Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2020/006
Pro Solutions, Hroznová 3, 810 00 Bratislava vzdelávanie v MŠ, 35848260 2020-07-27 2020-07-31 120.00
DFZ/2020/005
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2020-06-08 2020-06-30 3245.54
DFZ/2020/004
MEDIK BO, Nám osloboditeľov 20, 040 01 Košice plastové dvere,185/2020 47484926 2020-04-14 2020-04-30 209.76
DFZ/2020/003
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava stravné poukážky 31396674 2020-01-29 2020-01-31 4055.14
DFZ/2020/002
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava Custom hosting 36421928 2020-01-10 2020-01-31 69.20
DFZ/2020/001
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména sk 36421928 2020-01-10 2020-01-31 14.28
DF/2020/361
INEGO, Pod kostolom 744/85, 937 01 Jarok montáž vchodových zvončekov byty, 361/2020 14041600 2020-08-31 1231.50
DF/2020/360
Deal-Bau, Myrtina 3, 951 12 Ivanka pri Nitre oporava soc. zariadenia ŠJ, 360/2020 50133098 2020-08-31 2020-08-31 1287.04
DF/2020/359
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava v byte p. Opoldovej, 359/2020 31447929 2020-08-28 214.49
DF/2020/358
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 mobil-Pňačeková, 358/2020 35763469 2020-08-28 2020-08-31 81.00
DF/2020/357
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 mobil-Piktorová, 357/2020 35763469 2020-08-28 2020-08-31 81.00
DF/2020/356
FLEURETTE, Vlčany 1316, 925 84 Vlčany štiepkovanie , 356/2020 50609963 2020-08-28 2020-08-31 2802.50
DF/2020/355
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 mobil-Koteková, 355/2020 35763469 2020-08-27 2020-08-31 81.00
DF/2020/354
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 354/2020 36544141 2020-08-25 2020-08-31 319.56
DF/2020/353
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 353/2020 17682258 2020-08-24 2020-08-31 207.24
DF/2020/350
TRENDYHILL, Štúrova 17, 949 01 Nitra dendrolog. posudok, 350/2020 43561489 2020-08-20 2020-08-31 30.00
DF/2020/349
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 349/2020 22819983 2020-08-19 2020-08-31 162.12
DF/2020/348
Fell, s.r.o., Pivovarská 77, 962 43 Horné Mladonice rekonštrukcia požiarnej zbrojnice, 348/2020 46070788 2020-08-18 2020-08-31 30206.66
DF/2020/347
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerrov-lekári, 347/2020 35941472 2020-08-17 2020-08-31 990.00
DF/2020/346
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby -júl, 346/2020 45735603 2020-08-17 2020-08-31 165.60
DF/2020/345
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 345/2020 37969358 2020-08-17 2020-08-31 4776.44
DF/2020/344
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 344/2020 35763469 2020-08-17 2020-08-31 126.77
DF/2020/343
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 343/2020 35763469 2020-08-17 2020-08-31 130.55
DF/2020/342
Pro Solutions, Hroznová 3, 810 00 Bratislava školenie pre učiteľky MŠ, 342/2020 35848260 2020-08-14 120.00
DF/2020/341
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - august, 341/2020 198331 2020-08-14 2020-08-31 240.00
DF/2020/340
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MS- júl, 340/2020 37865536 2020-08-14 2020-08-31 75.44
DF/2020/339
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl MŠ, 339/2020 35763469 2020-08-13 2020-08-31 59.10
DF/2020/338
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- 338/2020 35697270 2020-08-12 2020-08-31 45.10
DF/2020/337
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl 337/2020 50105272 2020-08-10 2020-08-31 9099.54
DF/2020/336
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - júl, 336/2020 43824641 2020-08-10 2020-08-31 420.00
DF/2020/335
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolne, 335/2020 31447929 2020-08-07 73.20
DF/2020/334
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 334/2020 32755481 2020-08-07 2020-08-31 50.00
DF/2020/333
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 333/2020 36657719 2020-08-06 2020-08-31 112.90
DF/2020/332
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - júl, 332/2020 35743565 2020-08-06 2020-08-31 428.05
DF/2020/331
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - júl OU, 331/2020 35763469 2020-08-06 2020-08-31 47.14
DF/2020/330
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - júl 330/2020 42049229 2020-08-06 2020-08-31 220.80
DF/2020/329
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - august, 329/2020 33708550 2020-08-05 2020-08-31 40.00
DF/2020/328
Flexiterm, Kmeťova 24/10, 949 01 Nitra montáž zdrvotechniky pre ZS, 328/2020 47046139 2020-08-05 345.00
DF/2020/327
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 327/2020 17682258 2020-08-04 2020-08-31 195.60
DF/2020/326
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra poplatok za ener. efektívnsoť, 326/2020 31447929 2020-08-04 2020-08-31 240.00
DF/2020/325
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- august, 325/2020 31447929 2020-08-04 2020-08-31 334.40
DF/2020/324
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - august TJ, 324/2020 35815256 2020-08-04 2020-08-31 141.00
DF/2020/323
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- august OU, 323/2020 35815256 2020-08-04 2020-08-31 306.00
DF/2020/322
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- august ZS, 322//2020 35815256 2020-08-04 2020-08-31 176.00
DF/2020/321
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- august klub dôch., 321/2020 35815256 2020-08-04 2020-08-31 31.00
DF/2020/320
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - august 320/2020 35743565 2020-08-03 2020-08-31 941.35
DF/2020/319
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -august, 319/2020 35743565 2020-08-03 2020-08-31 1208.01
DF/2020/318
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za intenet ZS, 318/2020 36831522 2020-08-03 2020-08-31 10.00
DF/2020/317
PROBO-NB, Rumburských hrdinov 819, 47301 Nový Bor nákup DHZ, 317/2020 05328942 2020-07-30 2020-08-31 3593.00
DF/2020/316
CBS Vydavateľstvo, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica prezentácia obce, 316/2020 36754749 2020-07-30 2020-07-31 693.00
DF/2020/315
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet, 315/2020 36831522 2020-07-29 2020-07-31 10.00
DF/2020/314
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet, 314/2020 36831522 2020-07-29 2020-07-31 10.00
DF/2020/313
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodbej prípojky, 313/2020 M. Hlinka 36550949 2020-07-23 2020-07-31 177.35
DF/2020/312
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 312/2020 23/18,84, 30/20,04 17682258 2020-07-23 2020-07-31 1034.52
DF/2020/311
UNIMONT - Zdenko Maďar, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 311/2020 33648981 2020-07-22 2020-07-31 572.40
DF/2020/310
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvený odpad- jún, 310/2020 37969358 2020-07-20 2020-07-31 120.00
DF/2020/309
BRANO, Valča 356, 038 35 Valča orientačné tabule, 309/2020 47580330 2020-07-20 2020-07-31 24.00
DF/2020/308
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina DHZ, 308/2020 198331 2020-07-20 2020-07-31 143.64
DF/2020/307
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 307/2020 37969358 2020-07-17 2020-07-31 3598.06
DF/2020/306
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 306/2020 22819983 2020-07-17 2020-07-31 414.64
DF/2020/305
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodbej prípojky, 306/2020 M. Gažo 36550949 2020-07-17 2020-07-31 177.35
DF/2020/304
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 304/2020 22819983 2020-07-17 2020-07-31 205.62
DF/2020/303
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún 303/2020 50105272 2020-07-16 2020-07-31 9487.85
DF/2020/302
Jaroslav Hreščák, Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ drevená varecha-guláš, 302/2020 10704060 2020-07-16 2020-07-31 49.50
DF/2020/301
Ing. Peter Kováč, 110, 953 01 Čaradice časpis predškolská výchova, 301/2020 41044304 2020-07-16 2020-07-31 10.80
DF/2020/300
PAČ s.r.o., 9, 949 01 Nitra pranie post. bielizne, 300/2020 31438890 2020-07-15 2020-07-31 60.12
DF/2020/299
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby -jún, 299/2020 45735603 2020-07-14 2020-07-31 202.40
DF/2020/298
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- 298/2020 35697270 2020-07-14 2020-07-31 67.47
DF/2020/297
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 297/2020 32755481 2020-07-13 2020-07-31 160.00
DF/2020/296
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - jún, 296/2020 43824641 2020-07-10 2020-07-31 420.00
DF/2020/295
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún MŠ, 295/2020 35763469 2020-07-09 2020-07-31 59.10
DF/2020/294
Exekútorský úrad JUDr. Miroslav Šupa, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra exekúcia P. Karabín, 294/2020 37857207 2020-07-07 2020-06-30 42.00
DF/2020/293
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerrov-lekári, 293/2020 35941472 2020-07-07 2020-07-31 990.00
DF/2020/292
BRANO, Valča 356, 038 35 Valča detské ihrisko, 292/2020 47580330 2020-07-07 2020-07-31 12384.00
DF/2020/291
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- júl, 291/2020 31447929 2020-07-07 2020-07-31 334.40
DF/2020/290
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 290/2020 46333045 2020-07-07 2020-07-31 249.59
DF/2020/289
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - júl, 289/2020 33708550 2020-07-06 2020-07-31 40.00
DF/2020/288
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - júl, 288/2020 198331 2020-07-06 2020-07-31 240.00
DF/2020/287
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 287/2020 22819983 2020-07-06 2020-07-31 478.80
DF/2020/286
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra územno-plánovacia info, 286/2020 50110608 2020-07-06 2020-07-31 300.00
DF/2020/285
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina - jún, 285/2020 35743565 2020-07-06 2020-07-31 341.87
DF/2020/284
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - jún OU, 284/2020 35763469 2020-07-06 2020-07-31 50.90
DF/2020/283
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - júl TJ, 283/2020 35815256 2020-07-03 2020-07-31 141.00
DF/2020/282
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- júl OU, 282/2020 35815256 2020-07-03 2020-07-31 306.00
DF/2020/281
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- júl ZS, 281//2020 35815256 2020-07-03 2020-07-31 176.00
DF/2020/280
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- júl klub dôch., 280/2020 35815256 2020-07-03 2020-07-31 31.00
DF/2020/279
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MS- jún, 279/2020 37865536 2020-07-02 2020-07-31 195.16
DF/2020/278
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné - jún MŠ, 278/2020 37865536 2020-07-02 2020-07-31 18.20
DF/2020/277
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - jún MŠ, 277/2020 37865536 2020-07-02 2020-07-31 66.70
DF/2020/276
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - jún MŠ, 276/2020 37865536 2020-07-02 2020-07-31 62.30
DF/2020/275
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - jún 275/2020 42049229 2020-07-02 2020-07-31 211.20
DF/2020/274
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava poplatok lizing kopírky III.Q, 2/2020 43878989 2020-07-02 2020-07-31 270.25
DF/2020/273
PAČ s.r.o., 9, 949 01 Nitra pranie post. bielizne, 273/2020 31438890 2020-07-01 2020-07-31 55.30
DF/2020/272
Smaltovňa Mišík, s.r.o., Bratislavská 25, 908 51 Holíč domové čísla, 272/2020 44717342 2020-07-01 2020-07-31 27.80
DF/2020/271
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora III.Q, 1/2020 36041688 2020-07-01 2020-07-31 237.50
DF/2020/270
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl 270/2020 35743565 2020-07-01 2020-07-31 941.35
DF/2020/269
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - júl, 269/2020 35743565 2020-07-01 2020-07-31 1208.01
DF/2020/268
Agentúra TAM, A. Ďateľa 635/8, 949 01 Nitra vypracovanie projektov- Jedlý park, 268/2020 35919523 2020-06-26 2020-07-31 250.00
DF/2020/267
Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov kancelárske potreby, 267/2020 51132907 2020-06-24 2020-06-30 90.00
DF/2020/266
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kancelárske potreby, 266/2020 32627211 2020-06-24 2020-07-31 49.51
DF/2020/265
BOEL, Bizerova 35, 949 01 Nitra krovinorez, 265/2020 32744145 2020-06-23 2020-07-31 899.00
DF/2020/264
Gabriel Packa, Hájska 1109/21, 951 31 Močenok oprava cesty na Štrkovisko, 264/2020 14106400 2020-06-23 2020-07-31 415.20
DF/2020/263
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - máj, 263/2020 45735603 2020-06-22 2020-07-31 174.80
DF/2020/262
KLIMAGAS, Ždiarska 709/18, 949 01 Nitra oprava kotla MŠ, 262/2020 50241494 2020-06-19 2020-07-31 37.10
DF/2020/261
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 261/2020 37969358 2020-06-18 2020-06-30 4072.09
DF/2020/260
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa webstránky, 260/2020 43868878 2020-06-18 2020-06-30 324.00
DF/2020/259
Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava kontrola odvádzania odp.vody, 259/2020 36263800 2020-06-17 2020-06-30 969.60
DF/2020/258
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerrov-lekári, 258/2020 35941472 2020-06-17 2020-06-30 2328.00
DF/2020/257
PAČ s.r.o., 9, 949 01 Nitra pranie post. bielizne, 257/2020 31438890 2020-06-17 2020-06-30 52.99
DF/2020/256
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 256/2020 35763469 2020-06-17 2020-06-30 122.26
DF/2020/254
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby,2 54/2020 36657719 2020-06-12 2020-06-30 62.69
DF/2020/253
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 253/2020 37969358 2020-06-11 2020-06-30 3412.54
DF/2020/252
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu 252/2020 37969358 2020-06-11 2020-06-30 120.00
DF/2020/251
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu 251/2020 37969358 2020-06-11 2020-06-30 120.00
DF/2020/250
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV-máj 250/2020 50105272 2020-06-11 2020-06-30 8981.14
DF/2020/249
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 249/2020 22819983 2020-06-11 2020-06-30 153.02
DF/2020/248
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce terénne práce, 248/2020 48255742 2020-06-10 2020-06-30 280.00
DF/2020/247
geo.flex, Kamenná 850/15, 951 97 Žitavany vyhotovenie geograf. osí ulíc, 247/2020 47649356 2020-06-10 2020-06-30 360.00
DF/2020/246
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava traktora, 246/2020 198331 2020-06-10 2020-06-30 869.16
DF/2020/245
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - jún, 245/2020 198331 2020-06-10 2020-06-30 240.00
DF/2020/244
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - májl MŠ, 244/2020 35763469 2020-06-10 2020-06-30 59.10
DF/2020/243
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava jedálne kupóny, 243/2020 31396674 2020-06-10 3245.54
DF/2020/242
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina EPI, 242/2020 31592503 2020-06-09 2020-06-30 375.46
DF/2020/241
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- jún, 241/2020 31447929 2020-06-09 2020-06-30 326.80
DF/2020/240
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodbej prípojky, 240/2020 Letko 36550949 2020-06-08 2020-06-30 44.42
DF/2020/239
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerrov-lekári, 239/2020 35941472 2020-06-08 2020-06-30 990.00
DF/2020/238
KOMA, Mlynárce-Štúrova 140, 949 01 Nitra prenájom kontajnerrov-lekári, 238/2020 35941472 2020-06-08 2020-06-30 430.80
DF/2020/237
Agentúra TAM, A. Ďateľa 635/8, 949 01 Nitra vypracovanie projektov Jelý park, 237/2020 35919523 2020-06-08 2020-06-30 250.00
DF/2020/236
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 236/2020 32755481 2020-06-08 2020-06-30 250.00
DF/2020/235
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - máj OU, 235/2020 35763469 2020-06-08 2020-06-30 47.40
DF/2020/234
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - máj MŠ, 234/2020 37865536 2020-06-05 2020-06-30 111.12
DF/2020/233
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - máj, 233/2020 35743565 2020-06-04 2020-06-30 431.73
DF/2020/232
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučenie kult. a šport.podujatí, 232/2020 37450492 2020-06-03 2020-06-30 210.00
DF/2020/231
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - jún TJ, 231/2020 35815256 2020-06-03 2020-06-30 141.00
DF/2020/230
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- jún OU, 230/2020 35815256 2020-06-03 2020-06-30 306.00
DF/2020/229
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- jún ZS, 229//2020 35815256 2020-06-03 2020-06-30 176.00
DF/2020/228
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- jún klub dôch., 228/2020 35815256 2020-06-03 2020-06-30 31.00
DF/2020/227
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - máj 227/2020 42049229 2020-06-03 2020-06-30 182.40
DF/2020/226
JUVES, A. Medňanského 2371/13, 036 01 Martin vytvorenie virtuálnej prehliadky, 226/2020 50132768 2020-06-03 2020-06-30 150.00
DF/2020/225
Finistav, Roľbícka 5, 010 01 Žilina záhradná fontána, 225/2020 37242768 2020-06-02 2020-06-30 179.99
DF/2020/224
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 224/2020 35743565 2020-06-01 2020-06-30 941.35
DF/2020/223
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - jún, 223/2020 35743565 2020-06-01 2020-06-30 1208.01
DF/2020/222
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - jún, 222/2020 33708550 2020-06-01 2020-06-30 40.00
DF/2020/221
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinštlačné práce ZS, 221/2020 30756863 2020-06-01 2020-06-30 474.00
DF/2020/220
PAČ s.r.o., 9, 949 01 Nitra pranie detských perin MŠ, 220/2020 31438890 2020-05-29 2020-06-30 92.74
DF/2020/219
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 219/2020 36564991 2020-05-28 2020-06-30 51.50
DF/2020/218
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 218/2020 22819983 2020-05-27 2020-05-31 589.26
DF/2020/217
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - apríl MŠ, 217/2020 37865536 2020-05-26 2020-05-31 144.44
DF/2020/216
Lidl, Ružinovská 1/E, 810 00 Bratislava náradie, 216/2020 35793783 2020-05-25 2020-05-31 90.99
DF/2020/215
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotla, 215/2020 31447929 2020-05-22 2020-05-31 531.08
DF/2020/214
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotla, 214/2020 31447929 2020-05-22 2020-05-31 346.98
DF/2020/213
Beton Nitra, Radlinského 112/17, 949 01 Nitra beron na tribúnu TJ, 213/2020 52832791 2020-05-22 2020-06-30 682.91
DF/2020/212
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 212/2020 43824641 2020-05-20 2020-06-30 420.00
DF/2020/211
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- apríl 211/2020 50105272 2020-05-19 2020-06-30 8644.91
DF/2020/210
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt elektrina - november 2019, 210/2020 35743565 2020-05-19 2020-06-30 -10.19
DF/2020/209
Komunál-Servis, Hlavná 3, 080 01 Prešov ver.obstar. na energie, 209/2020 51115026 2020-05-18 2020-06-30 300.00
DF/2020/208
Komunál-Servis, Hlavná 3, 080 01 Prešov ver.obstar. na energie, 2082020 51115026 2020-05-18 2020-06-30 300.00
DF/2020/207
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 207/2020 37969358 2020-05-18 2020-06-30 4123.69
DF/2020/206
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 206/2020 37969358 2020-05-18 2020-06-30 3423.91
DF/2020/205
Tibor Vereš, Lúčna 1, 927 15 Šaľa osadenie okna, 205/2020 41454448 2020-05-18 2020-06-30 580.00
DF/2020/204
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,204/2020 35763469 2020-05-18 2020-06-30 100.97
DF/2020/203
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 15ks 203/2020 17682258 2020-05-15 2020-06-30 459.36
DF/2020/202
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - apríl, 202/2020 45735603 2020-05-14 2020-06-30 156.40
DF/2020/201
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky VO - has.zbrojnica, 201/2020 46845160 2020-05-13 2020-06-30 720.00
DF/2020/200
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- apríl 1200/2020 1404 35697270 2020-05-13 2020-05-31 21.92
DF/2020/199
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- máj, 199/2020 31447929 2020-05-13 2020-05-31 326.80
DF/2020/198
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie a odvoz haluzoviny, 198/2020 46509496 2020-05-13 2020-05-31 403.20
DF/2020/197
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - máj, 197/2020 198331 2020-05-13 2020-05-31 240.00
DF/2020/196
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra rozšírenie kamerového systému, 196/2020 36831522 2020-05-11 2020-07-31 663.84
DF/2020/195
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - máj, 195/2020 33708550 2020-05-11 2020-05-31 40.00
DF/2020/194
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - apríl MŠ, 194/2020 35763469 2020-05-07 2020-05-31 59.78
DF/2020/193
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - apríl 193/2020 42049229 2020-05-06 2020-05-31 192.00
DF/2020/192
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt elektrina - apríl, 192/2020 35743565 2020-05-06 2020-05-31 515.57
DF/2020/191
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -apríl OU, 191/2020 35763469 2020-05-06 2020-06-30 47.33
DF/2020/190
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - máj TJ, 190/2020 35815256 2020-05-05 2020-05-31 141.00
DF/2020/189
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- máj OU, 189/2020 35815256 2020-05-05 2020-05-31 306.00
DF/2020/188
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- máj ZS, 188//2020 35815256 2020-05-05 2020-05-31 176.00
DF/2020/187
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- máj klub dôch., 187/2020 35815256 2020-05-05 2020-05-31 31.00
DF/2020/186
Mgr. Roman Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 186/2020 50686615 2020-05-04 2020-05-31 142.08
DF/2020/185
MEDIK BO, Nám osloboditeľov 20, 040 01 Košice plexisklo, 185/2020 47484926 2020-05-04 209.76
DF/2020/184
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 184/2020 35743565 2020-05-04 2020-05-31 941.35
DF/2020/183
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - máj, 183/2020 35743565 2020-05-04 2020-05-31 1208.01
DF/2020/182
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba, 182/2020 48048640 2020-05-04 2020-05-31 70.00
DF/2020/181
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 181/2020 22819983 2020-04-30 2020-05-31 266.94
DF/2020/180
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra návrzh UPNO,180/2020 50110608 2020-04-28 2020-05-31 10480.00
DF/2020/179
DATART, Pestovateľská 13, 810 00 Bratislava dezinfekčné prostriedky, 179/2020 35765038 2020-04-28 2020-04-30 74.70
DF/2020/178
Mgr. Roman Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce, 178/2020 50686615 2020-04-28 2020-05-31 204.84
DF/2020/177
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra územno-plánovacia info, 177/2020 50110608 2020-04-24 2020-05-31 150.00
DF/2020/176
Agentúra TAM, A. Ďateľa 635/8, 949 01 Nitra vypracovanie projektov, 176/2020 35919523 2020-04-23 2020-04-30 200.00
DF/2020/175
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 175/2020 36657719 2020-04-23 2020-05-31 34.75
DF/2020/174
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 30ks 174/2020 17682258 2020-04-22 2020-05-31 565.20
DF/2020/173
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora-výpl. pásky 173/2020 36041688 2020-04-22 2020-04-30 40.00
DF/2020/172
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné - marec MŠ, 172/2020 37865536 2020-04-21 2020-05-31 20.80
DF/2020/171
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - marec MŠ, 171/2020 37865536 2020-04-21 2020-05-31 258.84
DF/2020/170
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - marec MŠ, 170/2020 37865536 2020-04-21 2020-05-31 160.34
DF/2020/169
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu 169/2020 37969358 2020-04-21 2020-05-31 1886.40
DF/2020/168
Bomdom s.r.o., Dolná 18, 949 01 Nitra oprava tribúny TJ, 168/2020 47130270 2020-04-21 2020-05-31 677.88
DF/2020/167
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 166/2020 36564991 2020-04-20 2020-05-31 66.41
DF/2020/166
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad - marec, 162/2020 37969358 2020-04-20 2020-05-31 3589.12
DF/2020/165
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinštlačné práce v OU, 165/2020 30756863 2020-04-20 2020-05-31 607.00
DF/2020/164
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,164/2020 35763469 2020-04-17 2020-04-30 100.97
DF/2020/163
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - marec, 163/2020 45735603 2020-04-16 2020-04-30 174.80
DF/2020/162
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad - marec, 162/2020 37969358 2020-04-16 2020-04-30 3081.40
DF/2020/161
ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra účtovné súvzťažnosti, 161/2020 0034006656 2020-04-16 2020-04-30 33.00
DF/2020/160
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - apríl, 160/2020 198331 2020-04-15 2020-04-30 120.00
DF/2020/159
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 159/2020 36657719 2020-04-15 2020-04-30 72.28
DF/2020/158
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - marecr, 158/2020 43824641 2020-04-15 2020-04-30 420.00
DF/2020/157
BEPA-rekl. agentúra, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra nálepky na smetné nádoby, 157/2020 33711488 2020-04-15 2020-04-30 168.00
DF/2020/156
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marec 156/2020 50105272 2020-04-14 2020-04-30 9403.16
DF/2020/155
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- apríl, 155/2020 31447929 2020-04-14 2020-04-30 326.80
DF/2020/154
Beton Nitra, Radlinského 112/17, 949 01 Nitra beron na tribúnu TJ, 154/2020 52832791 2020-04-14 2020-04-30 90.00
DF/2020/153
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava VO- zdrav. stredisko, 153/2020 35886609 2020-04-14 2020-04-30 1500.00
DF/2020/152
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- marec 152/2020 1404 35697270 2020-04-14 2020-04-30 35.44
DF/2020/151
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 151/2020 36564991 2020-04-08 2020-04-30 99.96
DF/2020/150
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke, 150/2020 46333045 2020-04-08 2020-04-30 246.58
DF/2020/149
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. lektrina - apríl, 149/2020 35743565 2020-04-08 2020-04-30 795.86
DF/2020/148
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec MŠ, 148/2020 35763469 2020-04-08 2020-04-30 28.02
DF/2020/147
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - apríl, 147/2020 198331 2020-04-08 2020-04-30 120.00
DF/2020/146
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal.I..Q,146/2020 22819983 2020-04-08 2020-04-30 478.80
DF/2020/145
DATART, Pestovateľská 13, 810 00 Bratislava dezinfekčné prostriedky, 145/2020 35765038 2020-04-07 2020-04-30 68.90
DF/2020/144
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre zemné práce, 144/2020 46509496 2020-04-07 2020-04-30 3553.20
DF/2020/143
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre zemné práce, 143/2020 46509496 2020-04-07 2020-04-30 1072.80
DF/2020/142
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - marec 142/2020 42049229 2020-04-07 2020-04-30 211.20
DF/2020/141
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 141/2020 36544141 2020-04-07 2020-04-30 232.32
DF/2020/140
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MS- marec, 140/2020 37865536 2020-04-06 2020-04-30 78.72
DF/2020/139
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena batérie, 139/2020 31447929 2020-04-06 2020-04-30 125.58
DF/2020/138
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - marec OU, 138/2020 35763469 2020-04-06 2020-03-31 47.00
DF/2020/137
Hladamfarby.sk, Mostná 204/9, 949 01 Nitra kancel. potreby, 137/2020 46534831 2020-04-03 2020-04-30 79.79
DF/2020/136
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - apríl TJ, 136/2020 35815256 2020-04-02 2020-04-30 141.00
DF/2020/135
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- apríl OU, 135/2020 35815256 2020-04-02 2020-04-30 306.00
DF/2020/134
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- apríl ZS, 134//2020 35815256 2020-04-02 2020-04-30 176.00
DF/2020/133
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- apríl klub dôch., 133/2020 35815256 2020-04-02 2020-04-30 31.00
DF/2020/132
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - apríl, 132/2020 33708550 2020-04-02 2020-04-30 40.00
DF/2020/131
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmena za použitie zvukových záznamov, 131/2020 17310598 2020-04-02 2020-04-30 38.40
DF/2020/130
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava poplatok lizing kopírky II.Q, 2/2020 43878989 2020-04-02 2020-04-30 270.25
DF/2020/129
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora II.Q, 1/2020 36041688 2020-04-01 2020-04-30 227.50
DF/2020/128
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 128/2020 35743565 2020-04-01 2020-04-30 941.35
DF/2020/127
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - apríl, 127/2020 35743565 2020-04-01 2020-04-30 1208.01
DF/2020/126
Agentúra TAM, A. Ďateľa 635/8, 949 01 Nitra vypracovanie projektov, 126/2020 35919523 2020-03-30 2020-04-30 200.00
DF/2020/125
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 125/2020 36657719 2020-03-30 2020-04-30 148.20
DF/2020/124
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad - február, 124/2020 37969358 2020-03-24 2020-03-31 3115.40
DF/2020/123
Jozef Szombat, 119, 951 35 Veľké Zálužie čistenie komínov, 123/2020 33708053 2020-03-24 2020-03-31 149.50
DF/2020/122
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodbej prípojky 36550949 2020-03-23 2020-03-31 177.37
DF/2020/121
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 121/2020 36657719 2020-03-23 2020-03-31 62.18
DF/2020/120
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 120/2020 22819983 2020-03-19 2020-03-31 8667.16
DF/2020/119
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava aktualizácie, 119/2020 46919805 2020-03-19 2020-03-31 222.00
DF/2020/118
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad - február, 118/2020 37969358 2020-03-18 2020-03-31 2611.50
DF/2020/117
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina - február MŠ, 117/2020 37865536 2020-03-18 2020-03-31 69.20
DF/2020/116
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil,116/2020 35763469 2020-03-17 2020-03-31 102.47
DF/2020/115
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra školenie GDPR, 115/2020 51113325 2020-03-13 2020-03-31 330.00
DF/2020/114
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava osvetlenia, 114/2020 31447929 2020-03-11 2020-03-31 84.26
DF/2020/113
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra revízie plyn.zariadení, 113/2020 51054337 2020-03-13 2020-03-31 320.00
DF/2020/112
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jfebruár 112/2020 50105272 2020-03-13 2020-03-31 8042.18
DF/2020/111
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby -február, 111/2020 45735603 2020-03-13 2020-03-31 184.00
DF/2020/110
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- marec, 110/2020 35697270 2020-03-13 2020-03-31 21.92
DF/2020/109
PAČ s.r.o., 9, 949 01 Nitra 31438890 2020-03-10 2020-03-31 91.58
DF/2020/108
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 108/2020 22819983 2020-03-10 2020-03-31 1519.36
DF/2020/107
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - februárr MŠ, 107/2020 35763469 2020-03-09 2020-03-31 59.10
DF/2020/106
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra smetné nádoby, 106/2020 17682258 2020-03-09 2020-03-31 339.12
DF/2020/105
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - február, 105/2020 43824641 2020-03-05 2020-03-31 420.00
DF/2020/104
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - január 104/2020 43824641 2020-03-05 2020-03-31 420.00
DF/2020/103
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 103/2020 22819983 2020-03-05 2020-03-31 235.22
DF/2020/102
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 102/2020 36544141 2020-03-05 2020-03-31 410.88
DF/2020/101
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinštlačné práce v KD, 101/2020 30756863 2020-03-09 2020-03-31 1268.00
DF/2020/100
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre rozšírenie stránky, služby, 100/2020 43868878 2020-03-05 2020-03-31 340.80
DF/2020/099
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - február OU, 99/2020 35763469 2020-03-05 2020-03-31 49.61
DF/2020/098
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - február, 98/2020 35743565 2020-03-04 2020-03-31 846.40
DF/2020/097
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- marec, 97/2020 31447929 2020-03-04 2020-03-31 326.80
DF/2020/096
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre strava voľby, 96/2020 14042151 2020-03-04 2020-03-31 232.00
DF/2020/095
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné - jfebruár MŠ, 95/2020 37865536 2020-03-04 2020-03-31 33.80
DF/2020/094
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné - január MŠ, 94/2020 37865536 2020-03-04 2020-03-31 31.20
DF/2020/093
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - február MŠ, 93/2020 37865536 2020-03-04 2020-03-31 240.30
DF/2020/092
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn - február MŠ, 92/2020 37865536 2020-03-04 2020-03-31 330.25
DF/2020/091
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - február 91/2020 42049229 2020-03-04 2020-03-31 192.00
DF/2020/090
Jozef Gurtler-G-SYSTEMS, Partizánska 22, 059 41 Tatranská Štrba programovanie radiostanice, 90/2020 41011791 2020-03-03 2020-03-31 70.00
DF/2020/089
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MS- február, 89/2020 37865536 2020-03-03 2020-03-31 126.28
DF/2020/088
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre zemné práce, 88/2020 46509496 2020-03-03 2020-03-31 648.00
DF/2020/087
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn - marec TJ, 87/2020 35815256 2020-03-03 2020-03-31 141.00
DF/2020/086
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- marec OU, 86/2020 35815256 2020-03-03 2020-03-31 306.00
DF/2020/085
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- marec ZS, 85/2020 35815256 2020-03-03 2020-03-31 176.00
DF/2020/084
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- marec klub dôch., 84/2020 35815256 2020-03-03 2020-03-31 31.00
DF/2020/083
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM - marec, 83/2020 198331 2020-03-03 2020-03-31 120.00
DF/2020/082
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ističov, 82/2020 31447929 2020-03-03 2020-03-31 78.05
DF/2020/081
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava kotla, 81/2020 31447929 2020-03-03 2020-03-31 142.56
DF/2020/080
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - marec, 80/2020 33708550 2020-03-03 2020-03-31 40.00
DF/2020/079
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec 79/2020 35743565 2020-02-28 2020-03-31 809.19
DF/2020/078
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - marec, 78/2020 35743565 2020-02-28 2020-03-31 1208.01
DF/2020/077
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina - január MŠ, 77/2020 37865536 2020-02-27 2020-03-31 87.70
DF/2020/076
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-január MŠ, 76/2020 37865536 2020-02-27 2020-03-31 524.94
DF/2020/075
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn-január MŠ, 75/2020 37865536 2020-02-27 2020-03-31 413.90
DF/2020/074
L.M.J. Salamander s.r.o., Vašinova 17, 949 01 Nitra oprava dverí KD, 74/2020 36564664 2020-02-27 2020-03-31 328.80
DF/2020/073
Mária Balážová Reštaurácia Ivanka, Novozámocká 265, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie pre dôchodcov, 73/2020 14042151 2020-02-27 2020-03-31 885.00
DF/2020/071
MAKS Štefan Šimurda, Novozámocká 334, 951 12 Ivanka pri Nitre skrinky KD (kuchyňa), 71/2020 37450395 2020-02-24 2020-03-31 905.00
DF/2020/070
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad-január, 70/2020 37969358 2020-02-24 2020-03-31 3195.70
DF/2020/069
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 69/2020 00178454 2020-02-24 2020-03-31 249.60
DF/2020/068
CBS Vydavateľstvo, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica prezentácia obce, 68/2020 36754749 2020-02-24 2020-03-31 301.50
DF/2020/067
CBS Vydavateľstvo, Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica prezentácia obce, 67/2020 36754749 2020-02-24 2020-02-29 1155.00
DF/2020/066
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby- voľby, 66/2020 36657719 2020-02-21 2020-02-29 19.75
DF/2020/065
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce komun. odpad-január, 65/2020 37969358 2020-02-20 2020-02-29 1748.28
DF/2020/064
Centrum polygr. služieb, Sklabinská 1, 831 00 Bratislava tlačivá matrika, 64/2020 42272360 2020-02-20 2020-02-29 50.86
DF/2020/063
SENIORKA, Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen soc. služby - január, 63/2020 45735603 2020-02-17 2020-02-29 165.60
DF/2020/062
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január 62/2020 50105272 2020-02-17 2020-02-29 7118.29
DF/2020/061
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie,61/2020 32755481 2020-02-17 2020-02-29 200.00
DF/2020/060
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 60/2020 35763469 2020-02-17 2020-02-29 108.97
DF/2020/059
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica prevod údajov,59/2020 36041688 2020-02-13 2020-02-29 60.00
DF/2020/058
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 949 09 Lužianky vývoz velkoobjemového odpadu, 58/2020 31434347 2020-02-13 2020-02-29 1040.87
DF/2020/057
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil- február, 57/2020 35697270 2020-02-13 2020-01-31 21.92
DF/2020/056
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- február, 56/2020 31447929 2020-02-12 2020-02-29 326.80
DF/2020/055
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 55/2020 00178454 2020-02-12 2020-02-29 20.40
DF/2020/054
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancelárske potreby, 54/2020 36657719 2020-02-12 2020-02-29 60.20
DF/2020/053
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 53/2020 22819983 2020-02-11 2020-02-29 88.08
DF/2020/052
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 52/2020 22819983 2020-02-11 2020-02-29 184.02
DF/2020/051
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 51/2020 22819983 2020-02-11 2020-02-29 138.04
DF/2020/050
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt elektrina - január 50/2020 35743565 2020-02-10 2020-02-29 2301.14
DF/2020/049
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina - február 49/2020 35743565 2020-02-10 2020-02-29 809.19
DF/2020/048
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany elektrina -február, 48/2020 35743565 2020-02-10 2020-02-29 1208.01
DF/2020/047
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica prevod údajov,47/2020 36041688 2020-02-10 2020-02-29 120.00
DF/2020/046
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon - januárr OU, 46/2020 35763469 2020-02-07 2020-02-29 52.68
DF/2020/045
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 45/2020 32755481 2020-02-07 2020-02-29 150.00
DF/2020/044
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telefon -január MŠ, 44/2020 35763469 2020-02-06 2020-02-29 59.63
DF/2020/043
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP-február, 43/2020 33708550 2020-02-05 2020-02-29 40.00
DF/2020/042
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre baner, 42/2020 43868878 2020-02-05 2020-02-29 135.60
DF/2020/041
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo poskytovanie soc.služieb - január 41/2020 42049229 2020-02-05 2020-02-29 201.60
DF/2020/040
WEBSTERN s.r.o., Budovateľská 1084/84, 941 07 Veľký Kýr soft.služby- január, 40/2020 47228911 2020-02-05 2020-02-29 200.00
DF/2020/039
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-jfebruár, 39/2020 198331 2020-02-05 2020-02-29 120.00
DF/2020/038
TOMECOLLECTION SK, Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre balony, 38/2020 48247367 2020-02-05 2020-02-29 251.30
DF/2020/037
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena čerpadla kotolne, 37/2020 31447929 2020-02-05 2020-02-29 423.59
DF/2020/036
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-február TJ, 36/2020 35815256 2020-02-05 2020-02-29 141.00
DF/2020/035
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- február OU, 035/2020 35815256 2020-02-05 2020-02-29 306.00
DF/2020/034
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- február ZS, 34/2020 35815256 2020-02-05 2020-02-29 176.00
DF/2020/033
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn- február klub dôch., 33/2020 35815256 2020-02-05 2020-02-29 31.00
DF/2020/032
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MS-január, 32/2020 37865536 2020-02-04 2020-02-29 157.44
DF/2020/031
Vida XL, 980 34 Venlo koberec, 31/2020 09188362 2020-01-31 2020-01-31 109.98
DF/2020/030
Up Slovensko, Vajnorská 32, 851 00 Bratislava jedálne kupóny, 30/2020 31396674 2020-01-31 4055.14
DF/2020/029
EURO žalúzie, Hornočermánska 71B, 949 01 Nitra žalúzie do KD, 29/2020 34868712 2020-01-29 2020-02-29 252.00
DF/2020/028
GEO-EKON s.r.o., Dunajská 4, 949 01 Nitra geometrický plán-šatne FK, 28/2020 46448276 2020-01-28 2020-02-29 120.00
DF/2020/027
JA-BL-KO ct, J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky odmena-vyprac.žiadosti-Šatne FK, 27/2020 46845160 2020-01-27 2020-02-29 1188.00
DF/2020/026
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 26/2020 22819983 2020-01-27 2020-02-29 196.39
DF/2020/025
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 25/2020 22819983 2020-01-27 2020-02-29 479.14
DF/2020/023
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadla, 23/2020 22819983 2020-01-22 2020-02-29 81.14
DF/2020/022
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výmena ventila, 22/2020 31447929 2020-01-22 2020-02-29 63.95
DF/2020/021
PS BAU, Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre zemné práce, 21/2020 46509496 2020-01-22 2020-01-31 667.20
DF/2020/020
TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec kancelárske potreby, 20/2020 32627211 2020-01-22 2020-02-29 48.36
DF/2020/019
Viliam Holka, Lehota 310, 951 36 Lehota čistenie kanalizácie, 19/2020 32755481 2020-01-22 2020-01-31 180.00
DF/2020/018
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora I.Q, 18/2020 36041688 2020-01-22 2020-01-31 310.00
DF/2020/017
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica školenie mzdy, 17/2020 36041688 2020-01-22 2020-01-31 45.00
DF/2020/016
JUVES, A. Medňanského 2371/13, 036 01 Martin virtuálna prehliadka objektov, 16/2020 50132768 2020-01-16 2020-01-31 150.00
DF/2020/015
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-januárTJ, 15/2020 35815256 2020-01-15 2020-01-31 141.00
DF/2020/014
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-január OU, 14/2020 35815256 2020-01-15 2020-01-31 306.00
DF/2020/013
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-január ZS, 13/2020 35815256 2020-01-15 2020-01-31 176.00
DF/2020/012
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn-január klub dôch., 12/2020 35815256 2020-01-15 2020-01-31 31.00
DF/2020/011
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava custom hosting, 11/2020 36421928 2020-01-13 69.20
DF/2020/010
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava doména, 10/2020 36421928 2020-01-13 14.28
DF/2020/009
PREKO, 354, 951 22 Alekšince toner, 9/2020 46333045 2020-01-13 2020-01-31 266.21
DF/2020/008
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP-január, 8/2020 33708550 2020-01-13 2020-01-31 40.00
DF/2020/007
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil-január, 7/2020 35697270 2020-01-13 2020-01-31 22.09
DF/2020/006
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr.práce KD, 6/2020 30756863 2020-01-08 2020-01-31 1912.00
DF/2020/005
PARTNER Peter Szalai, Furmanská 28, 941 31 Dvory nad Žitavou servis klimatizácie, 5/2020 34588477 2020-01-07 2020-01-31 1299.36
DF/2020/004
Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov-január, 4/2020 31447929 2020-01-07 2020-01-31 326.80
DF/2020/003
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom ZM-január, 3/2020 198331 2020-01-07 2020-01-31 120.00
DF/2020/002
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava poplatok lizing kopírky I.Q, 2/2020 43878989 2020-01-03 2020-01-31 270.25
DF/2020/001
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora I.Q, 1/2020 36041688 2020-01-03 2020-01-31 152.50