/002
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet ZS, 2/2022 36831522 2022-01-03 2022-01-10 20.00
DF/2022/001
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky 1-6/2022, 1/2022 43868878 2022-01-03 2022-01-03 504.00