Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2023/001
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kancelárske potreby MŠ, 1/2023 31331131 2023-01-23 2023-01-23 25.40
DF/2023/126
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - marec, 126/2023 35742364 2023-03-30 170.98
DF/2023/125
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadk elektroinštalácie, 125/2023 30756863 2023-03-29 480.00
DF/2023/124
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra vypracovanie prevádzk. poriadku kotolne, 124/2023 51054337 2023-03-29 156.00
DF/2023/123
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 123/2023 22819983 2023-03-29 639.95
DF/2023/122
Soukeník - Štrpka, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava odmena za právne služby, 122/2023 36862711 2023-03-27 655.68
DF/2023/121
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 60/2023 00178454 2023-03-24 22.80
DF/2023/120
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 120/2023 36550949 2023-03-24 302.48
DF/2023/119
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie TJ, 119/2023 30756863 2023-03-22 228.00
DF/2023/118
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie park, 118/2023 30756863 2023-03-22 240.00
DF/2023/117
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra revízie kotlov, 117/2023 51054337 2023-03-21 2023-03-22 600.00
DF/2023/116
Výskumný ústav detskej psychológie, Czprichova 42, 811 01 Bratislava test školskej pripravenosti, 116/2023 00681385 2023-03-21 2023-03-22 22.40
DF/2023/115
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - február, 115/2023 43824641 2023-03-21 2023-03-22 600.00
DF/2023/114
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 114/2023 36544141 2023-03-21 2023-03-22 333.60
DF/2023/113
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február, 113/2022 50105272 2023-03-21 2023-03-22 12569.93
DF/2023/112
Jozef Sollár Elektroservis, Sila 117, 951 24 Nové Sady oprava umývačky, 112/2023 50079867 2023-03-20 2023-03-22 134.00
DF/2023/111
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra monit. správa k dotácii r. 2020, 111/2023 22819983 2023-03-20 2023-03-22 120.00
DF/2023/110
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 110/2023 37969358 2023-03-17 2023-03-22 5714.45
DF/2023/109
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 109/2023 35763469 2023-03-16 2023-03-22 131.20
DF/2023/108
Jozef Sombat ml., Dubina 1183/9, 951 35 Veľké Zálužie čistenie komínov, 108/2023 5036821 2023-03-16 2023-03-22 195.00
DF/2023/107
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 107/2022 17682258 2023-03-15 2023-03-22 2736.00
DF/2023/106
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 106/2022 17682258 2023-03-15 2023-03-22 1018.37
DF/2023/105
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-BIO február, 105/2023 37969358 2023-03-14 2023-03-22 2168.04
DF/2023/104
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 104/2023 35697270 2023-03-13 2023-03-22 36.76
DF/2023/103
eSYST, M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina všeob. služby-evidencia spotreby energií, 103/2023 2120186816 2023-03-10 2023-03-22 360.00
DF/2023/102
eSYST, M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina všeob. služby-dokumenty, smernice, 102/2023 2120186816 2023-03-10 2023-03-22 360.00
DF/2023/101
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- marec, 101/2023 31447929 2023-03-10 2023-03-22 349.60
DF/2023/100
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce a tlač pohľadníc MDŽ, 100/2023 43868878 2023-03-09 2023-03-22 203.28
DF/2023/099
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - február, 99/2023 35763469 2023-03-08 2023-03-13 54.00
DF/2023/098
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - február, 98/2023 35763469 2023-03-08 2023-03-20 68.60
DF/2023/097
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- február, 97/2023 42049229 2023-03-08 2023-03-13 292.80
DF/2023/096
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - január, 96/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 275.00
DF/2023/095
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - január, 95/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 309.00
DF/2023/094
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ január, 94/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 28.60
DF/2023/093
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 93/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 102.00
DF/2023/092
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 92/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 515.50
DF/2023/091
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 91/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 688.30
DF/2023/090
Jozef Sollár Elektroservis, Sila 117, 951 24 Nové Sady oprava elektr. rúry, 90/2023 50079867 2023-03-07 2023-03-13 94.00
DF/2023/089
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina február 89/2023 35743565 2023-03-06 2023-03-13 1308.99
DF/2023/088
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP marec, 88/2023 33708550 2023-03-06 2023-03-13 40.00
DF/2023/087
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží -február, 87/2023 35742364 2023-03-06 2023-03-28 170.98
DF/2023/086
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - február, 86/2023 37865536 2023-03-06 2023-03-31 421.20
DF/2023/085
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 85/2023 22819983 2023-03-03 2023-03-06 192.91
DF/2023/084
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 84/2023 42179955 2023-03-03 2023-03-06 840.00
DF/2023/083
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 83/2023 42179955 2023-03-03 2023-03-06 420.00
DF/2023/082
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - marec, 82/223 198331 2023-03-02 240.00
DF/2023/081
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - marec, 81/2023 36831522 2023-03-02 2023-03-06 31.80
DF/2023/080
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- marec, 80/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 373.00
DF/2023/079
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU-marec, 79/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 1347.00
DF/2023/078
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- marec, 78/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 688.00
DF/2023/077
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- marecr, 77/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 93.00
DF/2023/076
Fortunaway s.r.o., 58, 935 06 Jabloňovce spracovanieVO dokumentácie-modernizácia VO, 76/202 50907204 2023-03-02 2023-03-06 300.00
DF/2023/075
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - marec, 75/2023 35743565 2023-03-01 2023-03-06 825.53
DF/2023/074
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina marec 74/2023 35743565 2023-03-01 2023-03-06 2432.12
DF/2023/073
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti -február, 73/2023 51113325 2023-03-01 2023-03-06 114.00
DF/2023/072
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre nájom tech. ozvučovacieho zariadenia, 72/2023 37450492 2023-02-27 2023-03-06 250.00
DF/2023/071
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - január, 71/2023 43824641 2023-02-27 2023-03-06 600.00
DF/2023/070
LECTUS, Limbova 3056/11, 010 01 Žilina zdravotechnika, 70/2023 44017464 2023-02-27 2023-02-08 -126.00
DF/2023/069
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 69/2023 35763469 2023-02-21 2023-02-28 132.50
DF/2023/068
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 68/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 6282.67
DF/2023/067
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu, 67/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 1449.60
DF/2023/066
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce BIO- január, 66/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 2466.19
DF/2023/065
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 65/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/064
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 64/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/063
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 63/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/062
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 62/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/061
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január, 61/2023 50105272 2023-02-20 2023-02-28 15893.18
DF/2023/060
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 60/2023 00178454 2023-02-20 2023-02-28 326.40
DF/2023/059
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 59/2023 22819983 2023-02-14 2023-02-28 178.58
DF/2023/058
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - december, 58/2023 37865536 2023-02-14 2023-02-16 166.00
DF/2023/057
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - december, 57/2023 37865536 2023-02-14 2023-02-16 222.00
DF/2023/056
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 56/2023 35697270 2023-02-13 2023-02-16 36.76
DF/2023/055
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-február, 55/223 198331 2023-02-13 2023-02-16 240.00
DF/2023/054
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia I.Q, 54/2023 51682265 2023-02-09 2023-02-16 360.00
DF/2023/053
Zsl.vodárenská spoločnosť a.s. Odš.z.NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 53/2023 36550949 2023-02-09 2023-02-16 28.38
DF/2023/052
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce Ivanské zvesti, 52/2023 43868878 2023-02-08 2023-02-16 3126.00
DF/2023/051
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce Ivanské zvesti, 51/2023 43868878 2023-02-08 2023-02-16 89.28
DF/2023/050
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- január, 12/2023 31447929 2023-02-08 2023-02-16 349.60
DF/2023/049
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - január, 49/2023 35763469 2023-02-08 2023-02-16 54.00
DF/2023/048
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - január, 48/2023 35763469 2023-02-08 2023-02-20 67.08
DF/2023/047
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - január, 47/2023 42179955 2023-02-08 2023-02-16 420.00
DF/2023/046
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra územno-plánovacia informácia, 46/2023 50110608 2023-02-07 2023-02-16 700.00
DF/2023/045
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kancel. potreby MŠ, 45/2023 31331131 2023-02-07 25.40
DF/2023/044
NICHOLTRACKT, s.r.o., Novozámocká 185, 949 01 Nitra oprava pneumatík traktor, 44/2023 31583466 2023-02-06 2023-02-07 1330.01
DF/2023/043
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektrina január, 43/2023 35743565 2023-02-06 2023-02-07 2112.58
DF/2023/042
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- január,február, 42/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 373.00
DF/2023/041
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- január, február, 41/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 1347.00
DF/2023/040
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- január, február, 40/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 688.00
DF/2023/039
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- január, február, 39/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 93.00
DF/2023/038
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- december, 623/2022 42049229 2023-02-06 2023-02-07 307.44
DF/2023/037
Eva Matejíčková, Pod Horou 172/3, 951 01 Štitáre prenájom inventára, 37/2023 46399682 2023-02-06 2023-02-07 391.00
DF/2023/036
Ing. Dušan Hrbatý, Sadová 12, 949 01 Nitra znalecký posudok-určenie ceny Krásne Lúky, 36/2023 1030832363 2023-02-06 2023-02-07 900.00
DF/2023/035
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP -február, 35/2023 33708550 2023-02-03 2023-02-07 40.00
DF/2023/034
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - január, 34/2023 35742364 2023-02-03 2023-02-07 170.98
DF/2023/033
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - február, 33/2023 36831522 2023-02-03 2023-02-07 31.80
DF/2023/032
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - január, 8/2023 35743565 2023-02-03 2023-02-07 825.53
DF/2023/031
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina február, 31/2023 35743565 2023-02-03 2023-02-07 2432.12
DF/2023/030
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - január, 30/2023 51113325 2023-02-03 2023-02-07 114.00
DF/2023/029
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - január, 29/2023 37865536 2023-02-03 2023-02-28 514.80
DF/2023/028
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 28/2023 36544141 2023-02-03 2023-02-07 244.80
DF/2023/027
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre stravné referendum, 27/2023 44206658 2023-02-01 2023-02-07 288.00
DF/2023/026
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - jún, 26/2023 33708550 2023-02-01 2023-02-02 40.00
DF/2023/025
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmeny umelcom, 25/2023 17310598 2023-01-31 2023-02-02 38.40
DF/2023/024
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP MŠ, 24/2023 36564991 2023-01-31 2023-02-02 671.74
DF/2023/023
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 23/2023 22819983 2023-01-30 2023-02-02 690.97
DF/2023/022
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre kancelárske potreby, 22/2023 52179478 2023-01-30 2023-02-02 391.66
DF/2023/021
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 21/2023 35730129 2023-01-26 2023-01-24 193.08
DF/2023/020
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce OU, 606/2022 30756863 2023-01-26 2023-02-02 675.00
DF/2023/019
ELKE Juraj Kevely, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž ver. ossvetlenia MŠ, 19/2023 30756863 2023-01-26 2023-02-02 425.00
DF/2023/018
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 18/2023 22819983 2023-01-24 2023-01-25 440.10
DF/2023/017
Národná geografickoinform., Mostná 72, 949 01 Nitra štatistika zmien v katastri, 17/2023 46795481 2023-01-20 2023-01-25 99.00
DF/2023/016
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- január, 16/223 198331 2023-01-16 2023-01-16 240.00
DF/2023/015
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 15/2023 35697270 2023-01-13 2023-01-16 36.76
DF/2023/014
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod kancelárske potreby, 14/20231201 17644429 2023-01-11 2023-01-13 134.37
DF/2023/013
GAS - PROGRES, Kasárenská 2, 949 01 Nitra oprava kotla KD, 13/2023 45977488 2023-01-11 2023-01-13 186.30
DF/2023/012
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- január, 12/2023 31447929 2023-01-11 2023-01-13 349.60
DF/2023/011
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra knacelárske potreby, 11/2023 36657719 2023-01-10 2023-01-13 17.57
DF/2023/010
NOVOCASING NITRA, Cabajská 10, 949 01 Nitra igelitové tašky, 10/2023 36530506 2023-01-10 2023-01-13 59.52
DF/2023/009
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - január, 9/2023 33708550 2023-01-10 2023-01-13 40.00
DF/2023/008
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - január, 8/2023 35743565 2023-01-05 2023-01-13 825.53
DF/2023/007
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina január, 7/2023 35743565 2023-01-05 2023-01-13 2432.12
DF/2023/006
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava Sk.doména, 5/2023 36421928 2023-01-05 2023-01-04 15.59
DF/2023/005
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS I.Q.2023, 5/2023 36041688 2023-01-03 2023-01-10 365.00
DF/2023/004
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - január, 4/2023 36831522 2023-01-03 2023-01-10 20.00
DF/2023/003
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky I.Q., 3/2023 43878989 2023-01-03 2023-01-02 164.88
DF/2023/002
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky I.Q., 2/2023 43878989 2023-01-03 2023-01-02 270.25
DF/2023/001
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava web hosting, 1/2023 36421928 2023-01-03 2023-01-02 89.93