Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2021/011
Škola.sk, Odborárska 21, 810 00 Bratislava učebné pomôcky 50293893 2021-07-27 2021-07-27 330.85
DFZ/2021/010
ANDREA SHOP, Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda notebook MŠ 36277151 2021-07-27 2021-07-27 469.00
DFZ/2021/009
BPH London drahá encyklopédia 08659692 2021-07-27 2021-07-27 495.00
DFZ/2021/008
PODLAHY PLOTZ, T.G. Masaryka 333 Slatiňany koberc MŠ 06899722 2021-07-07 2021-07-07 997.58
DFZ/2021/007
VIPERA, Tatranská 3110/10, 010 01 Žilina sedacie vaky MDD 45916641 2021-06-02 2021-06-02 288.00
DFZ/2021/006
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pripojenie odberného miesta MŠ 36361518 2021-05-20 2021-05-20 335.52
DFZ/2021/004
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2021-05-04 2021-05-04 4055.14
DFZ/2021/003
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno projekt MŠ 36316881 2021-03-29 2021-03-31 251.97
DFZ/2021/002
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 služby telefon 35763469 2021-02-18 2021-02-28 47.21
DFZ/2021/001
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2021-02-03 2021-02-28 3245.54
DF/2021/390
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 390/2021 22819983 2021-07-26 2021-07-27 352.99
DF/2021/389
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 389/2021 22819983 2021-07-26 2021-07-27 776.94
DF/2021/388
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie dreviny, 388/2021 50609963 2021-07-23 2021-07-27 1239.00
DF/2021/387
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky žiadosť o platbu č. 2 ZS, 387/2021 46845160 2021-07-22 2021-07-27 5040.00
DF/2021/386
EnA CONSULT, Školská 565, 955 01 Topoľčany akustická štúdia MŠ, 386/2021 35958804 2021-07-20 2021-07-27 480.00
DF/2021/385
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie 385/2021 32755481 2021-07-21 2021-07-27 120.00
DF/2021/384
PODLAHY PLOTZ, T.G. Masaryka 333 Slatiňany koberec MŠ, 384/2021 06899722 2021-07-20 997.58
DF/2021/383
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno učebné pomôcky, 383/2021 36316881 2021-07-20 2021-07-27 224.95
DF/2021/382
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 382/2021 17682258 2021-07-20 2021-07-27 691.20
DF/2021/381
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné marec- jún MŠ, 381/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 85.80
DF/2021/380
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné marec- jún MŠ, 380/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 85.80
DF/2021/379
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina jún MŠ, 379/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 36.74
DF/2021/378
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina jún MŠ, 378/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 44.10
DF/2021/377
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn jún MŠ, 377/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 76.88
DF/2021/376
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn jún MŠ, 376/2021 37865536 2021-07-19 2021-07-27 71.22
DF/2021/372
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 372/2021 35763469 2021-07-16 2021-07-27 129.50
DF/2021/371
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softvérové práce 4-6, 371/2021 50984641 2021-07-13 2021-07-27 750.00
DF/2021/370
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra montáž komunikačnej siete ZS, 370/2021 50984641 2021-07-13 2021-07-27 2127.80
DF/2021/369
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil,369/2021 35697270 2021-07-13 2021-07-26 38.85
DF/2021/368
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 368/2021 22819983 2021-07-13 2021-07-26 659.98
DF/2021/367
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 367/2021 22819983 2021-07-12 2021-07-26 1801.43
DF/2021/366
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-jún, 366/2021 45735603 2021-07-12 2021-07-26 701.25
DF/2021/365
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-jún, 365/2021 45735603 2021-07-12 2021-07-26 748.00
DF/2021/364
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 364/2021 50105272 2021-07-12 10664.76
DF/2021/363
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún MŠ, 363/2021 35763469 2021-07-12 2021-07-19 61.09
DF/2021/362
ALDESŠPORT, J.C.Hronského 771/12, 949 01 Nitra medaily MDD, 362/2021 36560812 2021-07-12 2021-07-19 475.00
DF/2021/361
Slavomír Sabo S+B, Priemyselná 2, 949 01 Nitra oprava TATRA 815-DHZ, 361/2021 32362323 2021-07-12 2021-07-19 1290.32
DF/2021/360
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie cezhraničná spolupráca, 360/2021 44206658 2021-07-12 2021-07-19 534.80
DF/2021/359
RUVZ Nitra, Štefánikova 58, 949 01 Nitra rozbor pitnej vody ZS, 359/2021 17336031 2021-07-12 2021-07-19 125.61
DF/2021/358
EMI - Sabinov, Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov posteľné prádlo pre MŠ, 358/2021 46726608 2021-07-09 2021-07-09 271.70
DF/2021/357
EMI - Sabinov, Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov posteľné prádlo pre MŠ, 357/2021 46726608 2021-07-09 2021-07-09 770.00
DF/2021/356
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov júl 356/2021 31447929 2021-07-09 2021-07-19 342.00
DF/2021/355
Lamitec, Pestovateľská 9, 810 00 Bratislava kancelárske potreby, 355/2021 35710691 2021-07-08 2021-07-19 227.84
DF/2021/354
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby jún, 354/2021 42179955 2021-07-08 2021-07-19 420.00
DF/2021/353
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- júl 353/2021 198331 2021-07-08 2021-07-19 240.00
DF/2021/352
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra ÚPO čistopis, 352/2021 50110608 2021-07-07 2021-07-19 2620.00
DF/2021/351
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra poplatok za posúdenie PD-MŠ, 351/2021 44657447 2021-07-07 2021-07-19 180.00
DF/2021/350
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - jún 350/2021 42049229 2021-07-07 2021-07-19 727.88
DF/2021/349
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava WC OU, 349/2021 53418409 2021-07-07 2021-07-09 4963.00
DF/2021/348
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčtov.elektrina - jún 348/2021 35743565 2021-07-06 2021-07-19 372.56
DF/2021/347
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún OU, 347/2021 35763469 2021-07-06 2021-07-19 47.16
DF/2021/346
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- júl, 346/2021 35941472 2021-07-06 2021-07-19 990.00
DF/2021/345
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 345/2021 22819983 2021-07-06 2021-07-19 478.80
DF/2021/344
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra uzemno-plánov. inform., 344/2021 50110608 2021-07-06 2021-07-19 475.00
DF/2021/343
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN júl, 343/2021 51682265 2021-07-06 2021-07-19 300.00
DF/2021/342
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 342/2021 46333045 2021-07-06 2021-07-09 342.77
DF/2021/341
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 341/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 1223.00
DF/2021/340
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 340/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 990.90
DF/2021/339
DREVOKOM, Čičava 314, 093 01 Čičava inter.vybavenie nové triedy MŠ, 339/2021 47136201 2021-07-06 2021-07-09 5115.60
DF/2021/338
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - júl, 338/2021 33708550 2021-07-02 2021-07-09 40.00
DF/2021/337
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet júl ZS,337/2021 36831522 2021-07-02 2021-07-08 10.00
DF/2021/336
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl - TJ, 336/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 114.00
DF/2021/335
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - júl OU, 335/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 241.00
DF/2021/334
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl - ZS, 330//2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 142.00
DF/2021/333
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn júl klub dôch., 333/2021 35815256 2021-07-02 2021-07-08 26.00
DF/2021/332
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky III.Q 1/2021 43878989 2021-07-02 2021-07-01 270.25
DF/2021/330
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- jún, 330/2021 37865536 2021-07-01 2021-07-08 262.40
DF/2021/33
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava strechy bytovky, 33/2021 53418409 2021-02-01 2021-02-28 1280.20
DF/2021/329
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systém. podpora III.Q, 5/2021 36041688 2021-07-01 2021-07-08 237.50
DF/2021/328
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 328/2021 22819983 2021-07-01 2021-07-08 1143.28
DF/2021/327
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 327/2021 35743565 2021-07-01 2021-07-08 899.45
DF/2021/326
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl 326/2021 35743565 2021-07-01 2021-07-08 1388.55
DF/2021/325
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie325/2021 32755481 2021-06-30 2021-07-08 165.00
DF/2021/324
VIKTÓRIA -APARTMAN, Jesenského 74, 943 06 Štúrovo vláčik MDD, 324/2021 50134426 2021-06-29 2021-07-06 550.00
DF/2021/323
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava omaľovánky MDD, 323/2021 35790253 2021-06-28 300.00
DF/2021/322
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servis kotolne, 322/2021 31447929 2021-06-28 221.08
DF/2021/321
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra servis kotolne, 321/2021 31447929 2021-06-28 121.42
DF/2021/320
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 320/2021 36544141 2021-06-28 333.12
DF/2021/319
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- máj, 319/2021 37865536 2021-06-25 2021-06-15 250.92
DF/2021/318
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava ver. rozhlasu, 318/2021 33648981 2021-06-25 154.80
DF/2021/317
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 317/2021 36657719 2021-06-23 100.56
DF/2021/316
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 316/2021 22819983 2021-06-22 2021-06-28 1529.78
DF/2021/315
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 315/2021 37969358 2021-06-22 2021-06-28 3645.31
DF/2021/314
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre rekonštrukcia hrobky, 314/2021 36678309 2021-06-21 2021-06-30 24230.00
DF/2021/313
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - máj, 313/2021 37969358 2021-06-17 2021-06-28 120.00
DF/2021/312
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 312/2021 35763469 2021-06-17 2021-06-28 127.25
DF/2021/311
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 311/2021 37969358 2021-06-17 2021-06-28 3652.55
DF/2021/310
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 310/2021 22819983 2021-06-16 2021-06-28 246.58
DF/2021/309
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- máj, 309/2021 45735603 2021-06-16 646.00
DF/2021/308
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- máj, 308/2021 45735603 2021-06-16 2021-06-28 646.00
DF/2021/307
KLIMAGAS, Ždiarska 709/18, 949 01 Nitra servis plyn.kotla MŠ, 307/2021 50241494 2021-06-15 2021-06-21 118.14
DF/2021/306
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 30621 35697270 2021-06-15 2021-06-21 38.95
DF/2021/305
Fresco plus, Škultétyho 3030/1, 810 00 Bratislava ovocie + šťava MŠ, 3052021 50012070 2021-06-15 2021-06-21 5.67
DF/2021/304
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 304/2021 22819983 2021-06-15 2021-06-21 283.87
DF/2021/303
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 303/2021 22819983 2021-06-15 2021-06-21 461.33
DF/2021/302
VIPERA, Tatranská 3110/10, 010 01 Žilina prenájom sedacícj vakov MDD, 302/2021 45916641 2021-06-11 288.00
DF/2021/301
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj 301/2021 50105272 2021-06-11 2021-06-15 11131.07
DF/2021/300
GOGO agency, Farská 42, 949 01 Nitra bábkové divadlo MDD, 300/2021 35006251 2021-06-11 2021-06-15 300.00
DF/2021/299
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. podujatí, 299/2021 37450492 2021-06-11 2021-06-15 335.00
DF/2021/298
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa obecnej webstránky II. polrok 2021 43868878 2021-06-10 2021-06-15 432.00
DF/2021/297
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 297/2021 32755481 2021-06-09 2021-06-15 180.00
DF/2021/296
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov jún 296/2021 31447929 2021-06-09 2021-06-15 334.40
DF/2021/295
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre parkovisko pre bytovkami, 295/2021 46509496 2021-06-09 2021-06-15 360.00
DF/2021/293
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina ročný prístup, 293/2021 31592503 2021-06-08 2021-06-15 375.46
DF/2021/292
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina máj MŠ, 292/2021 37865536 2021-06-08 2021-06-15 66.50
DF/2021/291
TAUes-Ing. Juraj Garaj, Gúrska 11, 940 01 Nové Zámky vypracovanie PD elektro ZS, 291/2021 47584246 2021-06-08 2021-06-15 100.00
DF/2021/290
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj MŠ, 290/2021 35763469 2021-06-08 2021-06-15 62.50
DF/2021/289
PLAYGROUND, s.r.o., Pažitná 23, 917 71 Trnava oslava MDD 47051990 2021-06-08 2021-06-15 710.00
DF/2021/288
ShowPortal, Starhradská 2, 810 00 Bratislava detská diskotéka MDD, 288/2021 47455993 2021-06-08 2021-06-15 425.00
DF/2021/287
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra PC- sčítanie obzvat., 287/2021 36934747 2021-06-07 864.00
DF/2021/286
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby máj, 286/2021 42179955 2021-06-07 2021-06-15 420.00
DF/2021/285
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - máj 285/2021 35743565 2021-06-07 2021-06-15 1058.19
DF/2021/284
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- jún 284/2021 198331 2021-06-04 2021-06-15 240.00
DF/2021/283
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - máj 283/2020 42049229 2021-06-04 2021-06-15 727.88
DF/2021/282
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj OU, 282/2021 35763469 2021-06-04 2021-06-18 49.61
DF/2021/281
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN jún, 281/2021 51682265 2021-06-04 2021-06-15 300.00
DF/2021/280
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - máj, 280/2021 43824641 2021-06-03 2021-06-07 420.00
DF/2021/279
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 279/2021 37865536 2021-06-02 2021-06-07 238.70
DF/2021/278
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn máj MŠ, 278/2021 37865536 2021-06-02 2021-06-07 180.06
DF/2021/277
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún - TJ, 277/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 114.00
DF/2021/276
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - jún OU, 276/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 241.00
DF/2021/275
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún - ZS, 275//2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 142.00
DF/2021/274
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn jún klub dôch., 274/2021 35815256 2021-06-02 2021-06-07 26.00
DF/2021/273
All Music Service, Karpatské námestie 10A, 810 00 Bratislava smútočná hudba, 273/2021 48137171 2021-06-02 2021-06-07 12.50
DF/2021/272
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet jún ZS, 272/2021 36831522 2021-06-02 2021-06-07 10.00
DF/2021/271
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 271/2021 35743565 2021-06-01 2021-06-07 899.45
DF/2021/270
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún 270/2021 35743565 2021-06-01 2021-06-07 1388.55
DF/2021/269
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - jún, 269/2021 33708550 2021-06-01 2021-06-07 40.00
DF/2021/268
Petit Press, a.s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava inzercia, 268/2021 35790253 2021-05-31 2021-06-07 99.50
DF/2021/267
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 267/2021 37969358 2021-05-31 2021-06-07 3339.26
DF/2021/266
Fresco plus, Škultétyho 3030/1, 810 00 Bratislava ovocie + šťava MŠ, 266/2021 50012070 2021-05-28 2021-06-02 11.43
DF/2021/265
SYNERGOS, Hviezdoslavova 86/3461, 953 01 Zlaté Moravce energetický certifikát ICZS,265/2021 51318903 2021-05-27 2021-06-02 418.80
DF/2021/264
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pripojenie odber. miesta MŠ, 264/2021 36361518 2021-05-27 335.52
DF/2021/263
AB-STAV, 157, 951 05 Malý Cetín modernizácia a rozšírenie CIZS v Obci IpN,263/2021 36548707 2021-05-27 382387.80
DF/2021/262
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odstránenie porevíznych závad MŠ, 262/2021 30756863 2021-05-27 2021-06-02 190.00
DF/2021/261
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž osvetlenia v parku, 261/2021 30756863 2021-05-27 2021-06-02 404.00
DF/2021/260
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre rekonštrukcia strechy hrobky, 260/2021 36678309 2021-05-26 2021-05-28 4970.00
DF/2021/26
AntaStav, 667, 951 08 Golianovo oprava strechy bytovky, 26/2021 53418409 2021-01-27 2021-02-28 1350.20
DF/2021/259
LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava hasiace prístroje, 259/2021 48121347 2021-05-25 2021-05-28 167.20
DF/2021/258
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava ver.obst.modernizácia CIZS, 258/2021 35886609 2021-05-25 2021-05-28 1200.00
DF/2021/257
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 257/2021 37969358 2021-05-24 2021-05-28 4262.26
DF/2021/256
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 256/2021 47821779 2021-05-20 2021-05-24 2920.32
DF/2021/255
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP kosci, 255/2021 36564991 2021-05-19 2021-05-20 166.67
DF/2021/254
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 254/2021 22819983 2021-05-18 2021-05-20 2271.65
DF/2021/253
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 253/2021 22819983 2021-05-18 2021-05-20 2087.14
DF/2021/252
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet máj ZS, 252/2021 36831522 2021-05-18 2021-05-20 10.00
DF/2021/251
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 251/2021 31447929 2021-05-18 2021-05-31 53.39
DF/2021/250
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- apríl, 250/2021 45735603 2021-05-18 2021-05-20 646.00
DF/2021/249
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,249/2021 35763469 2021-05-17 2021-05-20 127.50
DF/2021/248
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 248/2021 31447929 2021-05-14 2021-05-31 58.30
DF/2021/247
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - apríl, 247/2021 37969358 2021-05-14 2021-05-20 240.00
DF/2021/246
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 246/2021 35697270 2021-05-13 2021-05-20 26.90
DF/2021/245
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie ZS, 245/2021 34868712 2021-05-13 2021-05-17 1650.05
DF/2021/244
Peter Nemček MIRTA, Cintorínska 13, 949 01 Nitra pohreb občana Františka Špireka, 244/2021 34870474 2021-05-12 2021-05-13 797.17
DF/2021/243
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra montáž osvetlenia, 243/2021 31447929 2021-05-12 2021-05-31 604.16
DF/2021/242
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 242/2021 32755481 2021-05-12 2021-05-17 55.00
DF/2021/241
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, 241/2021 30756863 2021-05-12 2021-05-17 260.00
DF/2021/240
TECHNICKÁ INŚPEKCIA, a.s., Trnavská cesta 56, 821 00 Bratislava úradná skúška elekt. ZS, 240/2021 36653004 2021-05-12 2021-05-17 396.00
DF/2021/239
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 239/2021 31396674 2021-05-12 4055.14
DF/2021/238
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- apríl, 238/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 211.56
DF/2021/237
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 237/2021 17682258 2021-05-11 2021-05-17 921.48
DF/2021/236
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 236/2021 31434347 2021-05-11 2021-05-17 231.60
DF/2021/235
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 235/2020 43824641 2021-05-11 2021-05-17 420.00
DF/2021/234
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina február MŠ, 233/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 80.35
DF/2021/233
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina marec MŠ, 233/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 70.00
DF/2021/232
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn aprí lMŠ, 232/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 321.35
DF/2021/231
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn aprí lMŠ, 231/2021 37865536 2021-05-11 2021-05-17 456.30
DF/2021/230
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov máj 230/2021 31447929 2021-05-07 2021-05-13 334.40
DF/2021/229
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- apríl 229/2021 50105272 2021-05-07 2021-05-13 9089.70
DF/2021/228
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - apríl MŠ, 228/2021 35763469 2021-05-07 2021-05-13 61.09
DF/2021/227
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - apríl 227/2020 42049229 2021-05-07 2021-05-13 678.28
DF/2021/226
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- máj 226/2021 198331 2021-05-07 2021-05-13 240.00
DF/2021/225
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 225/2021 31434347 2021-05-07 2021-05-13 463.20
DF/2021/224
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 224/2021 47821779 2021-05-07 2021-05-13 600.00
DF/2021/223
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 223/2021 47821779 2021-05-07 2021-05-13 600.00
DF/2021/222
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby apríl, 222/2021 42179955 2021-05-07 2021-05-13 420.00
DF/2021/221
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie montáž komínového systému, 221/2021 33708053 2021-05-05 2021-05-13 468.50
DF/2021/220
Rastislav Bíro, Šudolská 1B, 949 01 Nitra dezinfekčné prostriedky testovanie, 220/2021 40496139 2021-05-05 2021-05-13 144.00
DF/2021/219
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - apríl 219/2021 35743565 2021-05-05 2021-05-13 1316.29
DF/2021/218
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- máj, 218/2021 35941472 2021-05-05 2021-05-13 990.00
DF/2021/217
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN máj, 217/2021 51682265 2021-05-04 2021-05-13 300.00
DF/2021/216
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj - TJ, 216/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 114.00
DF/2021/215
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - máj OU, 215/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 241.00
DF/2021/214
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj - ZS, 214//2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 142.00
DF/2021/213
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn máj klub dôch.,213/2021 35815256 2021-05-04 2021-05-07 26.00
DF/2021/212
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl OU, 212/2021 35763469 2021-05-03 2021-05-18 49.61
DF/2021/211
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - máj, 211/2021 33708550 2021-05-03 2021-05-07 40.00
DF/2021/210
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 210/2021 35743565 2021-05-03 2021-05-07 870.23
DF/2021/209
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj 209/2021 35743565 2021-05-03 2021-05-07 1172.61
DF/2021/208
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 208/2021 36657719 2021-04-29 2021-05-07 195.30
DF/2021/207
ROTA plus, Hviezdoslavova 764/4, 900 31 Stupava OOPP MŠ, 207/2021 47198605 2021-04-28 2021-04-29 612.09
DF/2021/206
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn marec MŠ, 206/2021 37865536 2021-04-28 2021-04-29 358.12
DF/2021/205
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn marec MŠ, 205/2021 37865536 2021-04-28 2021-04-29 600.45
DF/2021/204
Rastislav Bíro, Šudolská 1B, 949 01 Nitra dezinfekčné prostriedky testovanie, 204/2021 40496139 2021-04-26 2021-04-27 480.00
DF/2021/203
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 203/2021 22819983 2021-04-21 2021-04-27 1539.65
DF/2021/202
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 202/2021 47821779 2021-04-21 2021-04-27 600.00
DF/2021/201
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 201/2021 47821779 2021-04-21 2021-04-27 600.00
DF/2021/200
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 200/2021 47821779 2021-04-20 2021-04-27 2616.10
DF/2021/199
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 199/2021 37969358 2021-04-20 2021-04-27 4016.70
DF/2021/198
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž elektromeru, 198/2021 30756863 2021-04-20 2021-04-27 169.00
DF/2021/197
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie revízia komínov, 197/2021 33708053 2021-04-20 2021-04-27 97.70
DF/2021/196
PYROKOMPLET, 852, 925 81 Diakovce respirátory 36281280 2021-04-19 2021-04-27 661.00
DF/2021/195
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 195/2021 22819983 2021-04-19 2021-04-27 505.64
DF/2021/194
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba výsadby, 194/2021 48048640 2021-04-19 2021-04-19 180.00
DF/2021/193
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 193/2021 47821779 2021-04-19 2021-04-19 600.00
DF/2021/192
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,192/2021 35763469 2021-04-19 2021-04-19 126.00
DF/2021/191
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 191/2021 37969358 2021-04-16 2021-04-19 3217.01
DF/2021/190
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu - marec, 190/2021 37969358 2021-04-16 2021-04-19 120.00
DF/2021/189
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava osvetlenia, 189/2021 31447929 2021-04-16 2021-04-30 81.54
DF/2021/188
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marec 188/2021 50105272 2021-04-16 2021-04-19 9096.49
DF/2021/187
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- marec, 187/2021 45735603 2021-04-16 2021-04-19 73.60
DF/2021/186
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- marec, 186/2021 45735603 2021-04-16 2021-04-19 70.40
DF/2021/185
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod šatňový blok testovanie, 185/2021 17644429 2021-04-14 2021-04-19 40.00
DF/2021/184
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - marec, 184/2020 43824641 2021-04-14 2021-04-18 420.00
DF/2021/183
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 183/2021 35697270 2021-04-13 2021-04-19 26.90
DF/2021/182
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- marec, 182/2021 35941472 2021-04-13 2021-04-19 990.00
DF/2021/181
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - marec 181/2021 42049229 2021-04-13 2021-04-19 890.32
DF/2021/180
Longbow, Novozámocká 191/4, 951 12 Ivanka pri Nitre preddavok-rekonštrukcia hrobky, 180/2021 36678309 2021-04-12 2021-04-19 14538.00
DF/2021/179
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 179/2021 31434347 2021-04-09 2021-04-19 555.84
DF/2021/178
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov apríl 178/2021 31447929 2021-04-09 2021-04-19 334.40
DF/2021/177
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM-j apríl 177/2021 198331 2021-04-09 2021-04-19 240.00
DF/2021/176
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany drvenie odpadu, 176/2021 50609963 2021-04-08 2021-04-18 1380.60
DF/2021/175
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie účto, 175/2021 36041688 2021-04-08 2021-04-19 45.00
DF/2021/174
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- marec, 174/2021 37865536 2021-04-08 2021-04-19 203.36
DF/2021/173
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec MŠ, 173/2021 35763469 2021-04-08 2021-04-18 61.09
DF/2021/172
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke I.Q, 172/2020 46333045 2021-04-08 2021-04-18 866.78
DF/2021/171
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 171/2021 47821779 2021-04-08 2021-04-18 600.00
DF/2021/170
LDTE, Červeňova 39, 949 01 Nitra softvérové práce,január-marec 170/2020 50984641 2021-04-07 2021-04-18 750.00
DF/2021/169
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava transfer MŠ- múdre hranie, 169/2021 31360513 2021-04-07 2021-04-18 248.50
DF/2021/168
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventilov, 168/2021 31447929 2021-04-07 2021-04-30 57.61
DF/2021/167
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava potrubia, 167/2021 31447929 2021-04-07 2021-04-30 827.04
DF/2021/166
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - marec 166/2021 35743565 2021-04-07 2021-04-18 1685.60
DF/2021/165
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - apríl, 165/2021 33708550 2021-04-07 2021-04-18 40.00
DF/2021/164
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl - TJ, 164/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 114.00
DF/2021/163
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - apríl OU, 163/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 241.00
DF/2021/162
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl - ZS, 162//2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 142.00
DF/2021/161
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn apríl- klub dôch., 161/2021 35815256 2021-04-07 2021-04-18 26.00
DF/2021/160
NOMIland, sr.o., Magnezitárska 11, 040 01 Košice transfer MŠ- múdre hranie, 160/2021 36174319 2021-04-07 2021-04-18 293.16
DF/2021/159
MAQUITA, Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno transfer MŠ-hravé hranie, 159/2021 36316881 2021-04-07 251.97
DF/2021/158
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby marec, 158/2021 42179955 2021-04-07 2021-04-18 420.00
DF/2021/157
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q, 157/2021 22819983 2021-04-07 2021-04-18 478.80
DF/2021/156
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec OU, 156/2021 35763469 2021-04-06 2021-04-19 51.47
DF/2021/154
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN apríl, 154/2021 51682265 2021-04-06 2021-04-18 300.00
DF/2021/152
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 152/2021 35743565 2021-04-06 2021-04-18 870.23
DF/2021/151
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl 151/2021 35743565 2021-04-06 2021-04-18 1172.61
DF/2021/150
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky II.Q 1/2021 43878989 2021-04-06 2021-04-18 270.25
DF/2021/149
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 149/2021 36564991 2021-04-01 2021-04-18 159.95
DF/2021/148
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava ver. rozhlasu, 148/2021 33648981 2021-03-31 2021-04-18 464.64
DF/2021/147
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod šatňový blok testovanie, 147/2021 17644429 2021-03-26 2021-03-31 22.00
DF/2021/146
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odabočenie vodov. prípojky, 146/2021 Porubský 36550949 2021-03-26 2021-03-31 187.99
DF/2021/145
Farba laky, L&Š, s.r.o., Novozámocká 199, 949 01 Nitra farba na plot, 145/2021 36555720 2021-03-26 2021-03-31 138.86
DF/2021/144
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 144/2021 36564991 2021-03-26 2021-03-31 159.95
DF/2021/143
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 143/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 450.00
DF/2021/142
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn február MŠ, 142/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 626.60
DF/2021/141
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina január MŠ, 141/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 75.60
DF/2021/140
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina február MŠ, 140/2021 37865536 2021-03-26 2021-03-31 80.35
DF/2021/139
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 139/2021 47821779 2021-03-24 2021-03-31 600.00
DF/2021/138
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 138/2021 47821779 2021-03-24 2021-03-31 600.00
DF/2021/137
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra revízia plyn. zariadení, 137/2021 51054337 2021-03-24 2021-03-31 340.00
DF/2021/136
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 136/2021 32755481 2021-03-24 2021-03-31 55.00
DF/2021/135
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 135/2021 17682258 2021-03-22 2021-03-31 391.20
DF/2021/134
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-február, 134/2021 37969358 2021-03-22 2021-03-31 3090.81
DF/2021/133
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- február, 133/2021 45735603 2021-03-22 2021-03-31 60.00
DF/2021/132
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby- február, 132/2021 45735603 2021-03-22 2021-03-31 59.20
DF/2021/131
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 131/2021 17682258 2021-03-19 2021-03-31 400.80
DF/2021/130
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 130/2021 36564991 2021-03-19 2021-03-31 104.72
DF/2021/129
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 129/2021 36564991 2021-03-19 2021-03-31 99.00
DF/2021/128
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - január OU, 128/2021 35763469 2021-03-18 47.21
DF/2021/127
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 127/2021 37865536 2021-03-18 2021-03-31 300.00
DF/2021/126
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn január MŠ, 126/2021 37865536 2021-03-18 2021-03-31 379.90
DF/2021/125
Kníhkupectvo Viera, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra knihy z projektu, 125/2021 43909680 2021-03-18 2021-03-31 206.37
DF/2021/124
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - február, 124/2021 43824641 2021-03-18 2021-03-31 420.00
DF/2021/123
GEOTOM, ul. Rínok 256, 951 35 Veľké Zálužie zameranie ZS, 123/2021 44671181 2021-03-17 2021-03-31 396.00
DF/2021/122
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie dane, 122/2021 36041688 2021-03-17 2021-03-31 45.00
DF/2021/121
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,1212021 35763469 2021-03-16 2021-03-31 126.00
DF/2021/120
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 120/2021 43868878 2021-03-15 2021-03-31 216.96
DF/2021/119
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ- február, 119/2021 37865536 2021-03-15 2021-03-31 114.80
DF/2021/118
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 118/2021 35697270 2021-03-15 2021-03-31 26.90
DF/2021/117
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 1162021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 1551.38
DF/2021/116
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 116/2021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 600.00
DF/2021/115
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 115/2021 47821779 2021-03-15 2021-03-31 600.00
DF/2021/114
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 114/2021 22819983 2021-03-12 2021-03-31 194.81
DF/2021/113
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 113/2021 36657719 2021-03-12 2021-03-31 128.82
DF/2021/112
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - február 112/2021 42049229 2021-03-12 2021-03-31 657.60
DF/2021/111
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby február, 111/2021 42179955 2021-03-12 2021-03-31 420.00
DF/2021/110
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február 110/2021 50105272 2021-03-11 2021-03-31 12008.42
DF/2021/109
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 109/2021 17682258 2021-03-11 2021-03-31 602.88
DF/2021/108
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra MS office, 108/2021 36934747 2021-03-10 2021-03-31 420.00
DF/2021/107
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-február, 107/2021 37969358 2021-03-10 2021-03-31 2691.16
DF/2021/106
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február MŠ, 106/2021 35763469 2021-03-09 2021-03-31 61.09
DF/2021/105
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov - marec 105/2021 35941472 2021-03-09 2021-03-31 990.00
DF/2021/104
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, 104/2021 30756863 2021-03-08 2021-03-31 490.00
DF/2021/103
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 103/2021 47821779 2021-03-08 2021-03-31 600.00
DF/2021/102
HSE, 930 41 Hviezdoslavov mzdové náklady dát testovanie, 102/2021 47821779 2021-03-08 2021-03-31 1200.00
DF/2021/101
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 101/2021 22819983 2021-03-05 2021-03-31 457.86
DF/2021/100
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február OU, 100/2021 35763469 2021-03-05 2021-03-31 47.00
DF/2021/099
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - február 99/2021 35743565 2021-03-03 2021-03-31 1621.70
DF/2021/098
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- marec, 98/2021 198331 2021-03-02 2021-03-31 240.00
DF/2021/097
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - TJ, 97/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 114.00
DF/2021/096
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - marec OU, 96/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 241.00
DF/2021/095
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - ZS, 95//2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 142.00
DF/2021/094
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn marec - klub dôch., 94/2021 35815256 2021-03-02 2021-03-31 26.00
DF/2021/093
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov marec 93/2021 31447929 2021-03-02 2021-03-31 334.40
DF/2021/092
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet marec ZS, 92/2021 36831522 2021-03-02 2021-03-31 10.00
DF/2021/091
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN marec, 91/2021 51682265 2021-03-02 2021-03-31 300.00
DF/2021/090
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina marec, 90/2021 35743565 2021-03-01 2021-03-31 870.23
DF/2021/089
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec 89/2021 35743565 2021-03-01 2021-03-31 1172.61
DF/2021/088
Region.správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 01 Nitra zimná údržba ciest, 88/2021 35960736 2021-03-01 2021-03-31 399.34
DF/2021/087
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - marec, 87/2021 33708550 2021-03-01 2021-03-31 40.00
DF/2021/086
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 86/2021 36657719 2021-02-26 2021-03-31 113.09
DF/2021/085
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod šatňový blok testovanie, 85/2021 17644429 2021-02-25 2021-03-31 50.00
DF/2021/084
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava a diagnostika závady, 84/2021 31447929 2021-02-24 2021-03-31 312.68
DF/2021/083
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 83/2021 36544141 2021-02-24 2021-03-31 539.52
DF/2021/082
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 82/2021 37969358 2021-02-22 2021-03-31 3994.55
DF/2021/081
L&Š, Novozámocká 199, 949 01 Nitra OOPP testovanie, posyp. soľ, 81/2021 3655720 2021-02-22 2021-03-31 160.39
DF/2021/080
pre Vás, Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo OOPP testovanie, 80/2021 53123727 2021-02-22 2021-02-28 288.12
DF/2021/079
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 79/2021 36564991 2021-02-19 2021-02-28 107.60
DF/2021/078
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky odmena za vyprac.žiadosti TJ, 78/2021 46845160 2021-02-19 2021-02-28 480.00
DF/2021/077
Peter Kopecký, 341, 951 17 Cabaj-Čápor montáž ohrevu ZS, 77/2021 35137215 2021-02-19 2021-02-28 300.00
DF/2021/076
BEPA-rekl. agentúra, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra samolepky na smetné nádoby, 76/2021 33711488 2021-02-19 2021-02-28 180.00
DF/2021/075
ZaMED, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno spracovanie dát testovanie, 75/2021 52106934 2021-02-17 2021-02-28 3435.00
DF/2021/074
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január 74/2021 50105272 2021-02-17 2021-02-28 11458.34
DF/2021/073
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 73/2021 35763469 2021-02-16 2021-02-28 123.04
DF/2021/072
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-január, 71/2021 45735603 2021-02-15 2021-02-28 48.00
DF/2021/071
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen sociálne služby-január, 71/2021 45735603 2021-02-15 2021-02-28 56.00
DF/2021/070
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby január, 70/2021 42179955 2021-02-15 2021-02-28 420.00
DF/2021/069
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov- február, 68/2021 35941472 2021-02-15 2021-02-28 990.00
DF/2021/068
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 68/2021 35697270 2021-02-12 2021-02-28 26.90
DF/2021/067
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 67/2021 36564991 2021-02-12 2021-02-28 4.70
DF/2021/066
L&Š, Novozámocká 199, 949 01 Nitra OOPP testovanie, posyp. soľ, 66/2021 3655720 2021-02-12 2021-02-28 268.76
DF/2021/065
ZaMED, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno spracovanie dát testovanie, 65/2021 52106934 2021-02-12 2021-02-28 3015.00
DF/2021/064
ALFI Corp, Provozní 5492/3 Ostrava OOPP testovanie, 64/2021 28587855 2021-02-10 2021-02-28 261.80
DF/2021/063
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava smernice pre obce, 63/2021 35730129 2021-02-10 2021-02-28 178.20
DF/2021/062
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 62/2021 37969358 2021-02-10 2021-02-28 1748.28
DF/2021/061
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - január, 61/2021 43824641 2021-02-08 2021-02-28 420.00
DF/2021/060
Magic Print, Rovniankova 15, 851 00 Bratislava respirátory pre občanov, 60/2021 36617661 2021-02-08 2021-02-28 252.00
DF/2021/059
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - január MŠ, 59/2021 35763469 2021-02-08 2021-02-28 61.09
DF/2021/058
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky, 58/2021 31396674 2021-02-08 3245.54
DF/2021/057
Fakultná nemocnica Nové Zámlky, Slovenská 11 A, 940 01 Nové Zámky odmena zdrav.personál testovanie, 57/2021 17336112 2021-02-05 2021-02-28 7117.91
DF/2021/056
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 56/2021 36564991 2021-02-05 2021-02-28 93.60
DF/2021/055
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov február, 55/2021 31447929 2021-02-05 2021-02-28 334.40
DF/2021/054
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM- február, 54/2021 198331 2021-02-05 2021-02-28 240.00
DF/2021/053
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod tlačivá, 53/2021 17644429 2021-02-04 2021-02-28 95.20
DF/2021/052
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava aktualizácia programu 2021, 52/2021 46919805 2021-02-04 2021-02-28 222.00
DF/2021/051
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb -január 51/2021 42049229 2021-02-04 2021-02-28 624.72
DF/2021/050
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - január 50/2021 35743565 2021-02-03 2021-02-28 1810.66
DF/2021/049
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmena umelcom-rozhlas, 49/2021 17310598 2021-02-03 2021-02-28 38.40
DF/2021/048
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky zber odpadu, 48/2021 31434347 2021-02-03 2021-02-28 1852.80
DF/2021/047
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN február, 47/2021 51682265 2021-02-03 2021-02-28 300.00
DF/2021/046
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie dreviny, 46/2021 50609963 2021-02-03 2021-02-28 2301.00
DF/2021/045
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 00 Banská Bystrica potvrdenie k projektu, 45/2021 17058520 2021-02-02 2021-02-28 35.00
DF/2021/044
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 44/2021 36657719 2021-02-02 2021-02-28 98.40
DF/2021/043
AUTO - IMPEX, Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava oprava has. auta, 43/2021 17329477 2021-02-02 2021-02-28 360.92
DF/2021/042
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - febrár, 42/2021 33708550 2021-02-02 2021-02-28 40.00
DF/2021/041
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn február - TJ, 41/2021 35815256 2021-02-02 2021-02-28 114.00
DF/2021/040
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- február OU, 40/2021 35815256 2021-02-02 2021-02-28 241.00
DF/2021/039
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn február - ZS, 39//2021 35815256 2021-02-02 2021-02-28 142.00
DF/2021/038
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn február- klub dôch., 38/2021 35815256 2021-02-02 2021-02-28 26.00
DF/2021/037
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet február ZS, 37/2021 36831522 2021-02-02 2021-02-28 10.00
DF/2021/036
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ-január, 36/2021 37865536 2021-02-02 2021-02-28 49.20
DF/2021/035
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -február, 35/2021 35743565 2021-02-01 2021-02-28 870.23
DF/2021/034
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február 34/2021 35743565 2021-02-01 2021-02-28 1172.61
DF/2021/032
Magic Print, Rovniankova 15, 851 00 Bratislava respirátory pre občanov 36617661 2021-01-29 2021-02-28 2614.56
DF/2021/031
Xepap, Jesenského 4703, 960 01 Zvolen kancelárske potreby, 31/2021 0031628605 2021-01-28 2021-02-28 54.00
DF/2021/030
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP P. Varga, 30/2021 36564991 2021-01-28 2021-02-28 154.60
DF/2021/029
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 29/2021 36564991 2021-01-28 2021-02-28 272.88
DF/2021/028
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava ovetlenia bytovky, 28/2021 31447929 2021-01-27 2021-02-28 70.49
DF/2021/027
Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice tonery, 27/2021 41596404 2021-01-27 2021-02-28 64.43
DF/2021/025
CBS Vydavateľstvo, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica prezentácia obce, 25/2021 36754749 2021-01-26 2021-01-31 462.00
DF/2021/024
GAS - PROGRES, Kasárenská 2, 949 01 Nitra servis kotlov OU, 24/2021 45977488 2021-01-21 2021-01-31 163.20
DF/2021/023
KANAL SERVIS SK s.r.o., Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre odvoz fekálií doktorky, 23/2021 52302792 2021-01-21 2021-01-31 120.00
DF/2021/022
pre Vás, Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo OOPP testovanie, 22/2021 53123727 2021-01-21 2021-01-31 520.32
DF/2021/021
L&Š, Novozámocká 199, 949 01 Nitra OOPP testovanie, posyp. soľ, 21/2021 3655720 2021-01-19 2021-01-31 567.72
DF/2021/020
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január - TJ, 20/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 114.00
DF/2021/019
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- január OU, 19/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 241.00
DF/2021/018
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január - ZS, 17//2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 142.00
DF/2021/017
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn január- klub dôch., 17/2021 35815256 2021-01-19 2021-01-31 26.00
DF/2021/016
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava Aplikácia Som IpN január, 16/2021 51682265 2021-01-15 2021-01-31 240.00
DF/2021/015
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov január, 15/2021 31447929 2021-01-15 2021-01-31 334.40
DF/2021/014
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie účtovníctvo, 14/2021 36041688 2021-01-14 2021-01-31 45.00
DF/2021/013
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil,13/2021 35697270 2021-01-13 2021-01-31 27.41
DF/2021/012
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP-testovanie, 12/2021 36564991 2021-01-13 2021-01-31 738.62
DF/2021/011
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - január, 11/2021 33708550 2021-01-11 2021-01-31 40.00
DF/2021/010
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerov-január, 10/2021 35941472 2021-01-11 2021-01-31 990.00
DF/2021/009
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom priestorov ZM-január, 9/2021 198331 2021-01-11 2021-01-31 240.00
DF/2021/008
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména, 8/2021 36421928 2021-01-07 2021-01-31 15.00
DF/2021/007
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava hosting,7/2021 36421928 2021-01-07 2021-01-31 78.22
DF/2021/006
Avant, Sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov germicídny žiarič, 6/2021 44663340 2021-01-07 2021-01-31 1602.00
DF/2021/005
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systém. podpora I.Q, 5/2021 36041688 2021-01-05 2021-01-31 237.50
DF/2021/004
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra internet január ZS, 4/2021 36831522 2021-01-05 2021-01-31 10.00
DF/2021/003
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - január, 3/2021 35743565 2021-01-05 2021-01-31 1077.63
DF/2021/002
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany . elektrina - január 2/2021 35743565 2021-01-05 2021-01-31 1208.01
DF/2021/001
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava lízing kopírky I.Q 1/2021 43878989 2021-01-05 2021-01-31 270.25