Faktúry

Úvod / Faktúry

Filtrovať faktúry: 202320222021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Interné číslo
DFZ/2023/001
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kancelárske potreby MŠ, 1/2023 31331131 2023-01-23 2023-01-23 25.40
DF/2023/500
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčtovanie elektriny VO september, 500/2023 46113177 2023-10-05 -17.30
DF/2023/499
BAUTEX, Novozámocká 1210/388, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom vibračného valca, 499/2023 47334312 2023-10-05 192.00
DF/2023/498
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - september, 498/2023 35763469 2023-10-04 55.09
DF/2023/497
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - september, 497/2023 37865536 2023-10-04 650.00
DF/2023/496
Ľuboš Pňaček, Seliacka 1072/45, 951 15 Mojmírovce osvetlenie cintorínov-výkopové práce, 496/2023 48255742 2023-10-04 570.00
DF/2023/495
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - október, 495/2023 35763469 2023-10-04 82.24
DF/2023/494
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- október 494/2023 35815256 2023-10-04 93.00
DF/2023/493
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- október, 493/2023 35815256 2023-10-04 688.00
DF/2023/492
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- október, 492/2023 35815256 2023-10-04 373.00
DF/2023/491
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- október, 491/2023 35815256 2023-10-04 1347.00
DF/2023/490
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. III.490/2023 22819983 2023-10-04 478.80
DF/2023/489
CITRON, Polianky 5, 811 01 Bratislava optimalizácia nákladov - energie, 489/2023 43882684 2023-10-04 111.54
DF/2023/488
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava poplatok za expresné stanovisko, 488/2023 36361518 2023-09-25 2023-09-25 33.00
DF/2023/487
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky IV.Q., 487/2023 43878989 2023-10-03 164.88
DF/2023/486
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky IV.Q., 486/2023 43878989 2023-10-03 270.25
DF/2023/485
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP október, 485/2023 33708550 2023-10-03 40.00
DF/2023/484
JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky Odmena rozšírenie kapacít MŠ, 484/2023 46845160 2023-10-03 6480.00
DF/2023/483
CART PRINT, Štúrova 57/B, 949 01 Nitra kancel. tlačivá, 483/2023 34131159 2023-10-02 33.88
DF/2023/482
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS IV.Q.2023, 482/2023 36041688 2023-10-01 411.72
DF/2023/481
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti september, 481/2023 51113325 2023-10-01 114.00
DF/2023/480
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - október, 480/2023 36831522 2023-10-01 31.80
DF/2023/479
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava upomienka, 479/2023 46113177 2023-09-27 2023-09-27 6.00
DF/2023/478
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 478/2023 22819983 2023-09-26 2023-09-27 231.84
DF/2023/477
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO september, 477/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 375.00
DF/2023/476
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina CIZS september, 476/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 92.00
DF/2023/475
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO september, 475/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 61.00
DF/2023/474
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pripojovací poplatok MŠ, 474/2023 36361518 2023-09-25 2023-09-19 341.28
DF/2023/473
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO október, 473/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 435.00
DF/2023/472
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia október, 472/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 68.00
DF/2023/471
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina OÚ október, 471/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 132.00
DF/2023/470
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO október, 470/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 491.00
DF/2023/469
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia október, 469/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 118.00
DF/2023/468
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina CIZS október, 468/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 107.00
DF/2023/467
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO október, 467/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 70.00
DF/2023/466
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina TJ október, 466/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 82.00
DF/2023/465
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO október, 465/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 243.00
DF/2023/464
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia október, 464/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 65.00
DF/2023/463
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO október, 463/2023 46113177 2023-09-25 2023-09-27 357.00
DF/2023/462
Centrum polygr. služieb, Sklabinská 1, 831 00 Bratislava tlačivá, rodný list, prihl.lístok, 462/2023 42272360 2023-09-25 2023-09-27 53.40
DF/2023/461
ELKOPLAST Slovakia, Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice odpadkové koše, 461/2023 36851264 2023-09-22 2023-09-19 1195.07
DF/2023/460
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP september, 460/2023 33708550 2023-09-22 2023-09-27 40.00
DF/2023/459
Obchod-SVK, Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov voľby do NR SR vlajka, 459/2023 47175397 2023-09-22 2023-09-27 49.16
DF/2023/458
NASES, Kollárova 8, 917 01 Trnava administratívny poplatok elektr. služby, 458/2023 42156424 2023-09-22 2023-09-27 59.52
DF/2023/457
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Rontgenova 28, 811 01 Bratislava stavebné práce "Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre k 31.8.2023 31322301 2023-09-14 255707.86
DF/2023/456
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- august, 456/2023 37969358 2023-09-22 2023-09-27 6977.79
DF/2023/455
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 455/2023 42179955 2023-09-18 2023-09-27 840.00
DF/2023/454
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - august, 454/2023 35742364 2023-09-18 2023-09-27 170.98
DF/2023/453
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra kancel. potreby voľby, 453/2023 36657719 2023-09-18 2023-09-27 48.85
DF/2023/452
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 452/2023 35763469 2023-09-18 2023-09-19 131.50
DF/2023/451
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor oprava polievača, 451/2023 36550141 2023-09-14 2023-09-19 449.68
DF/2023/450
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- drvenie august, 450/2023 37969358 2023-09-13 2023-09-19 1793.40
DF/2023/449
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 449/2023 36550949 2023-09-14 2023-09-19 309.67
DF/2023/448
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina právny systém- ročný prístup, 448/2023 31592503 2023-09-13 2023-09-13 959.40
DF/2023/447
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- BIO august, 447/2023 37969358 2023-09-13 2023-09-19 7896.70
DF/2023/446
Miroslav Varga, Alekšince 346, 951 22 Alekšince servis kotla TJ, 446/2023 41648773 2023-09-12 2023-09-19 91.00
DF/2023/445
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 445/2023 35697270 2023-09-12 2023-09-21 4.94
DF/2023/444
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 444/2023 35697270 2023-09-12 24.94
DF/2023/443
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 443/2023 35697270 2023-09-12 6.94
DF/2023/442
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 442/2023 35697270 2023-09-12 6.94
DF/2023/441
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - september, 441/2023 198331 2023-09-12 2023-09-19 240.00
DF/2023/440
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- august, 440/2023 50105272 2023-09-11 15143.65
DF/2023/439
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra výpočet efektívnosti byty, 439/2022 31447929 2023-09-11 2023-09-19 264.00
DF/2023/438
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra kontrola kotolní, 438/2022 31447929 2023-09-11 2023-09-19 85.20
DF/2023/437
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- august, 437/2023 42049229 2023-09-08 2023-09-19 322.08
DF/2023/436
Steam 27, Myrtina 225/40, 951 12 Ivanka pri Nitre fritéza a mraznička, 436/2023 46998161 2023-09-08 2023-09-12 576.00
DF/2023/435
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- september, 435/2023 31447929 2023-09-08 2023-09-12 357.50
DF/2023/434
CITRON, Polianky 5, 811 01 Bratislava optimalizácia nákladov - energie, 434/2023 43882684 2023-09-07 2023-09-12 111.54
DF/2023/433
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina TJ august, 433/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 610.68
DF/2023/432
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO august, 432/2023 46113177 2023-09-06 163.27
DF/2023/431
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO august, 431/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 369.13
DF/2023/430
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt elektrina kanalizácia august, 430/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 165.36
DF/2023/429
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO august, 429/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 486.71
DF/2023/428
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina kanalizácia august, 428/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 175.50
DF/2023/427
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina OÚ august, 427/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 175.43
DF/2023/426
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO august, 426/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 490.63
DF/2023/425
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt elektrina kanalizácia august, 425/2023 46113177 2023-09-06 2023-09-12 659.46
DF/2023/424
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina CIZS august, 424/2023 46113177 2023-09-06 67.91
DF/2023/423
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina august VO,423/2023 46113177 2023-09-06 45.19
DF/2023/422
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany Śportom pre zdravú obec, 422/2023 42044405 2023-09-06 2023-09-12 950.00
DF/2023/421
OZ SIPKA, 77, 956 12 Preseľany Śportom pre zdravú obec, 421/2023 42044405 2023-09-06 2023-09-12 800.00
DF/2023/420
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - august, 420/2023 43824641 2023-09-05 2023-09-07 600.00
DF/2023/419
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- september, 419/2023 35815256 2023-09-05 2023-09-12 373.00
DF/2023/418
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- september, 418/2023 35815256 2023-09-05 2023-09-12 1347.00
DF/2023/417
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- september, 417/2023 35815256 2023-09-05 2023-09-12 688.00
DF/2023/416
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- september, 416/2023 35815256 2023-09-05 2023-09-12 93.00
DF/2023/415
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - august, 415/2023 35763469 2023-09-05 2023-09-18 79.90
DF/2023/414
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - august, 414/2023 35763469 2023-09-05 2023-09-12 54.43
DF/2023/413
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - august, 413/2023 51113325 2023-09-05 2023-09-12 114.00
DF/2023/412
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - september, 412/2023 36831522 2023-09-05 2023-09-12 31.80
DF/2023/411
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor údržba trávnika TJ, 411/2023 36550141 2023-09-04 2023-09-12 913.84
DF/2023/410
Slovenský národný aeroklub, Dlhá 7, 949 01 Nitra Športom pre zdravú obec, 410/2023 34063218 2023-09-04 2023-09-12 200.00
DF/2023/409
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž elektrickej prípojky MŠ (nová) 30756863 2023-09-04 2023-09-07 1100.00
DF/2023/408
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina TJ september, 408/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 72.00
DF/2023/407
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO september, 407/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 211.00
DF/2023/406
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO september, 406/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 309.00
DF/2023/405
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia september, 405/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 56.00
DF/2023/404
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia, 377/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 58.00
DF/2023/403
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina OÚ september, 403/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 113.00
DF/2023/402
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO september, 402/2023 46113177 2023-08-30 2023-09-12 424.00
DF/2023/401
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčtovanie elektrina júl, 401/2023 46113177 2023-08-30 2023-08-31 640.23
DF/2023/400
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 400/2023 22819983 2023-08-28 2023-09-12 321.22
DF/2023/399
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 399/2023 17682258 2023-08-24 2023-09-07 82.98
DF/2023/398
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 398/2023 17682258 2023-08-24 2023-09-07 1128.65
DF/2023/397
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 397/2023 17682258 2023-08-24 2023-09-07 128.92
DF/2023/396
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena SOZA, Dni obce 396/2023 00178454 2023-08-22 2023-08-25 241.20
DF/2023/395
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 395/2023 36544141 2023-08-22 2023-08-25 291.60
DF/2023/394
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží -júl, 394/2023 35742364 2023-08-21 2023-08-25 169.78
DF/2023/393
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 393/2023 22819983 2023-08-21 2023-08-25 241.64
DF/2023/392
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 392/2023 22819983 2023-08-21 2023-08-25 4878.62
DF/2023/391
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 391/2023 22819983 2023-08-21 2023-08-25 4215.76
DF/2023/390
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 390/2023 22819983 2023-08-21 2023-08-25 974.78
DF/2023/389
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 389/2023 35763469 2023-08-18 2023-08-25 136.22
DF/2023/388
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava Ver.obst. Rozšírenie MŠ, 388/2023 35886609 2023-08-18 2023-08-25 1500.00
DF/2023/387
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre osvetlenia cintorína v Luku, 387/2023 43162606 2023-08-17 2023-08-25 3125.00
DF/2023/386
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 386/2023 36550949 2023-08-17 2023-08-25 295.86
DF/2023/385
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 385/2023 37969358 2023-08-16 2023-08-25 7096.05
DF/2023/384
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - júl, 384/2023 37865536 2023-08-16 2023-08-25 208.00
DF/2023/383
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- BIO za júl 2022, 383/2023 37969358 2023-08-15 2023-08-31 1187.75
DF/2023/382
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- oprava zákonného poplatku r. 2022 37969358 2023-08-15 2023-08-31 -90.00
DF/2023/381
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- BIO júl, 381/2023 za r. 2018 37969358 2023-08-15 2023-08-25 1903.07
DF/2023/380
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina TJ august, 380/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 72.00
DF/2023/379
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO august, 379/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 246.00
DF/2023/378
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO august, 378/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 350.00
DF/2023/377
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia august, 377/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 58.00
DF/2023/376
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO august, 376/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 418.00
DF/2023/375
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina kanalizácia august,, 375/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 63.00
DF/2023/374
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrinaOU, 374/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 130.00
DF/2023/373
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina CIZS august, 373/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 144.00
DF/2023/372
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO august, 372/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 67.00
DF/2023/371
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava elektrina VO august, 371/2023 46113177 2023-08-15 2023-08-31 469.00
DF/2023/370
Patrik Foltys PF-Comp, Štefánikova 50, 949 01 Nitra záložný zdroj, 370/2023 36934747 2023-08-15 2023-08-25 60.00
DF/2023/369
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - júl 369/2023 43824641 2023-08-15 2023-08-16 600.00
DF/2023/368
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 368/2023 35697270 2023-08-14 2023-08-16 45.51
DF/2023/367
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- júl, 367/2023 50105272 2023-08-14 2023-08-16 14597.34
DF/2023/366
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborné skúšky cintorín, 13/2023 30756863 2023-08-14 2023-08-16 320.00
DF/2023/365
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž elektrickej prípojky MŠ (nová) 30756863 2023-08-14 2023-08-16 570.00
DF/2023/364
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- august, 364/2023 31447929 2023-08-11 2023-08-16 357.50
DF/2023/363
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra Zmeny a doplnky ÚP, 363/2023 50110608 2023-08-11 2023-08-16 6970.00
DF/2023/362
UNIMONT s.r.o, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 309/2023 46234888 2023-08-10 2023-08-16 1377.60
DF/2023/361
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 361/2023 37969358 2023-08-10 2023-08-16 145.20
DF/2023/360
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- júl, 360/2023 37969358 2023-08-10 2023-08-16 5750.80
DF/2023/359
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia III.Q, 359/2023 51682265 2023-08-10 2023-08-16 360.00
DF/2023/358
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučovanie kult.podujatí, 358/2023 37450492 2023-08-10 2023-08-16 1700.00
DF/2023/357
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - júl, 357/2023 35763469 2023-08-09 2023-08-18 80.03
DF/2023/356
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - júl, 356/2023 35763469 2023-08-09 2023-08-16 54.43
DF/2023/355
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - august, 355/2023 198331 2023-08-09 2023-08-16 240.00
DF/2023/354
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 354/2023 42179955 2023-08-09 2023-08-16 840.00
DF/2023/353
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- júl, 353/2023 42049229 2023-08-08 2023-08-16 292.80
DF/2023/352
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina júl VO, 352/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 151.89
DF/2023/351
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina júl VO, 351/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 320.97
DF/2023/350
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO, 350/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 162.76
DF/2023/349
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina VO, 349/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 414.14
DF/2023/348
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina OÚ, 348/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 185.09
DF/2023/347
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina OÚ, 347/2023 46113177 2023-08-07 2023-08-08 150.22
DF/2023/346
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina VO, 346/2023 46113177 2023-08-04 2023-08-31 403.93
DF/2023/345
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina CIZS, 345/2023 46113177 2023-08-04 2023-08-31 63.16
DF/2023/344
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyôčt. elektrina VO, 344/2023 46113177 2023-08-04 2023-08-31 54.48
DF/2023/343
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava vyúčt. elektrina TJ, 343/2023 46113177 2023-08-04 2023-08-07 726.33
DF/2023/342
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- august, 342/2023 35815256 2023-08-03 2023-08-07 93.00
DF/2023/341
František Kušpál, 132, 962 34 Tŕnie oprava plošiny DHZ, 341/2023 10993797 2023-08-03 2023-08-07 4128.00
DF/2023/340
KOBRA SECURITY SERVICES, Gábrišova 995/9, 951 15 Mojmírovce poskytnutie strážnej služby Dni obce, 340/2023 51208563 2023-08-03 2023-08-07 1459.20
DF/2023/339
Soukeník - Štrpka, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava odmena za právne služby METRONOM, 339/2023 36862711 2023-08-03 2023-08-07 1408.32
DF/2023/338
CITRON, Polianky 5, 811 01 Bratislava optimalizácia nákladov - energie, 302/2023 43882684 2023-08-03 2023-08-07 111.54
DF/2023/337
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - august, 337/2023 36831522 2023-08-03 2023-08-07 31.80
DF/2023/336
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - júl, 336/2023 51113325 2023-08-03 2023-08-07 114.00
DF/2023/335
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP august, 335/2023 33708550 2023-08-03 2023-08-07 40.00
DF/2023/334
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- august, 334/2023 35815256 2023-08-02 2023-08-07 1347.00
DF/2023/333
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- august, 333/2023 35815256 2023-08-02 2023-08-07 688.00
DF/2023/332
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- august, 332/2023 35815256 2023-08-02 2023-08-07 373.00
DF/2023/331
eSYST, M.R. Štefánika, 010 01 Žilina asistenčné služby pri VObs., 331/2023 50139088 2023-08-02 2023-08-07 258.00
DF/2023/330
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra spracovanie cenového návrhu r.2023 URSO 330/2023 22819983 2023-07-31 2023-08-07 672.00
DF/2023/329
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra vypracovanie podkladov na URSO, 329/2023 22819983 2023-07-31 2023-08-07 216.00
DF/2023/328
Mgr. Mária Kováčová, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok zábavné atrakcie Dni obce, 328/2023 44785054 2023-07-31 2023-08-07 1095.00
DF/2023/327
EVENT PRODUCTION, Janka Kráľa 140/1, 962 71 Dudince koncert LUDO KURUC Dni obce, 327/2023 52618 2023-07-31 2023-08-07 2680.00
DF/2023/326
ARCH-STRUCTURE, Hodžova 54, 949 01 Nitra projekt výstuže MŠ, 326/2023 44657447 2023-07-31 2023-08-07 600.00
DF/2023/325
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 325/2023 22819983 2023-07-27 2023-08-07 356.15
DF/2023/324
Energie2, Lazaretská 3a, 811 01 Bratislava upomienka, 324/2023 46113177 2023-07-27 2023-07-27 6.00
DF/2023/323
Igor Holka- umelecká agentúra UNISONO, Tehelná 78, 949 01 Nitra bubnová show Dni obce, 323/2023 40876195 2023-07-26 2023-07-31 500.00
DF/2023/322
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 322/2023 36550949 2023-07-25 2023-07-31 295.86
DF/2023/321
Slížo, Račianska 1520/65, 811 01 Bratislava umelecké vystúpenie Dni obce, 321/2023 48174670 2023-07-25 2023-07-31 500.00
DF/2023/320
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - jún, 320/2023 43824641 2023-07-25 2023-07-31 600.00
DF/2023/319
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre elektr. energia DHZ 1-6/2023, 319/2023 198331 2023-07-25 2023-07-31 279.94
DF/2023/318
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží -jún, 318/2023 35742364 2023-07-24 2023-07-31 170.98
DF/2023/317
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 317/2023 36544141 2023-07-24 2023-07-31 469.20
DF/2023/316
Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra dopravné zrkadlo, 316/2023 45620741 2023-07-24 2023-07-31 348.00
DF/2023/315
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce Dni obce, 315/2023 43868878 2023-07-24 2023-07-31 113.40
DF/2023/314
Matúš Huraj, Hlísno 371/12, 027 44 Tvrdošín párty stan, 314/2023 51703149 2023-07-21 2023-07-12 2270.44
DF/2023/313
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 313/2023 37969358 2023-07-20 2023-07-31 6895.13
DF/2023/312
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 312/2023 22819983 2023-07-19 2023-07-31 366.31
DF/2023/311
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 311/2023 35763469 2023-07-17 2023-07-31 136.90
DF/2023/310
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 310/2023 22819983 2023-07-17 2023-07-31 343.86
DF/2023/309
UNIMONT s.r.o, Sídl. KAŚKA 920, 952 01 Vráble oprava obecného rozhlasu, 309/2023 46234888 2023-07-14 2023-07-31 202.68
DF/2023/308
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- jún, 308/2023 50105272 2023-07-14 2023-07-31 15124.16
DF/2023/307
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 308/2023 35697270 2023-07-12 2023-07-14 41.76
DF/2023/306
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- jún, 306/2023 37969358 2023-07-12 2023-07-14 6057.94
DF/2023/305
NR-holding, Na Hôrke 54/36, 949 01 Nitra terénne úpravy-bytovky, 305/2023 53397754 2023-07-12 2023-07-14 795.60
DF/2023/304
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- jún, 304/2023 42049229 2023-07-12 2023-07-14 322.08
DF/2023/303
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- júl, 303/2023 31447929 2023-07-11 2023-07-14 357.50
DF/2023/302
CITRON, Polianky 5, 811 01 Bratislava optimalizácia nákladov - energie, 302/2023 43882684 2023-07-11 2023-07-14 111.54
DF/2023/301
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. II.Q, 301/2023 22819983 2023-07-10 2023-07-14 478.80
DF/2023/300
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - január-máj, 300/2023 35743565 2023-07-10 2023-07-14 111.63
DF/2023/299
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina jún 299/2023 35743565 2023-07-10 2023-07-20 -2001.64
DF/2023/298
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina - jún, 298/2023 35743565 2023-07-10 2023-07-20 -401.86
DF/2023/297
PREKO, 354, 951 22 Alekšince toner SHARP, 297/2023 46333045 2023-07-10 2023-07-14 174.00
DF/2023/296
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 296/2022 46333045 2023-07-10 2023-07-14 32.40
DF/2023/295
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 295/2022 46333045 2023-07-10 2023-07-14 493.48
DF/2023/294
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - júl, 294/223 198331 2023-07-10 2023-07-14 240.00
DF/2023/293
KOMUNÁL SERVIS- ver. obstarávanie, Mládežnícka 24, 934 01 Levice ver.obstar.-dodávka elektr. energie, 293/2023 53065778 2023-07-07 2023-07-14 600.00
DF/2023/292
eSYST, M.R. Štefánika, 010 01 Žilina Systém ENEX elektrina a plyn, 292/2023 50139088 2023-07-07 2023-09-04 522.00
DF/2023/291
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP júl, 291/2023 33708550 2023-07-04 2023-07-11 40.00
DF/2023/290
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - jún, 290/2023 35763469 2023-07-04 2023-07-11 54.70
DF/2023/289
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - jún, 289/2023 35763469 2023-07-04 2023-07-18 79.90
DF/2023/288
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- júl, 288/2023 35815256 2023-07-04 2023-07-11 373.00
DF/2023/287
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- júl, 287/2023 35815256 2023-07-04 2023-07-11 1347.00
DF/2023/286
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- jún, 286/2023 35815256 2023-07-04 2023-07-11 688.00
DF/2023/285
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- júl 285/2023 35815256 2023-07-04 2023-07-11 93.00
DF/2023/284
Marian Blaži, ELEKTROINŚTALÁCIE A BLESKO, Novozámocká 360, 949 08 Ivanka pri Nitre elektrické osvetlenie cintoríny, 284/2023 43162606 2023-07-04 2023-07-06 7150.00
DF/2023/283
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - jún, 283/2023 37865536 2023-07-04 2023-07-06 738.40
DF/2023/282
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky III.Q., 282/2023 43878989 2023-07-04 2023-07-03 164.88
DF/2023/281
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky III.Q., 281/2023 43878989 2023-07-04 2023-07-03 270.25
DF/2023/280
Soukeník - Štrpka, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava odmena za právne služby METRONOM, 280/2023 36862711 2023-07-04 2023-07-06 2527.68
DF/2023/279
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - jún, 279/2023 51113325 2023-07-03 2023-07-06 114.00
DF/2023/278
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS III.Q.2023, 278/2023 36041688 2023-07-03 2023-07-06 411.72
DF/2023/277
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - júl, 277/2023 36831522 2023-07-03 2023-07-06 31.80
DF/2023/276
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 276/2023 22819983 2023-06-28 2023-07-06 1663.38
DF/2023/275
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 275/2023 22819983 2023-06-28 2023-07-06 631.98
DF/2023/274
RD-pneu, Brigádnická 277/11, 949 01 Nitra servis traktor, 274/2023 51892162 2023-06-28 2023-07-06 841.20
DF/2023/273
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 273/2023 17682258 2023-06-27 2023-07-06 309.84
DF/2023/272
ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra prenájom prac. plošiny TJ, 272/2023 44248881 2023-06-27 2023-07-06 204.00
DF/2023/271
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor údržba trávnika TJ, 271/2023 36550141 2023-06-27 2023-07-04 874.86
DF/2023/270
eSYST, M.R. Štefánika, 010 01 Žilina licencia sofrwér TENDERnet, 270/2022 50139088 2023-06-26 2023-07-04 510.00
DF/2023/269
KANAL SERVIS NR s.r.o., Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie kanal. potrubia vydymovanie, 269/2023 52302792 2023-06-26 2023-07-04 705.00
DF/2023/268
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - máj, 168/2023 36831522 2023-06-26 2023-07-04 31.80
DF/2023/267
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - máj, 267/2023 35742364 2023-06-23 2023-07-04 170.98
DF/2023/266
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce odvoz TKO- máj, 266/2023 37969358 2023-06-23 2023-07-04 145.20
DF/2023/265
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 265/2023 37969358 2023-06-23 2023-07-03 7409.36
DF/2023/264
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 264/2023 17682258 2023-06-20 2023-07-03 740.53
DF/2023/263
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 263/2023 22819983 2023-06-19 2023-06-22 320.12
DF/2023/262
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 262/2023 35763469 2023-06-19 2023-06-22 133.20
DF/2023/261
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- máj, 261/2023 50105272 2023-06-19 2023-06-22 14492.39
DF/2023/260
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava team viewer, 260/2023 46919805 2023-06-16 2023-06-22 36.00
DF/2023/259
Steam 27, Myrtina 225/40, 951 12 Ivanka pri Nitre občerstvenie MDD, 259/2023 46998161 2023-06-15 2023-06-22 190.00
DF/2023/258
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Ráyusa 23A, 010 01 Žilina prístupk portálu, 258/2023 31592503 2023-06-15 2023-06-22 204.00
DF/2023/257
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- máj, 257/2023 37969358 2023-06-13 2023-06-22 8779.71
DF/2023/256
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 256/2023 35697270 2023-06-13 2023-06-22 36.76
DF/2023/255
Mgr. Roman Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre správa systému webstránky, 255/2023 50686615 2023-06-13 2023-06-22 540.00
DF/2023/254
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - máj, 254/2023 43824641 2023-06-13 2023-06-22 600.00
DF/2023/253
Avil, Veľká Okružná 1040/39, 958 01 Partizánske prenájom atrakcií MDD, 253/2023 52535959 2023-06-12 2023-06-12 1100.00
DF/2023/252
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- jún, 252/2023 31447929 2023-06-12 2023-06-12 349.60
DF/2023/251
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba-máj, 251/2023 42049229 2023-06-12 2023-06-12 307.44
DF/2023/250
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 250/2023 42179955 2023-06-12 2023-06-12 840.00
DF/2023/249
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - jún, 249/223 198331 2023-06-07 2023-06-12 240.00
DF/2023/248
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre tričká MŠ MDD, 248/2023 43868878 2023-06-06 2023-06-12 163.20
DF/2023/247
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina máj 247/2023 35743565 2023-06-06 2023-06-12 1243.46
DF/2023/246
Biante, tr. Masarykova 116 Veselí nad Moravou látka na oponu, 246/2023 0639856 2023-06-05 2023-06-07 377.10
DF/2023/245
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - máj, 245/2023 35763469 2023-06-05 2023-06-19 80.28
DF/2023/244
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - máj, 244/2023 35763469 2023-06-05 2023-06-12 54.00
DF/2023/243
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 243/2023 36550949 2023-06-05 2023-06-12 641.28
DF/2023/242
JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky vypracovanie žiadosti riešenie migr. výzvy, 242/20 46845160 2023-06-05 2023-06-12 600.00
DF/2023/241
JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky vypracovanie žiadosti Envirofond C1, 241/2023 46845160 2023-06-05 2023-06-12 720.00
DF/2023/240
Michal Panis, Nová 597/17, 972 17 Kanianka bábkové divadlo MDD, 240/2023 50609475 2023-06-05 2023-06-12 365.00
DF/2023/239
Peter Krajčír - DOMOTECH, 490, 951 17 Cabaj-Čápor hudobná produkcia MDD, 243/2022 41822765 2023-06-05 2023-06-05 350.00
DF/2023/238
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP jún, 238/2023 33708550 2023-06-02 2023-06-05 40.00
DF/2023/237
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - máj, 237/2023 37865536 2023-06-02 2023-06-09 642.20
DF/2023/236
Renáta Kašparová, 1. května 447/24 Přerov Vítanie detí, 236/2023 47180803 2023-06-02 204.30
DF/2023/235
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- jún, 235/2023 35815256 2023-06-02 2023-06-05 373.00
DF/2023/234
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- jún, 234/2023 35815256 2023-06-02 2023-06-05 1347.00
DF/2023/233
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- jún, 233/2023 35815256 2023-06-02 2023-06-05 688.00
DF/2023/232
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- jún, 232/2023 35815256 2023-06-02 2023-06-05 93.00
DF/2023/231
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - máj, 231/2023 51113325 2023-06-01 2023-06-05 114.00
DF/2023/230
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - jún, 230/2023 35743565 2023-06-01 2023-06-05 1044.74
DF/2023/229
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina jún 229/2023 35743565 2023-06-01 2023-06-05 5449.14
DF/2023/228
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava potrubia na ÚK, 228/2023 31447929 2023-05-31 2023-06-05 75.73
DF/2023/227
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 227/2023 17682258 2023-05-22 2023-06-05 85.97
DF/2023/226
preskoly.sk, Vajnorská 10601/136A, 811 01 Bratislava MDD-bublifuky, 226/2023 51692881 2023-05-26 2023-05-30 165.00
DF/2023/225
KLIMAGAS, Ždiarska 709/18, 949 01 Nitra 50241494 2023-05-26 2023-05-30 177.60
DF/2023/224
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - apríl, 224/2023 35742364 2023-05-25 2023-05-30 170.98
DF/2023/223
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 223/2023 22819983 2023-05-25 2023-05-30 827.00
DF/2023/222
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 222/2023 22819983 2023-05-25 2023-05-30 200.08
DF/2023/221
LDTE, s.r.o., Červenova 483/39, 949 01 Nitra služby IT, 221/2023 50984641 2023-05-25 2023-05-30 250.00
DF/2023/220
Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE, Cabajská 25, 949 01 Nitra dodávka a montáž žalúzií KD, 220/2023 34868712 2023-05-25 2023-05-30 1499.90
DF/2023/219
UNISYSTEMS s.r.o., Jelenec 345, 951 73 Jelenec kamerový systém oprava, 219/2023 52366405 2023-05-25 2023-05-30 345.00
DF/2023/218
KANAL SERVIS NR s.r.o., Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre čistenie kanal. potrubia MŠ, 218/2023 52302792 2023-05-23 2023-05-30 455.00
DF/2023/217
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- apríl, 217/2023 50105272 2023-05-19 2023-05-30 14399.56
DF/2023/216
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 216/2023 35763469 2023-05-17 2023-05-17 131.00
DF/2023/215
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre ozvučovanie kult.podujatí, 215/2023 37450492 2023-05-16 2023-05-17 330.00
DF/2023/214
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - máj, 214/223 198331 2023-05-16 2023-05-17 240.00
DF/2023/213
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - apríl, 213/2023 43824641 2023-05-16 2023-03-06 600.00
DF/2023/212
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- apríl, 212/2023 37969358 2023-05-15 2023-05-17 7086.14
DF/2023/211
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- BIO apríl, 211/2023 37969358 2023-05-15 2023-05-17 4453.38
DF/2023/210
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 210/2023 35697270 2023-05-15 2023-05-17 36.76
DF/2023/209
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia II.Q, 209/2023 51682265 2023-05-15 2023-05-17 360.00
DF/2023/208
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 208/2023 22819983 2023-05-15 2023-05-17 612.58
DF/2023/207
ALLBOARDS Česko, 5. Kvétna 3318/16 Jihlava kriedová tabula predškoláci, 207/2023 05855772 2023-05-12 2023-05-17 237.97
DF/2023/206
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- máj, 206/2023 31447929 2023-05-10 2023-05-17 349.60
DF/2023/205
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- apríl, 205/2023 42049229 2023-05-10 2023-05-17 263.52
DF/2023/204
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 204/2023 42179955 2023-05-10 2023-05-17 840.00
DF/2023/203
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 203/2023 17682258 2023-05-09 2023-05-18 813.84
DF/2023/202
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina apríl 202/2023 35743565 2023-05-09 2023-05-17 1134.02
DF/2023/201
AUTO - IMPEX, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava servis IVECO-DHZ, 201/2023 17329477 2023-05-09 2023-05-17 593.72
DF/2023/200
SWAT4, Cabajská 36/28, 949 01 Nitra oprava vchodových dverí, 200/2023 46631291 2023-05-09 2023-05-17 180.00
DF/2023/199
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadk elektroinštalácie, 199/2023 30756863 2023-05-05 2023-05-09 280.00
DF/2023/198
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - apríl, 198/2023 35763469 2023-05-05 2023-05-09 54.00
DF/2023/197
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - apríl, 197/2023 35763469 2023-05-05 2023-05-09 79.90
DF/2023/196
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - apríl, 196/2023 51113325 2023-05-04 2023-05-09 114.00
DF/2023/195
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - apríl, 195/2023 37865536 2023-05-03 2023-05-17 504.40
DF/2023/194
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- máj, 194/2023 35815256 2023-05-03 2023-05-09 373.00
DF/2023/193
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- máj, 193/2023 35815256 2023-05-03 2023-05-09 1347.00
DF/2023/192
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- máj, 192/2023 35815256 2023-05-03 2023-05-09 688.00
DF/2023/191
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- máj, 191/2023 35815256 2023-05-03 2023-05-09 93.00
DF/2023/190
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 190/2023 22819983 2023-05-03 2023-05-09 3398.29
DF/2023/189
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - máj, 189/2023 35743565 2023-05-02 2023-05-09 619.37
DF/2023/188
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina máj 188/2023 35743565 2023-05-02 2023-05-09 1644.94
DF/2023/187
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 187/2023 36550949 2023-05-02 2023-05-09 35.04
DF/2023/186
Soukeník - Štrpka, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava odmena za právne služby, 186/2023 36862711 2023-05-02 2023-05-09 2416.32
DF/2023/185
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP máj, 136/2023 33708550 2023-05-02 2023-05-09 40.00
DF/2023/184
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - aprílc, 133/2023 36831522 2023-05-02 2023-05-09 31.80
DF/2023/183
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - marec, 126/2023 35742364 2023-04-28 2023-05-09 169.78
DF/2023/182
Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra traktorová kosačka, 182/2023 53344154 2023-04-28 2023-05-09 4300.00
DF/2023/181
AntaStav s. r. o., 667, 951 08 Golianovo oprava sály kultúrneho domu, 181/2023 53418409 2023-04-28 2023-05-09 8950.00
DF/2023/180
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 180/2023 36550949 2023-04-26 2023-05-02 75.64
DF/2023/179
UNIKOR trade, Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa učebné pomôcky predškoláci, 179/2023 52391990 2023-04-26 2023-05-02 1000.00
DF/2023/178
STIEFEL EUROCART, Ružinovská 1/A, 821 00 Bratislava učebné pomôcky predškoláci, 178/2023 31360513 2023-04-26 2023-10-03 745.20
DF/2023/177
ZO - RVC, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra účtovné súvzťažnosti, 177/2023 0034006656 2023-04-26 2023-05-02 43.50
DF/2023/176
Jozef Duchoň, Veľký Lapáš 548, 951 04 Veľký Lapáš oprava plynového potrebia KD, 176/2023 35007028 2023-04-24 2023-05-02 600.00
DF/2023/175
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 175/2023 37969358 2023-04-21 2023-05-02 6850.20
DF/2023/174
FAST PLUS, Na pántoch 18, 811 01 Bratislava vítanie detí, 174/2023 35712783 2023-04-21 2023-04-24 205.26
DF/2023/173
Ledum Kamara, Zámocká 30, 811 01 Bratislava vítanie detí, 173/2023 48158836 2023-04-21 2023-04-24 84.93
DF/2023/172
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- marec, 172/2022 50105272 2023-04-21 2023-05-02 13708.07
DF/2023/171
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce+tlač nálepiek, 171/2023 43868878 2023-04-20 2023-05-02 360.72
DF/2023/170
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž nového osvetlenia KD, 170/2023 30756863 2023-04-20 2023-05-02 1630.00
DF/2023/169
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 169/2022 17682258 2023-04-19 2023-04-20 379.92
DF/2023/168
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 168/2023 36550949 2023-04-18 2023-04-20 302.48
DF/2023/167
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 167/2023 42179955 2023-04-18 2023-04-20 840.00
DF/2023/166
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 166/2023 35763469 2023-04-17 2023-04-20 138.70
DF/2023/165
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 165/2023 37969358 2023-04-17 2023-04-20 145.20
DF/2023/164
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- marec, 164/2023 37969358 2023-04-17 2023-04-20 4096.57
DF/2023/163
Knihy pre každého, Narcisova 44, 811 01 Bratislava vítanie detí, 163/2023 44918682 2023-04-17 2023-04-20 707.76
DF/2023/162
LDTE, s.r.o., Červenova 483/39, 949 01 Nitra služby IT, 162/2023 50984641 2023-04-14 2023-04-20 750.00
DF/2023/161
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadk elektroinštalácie MŠ, 161/2023 30756863 2023-04-14 2023-04-20 420.00
DF/2023/160
Ing. Michal Németh GARDENING, Sidl. Žitava 1403/20, 952 01 Vráble jarná údržba, 160/2022 48048640 2023-04-13 2023-04-20 342.60
DF/2023/159
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 159/2023 22819983 2023-04-13 2023-04-20 2335.82
DF/2023/158
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP, 158/2023 36564991 2023-04-13 2023-04-20 140.08
DF/2023/157
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 157/2023 35697270 2023-04-12 2023-04-20 36.76
DF/2023/156
EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o., Pri Sypke 56, 951 17 Cabaj - Čápor údržba trávnika TJ, 156/2023 36550141 2023-04-12 2023-04-20 894.37
DF/2023/155
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt.elektrina marec 155/2023 35743565 2023-04-11 2023-04-20 1305.11
DF/2023/154
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- apríl, 154/2023 31447929 2023-04-11 2023-04-12 349.60
DF/2023/153
TOPSET solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 900 31 Stupava 46919805 2023-04-11 2023-04-12 222.00
DF/2023/152
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - apríl, 152/223 198331 2023-04-06 2023-04-12 240.00
DF/2023/151
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- marec, 151/2023 42049229 2023-04-06 2023-04-12 336.72
DF/2023/150
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 150/2023 36544141 2023-04-06 2023-04-12 248.40
DF/2023/149
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 149/2022 46333045 2023-04-06 2023-04-12 196.87
DF/2023/148
PREKO, 354, 951 22 Alekšince služby za výtlačky v kopírke 148/2022 46333045 2023-04-06 2023-04-12 53.53
DF/2023/147
LEDAS, Trnavská 70, 810 00 Bratislava verejné obstar. rozšírenie kapacít MŠ, 147/2023 35886609 2023-04-05 2023-04-12 2100.00
DF/2023/146
Gabriela Horváthová, Školská 386, 951 32 Horná Kráľová servis kotlov CIZS, 146/2023 44485654 2023-04-05 2023-04-12 202.00
DF/2023/145
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra prevádzkovanie kanal. I.Q, 145/2023 22819983 2023-04-05 2023-04-12 478.80
DF/2023/144
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - marec, 144/2023 35763469 2023-04-04 2023-04-12 54.00
DF/2023/143
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - marec, 143/2023 35763469 2023-04-04 2023-04-18 88.09
DF/2023/142
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- apríl, 142/2023 35815256 2023-04-04 2023-04-12 373.00
DF/2023/141
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- apríl, 141/2023 35815256 2023-04-04 2023-04-12 1347.00
DF/2023/140
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- apríl, 140/2023 35815256 2023-04-04 2023-04-12 688.00
DF/2023/139
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- apríl, 139/2023 35815256 2023-04-04 2023-04-12 93.00
DF/2023/138
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky II.Q., 138/2023 43878989 2023-04-04 2023-04-03 164.88
DF/2023/137
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky II.Q., 137/2023 43878989 2023-04-04 2023-04-03 270.25
DF/2023/136
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP apríl, 136/2023 33708550 2023-04-03 2023-04-12 40.00
DF/2023/135
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS II.Q.2023, 135/2023 36041688 2023-04-03 2023-04-12 411.72
DF/2023/134
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - marec, 134/2023 51113325 2023-04-03 2023-04-12 114.00
DF/2023/133
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - aprílc, 133/2023 36831522 2023-04-03 2023-04-12 31.80
DF/2023/132
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - apríl, 132/2023 35743565 2023-04-03 2023-04-12 825.53
DF/2023/131
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina apríl 131/2023 35743565 2023-04-03 2023-04-12 2432.12
DF/2023/130
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - marec, 130/2023 37865536 2023-04-03 2023-04-12 652.60
DF/2023/129
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 129/2023 36550949 2023-04-03 2023-04-12 302.48
DF/2023/128
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 128/2023 36550949 2023-04-03 2023-04-12 57.01
DF/2023/127
Miroslav Ružička ŽEL-MAT, Novozámocká 187/2, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava autob. zastávok, 127/2023 33586306 2023-04-03 2023-04-04 717.01
DF/2023/126
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - marec, 126/2023 35742364 2023-03-30 2023-04-03 170.98
DF/2023/125
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre odborná prehliadk elektroinštalácie, 125/2023 30756863 2023-03-29 2023-04-03 480.00
DF/2023/124
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra vypracovanie prevádzk. poriadku kotolne, 124/2023 51054337 2023-03-29 2023-04-03 156.00
DF/2023/123
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 123/2023 22819983 2023-03-29 2023-04-03 639.95
DF/2023/122
Soukeník - Štrpka, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava odmena za právne služby, 122/2023 36862711 2023-03-27 2023-04-03 655.68
DF/2023/121
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 60/2023 00178454 2023-03-24 2023-04-03 22.80
DF/2023/120
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 120/2023 36550949 2023-03-24 2023-04-03 302.48
DF/2023/119
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie TJ, 119/2023 30756863 2023-03-22 2023-04-03 228.00
DF/2023/118
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre oprava elektroinštalácie park, 118/2023 30756863 2023-03-22 2023-04-03 240.00
DF/2023/117
RAUGAS, Novomestského 498/11, 949 01 Nitra revízie kotlov, 117/2023 51054337 2023-03-21 2023-03-22 600.00
DF/2023/116
Výskumný ústav detskej psychológie, Czprichova 42, 811 01 Bratislava test školskej pripravenosti, 116/2023 00681385 2023-03-21 2023-03-22 22.40
DF/2023/115
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - február, 115/2023 43824641 2023-03-21 2023-03-22 600.00
DF/2023/114
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 114/2023 36544141 2023-03-21 2023-03-22 333.60
DF/2023/113
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- február, 113/2022 50105272 2023-03-21 2023-03-22 12569.93
DF/2023/112
Jozef Sollár Elektroservis, Sila 117, 951 24 Nové Sady oprava umývačky, 112/2023 50079867 2023-03-20 2023-03-22 134.00
DF/2023/111
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra monit. správa k dotácii r. 2020, 111/2023 22819983 2023-03-20 2023-03-22 120.00
DF/2023/110
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- február, 110/2023 37969358 2023-03-17 2023-03-22 5714.45
DF/2023/109
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 109/2023 35763469 2023-03-16 2023-03-22 131.20
DF/2023/108
Jozef Sombat ml., Dubina 1183/9, 951 35 Veľké Zálužie čistenie komínov, 108/2023 5036821 2023-03-16 2023-03-22 195.00
DF/2023/107
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 107/2022 17682258 2023-03-15 2023-03-22 2736.00
DF/2023/106
FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup smetných nádob, 106/2022 17682258 2023-03-15 2023-03-22 1018.37
DF/2023/105
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO-BIO február, 105/2023 37969358 2023-03-14 2023-03-22 2168.04
DF/2023/104
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 104/2023 35697270 2023-03-13 2023-03-22 36.76
DF/2023/103
eSYST, M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina všeob. služby-evidencia spotreby energií, 103/2023 2120186816 2023-03-10 2023-03-22 360.00
DF/2023/102
eSYST, M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina všeob. služby-dokumenty, smernice, 102/2023 2120186816 2023-03-10 2023-03-22 360.00
DF/2023/101
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- marec, 101/2023 31447929 2023-03-10 2023-03-22 349.60
DF/2023/100
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce a tlač pohľadníc MDŽ, 100/2023 43868878 2023-03-09 2023-03-22 203.28
DF/2023/099
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - február, 99/2023 35763469 2023-03-08 2023-03-13 54.00
DF/2023/098
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - február, 98/2023 35763469 2023-03-08 2023-03-20 68.60
DF/2023/097
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- február, 97/2023 42049229 2023-03-08 2023-03-13 292.80
DF/2023/096
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - január, 96/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 275.00
DF/2023/095
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - január, 95/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 309.00
DF/2023/094
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre vodné MŠ január, 94/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 28.60
DF/2023/093
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 93/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 102.00
DF/2023/092
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 92/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 515.50
DF/2023/091
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre plyn MŠ január, 91/2023 37865536 2023-03-08 2023-03-13 688.30
DF/2023/090
Jozef Sollár Elektroservis, Sila 117, 951 24 Nové Sady oprava elektr. rúry, 90/2023 50079867 2023-03-07 2023-03-13 94.00
DF/2023/089
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčt. elektrina február 89/2023 35743565 2023-03-06 2023-03-13 1308.99
DF/2023/088
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP marec, 88/2023 33708550 2023-03-06 2023-03-13 40.00
DF/2023/087
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží -február, 87/2023 35742364 2023-03-06 2023-03-28 170.98
DF/2023/086
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - február, 86/2023 37865536 2023-03-06 2023-03-31 421.20
DF/2023/085
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 85/2023 22819983 2023-03-03 2023-03-06 192.91
DF/2023/084
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 84/2023 42179955 2023-03-03 2023-03-06 840.00
DF/2023/083
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - paušálna odmena, 83/2023 42179955 2023-03-03 2023-03-06 420.00
DF/2023/082
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto - marec, 82/223 198331 2023-03-02 2023-08-28 240.00
DF/2023/081
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - marec, 81/2023 36831522 2023-03-02 2023-03-06 31.80
DF/2023/080
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- marec, 80/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 373.00
DF/2023/079
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU-marec, 79/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 1347.00
DF/2023/078
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- marec, 78/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 688.00
DF/2023/077
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- marecr, 77/2023 35815256 2023-03-02 2023-03-06 93.00
DF/2023/076
Fortunaway s.r.o., 58, 935 06 Jabloňovce spracovanieVO dokumentácie-modernizácia VO, 76/202 50907204 2023-03-02 2023-03-06 300.00
DF/2023/075
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - marec, 75/2023 35743565 2023-03-01 2023-03-06 825.53
DF/2023/074
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina marec 74/2023 35743565 2023-03-01 2023-03-06 2432.12
DF/2023/073
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti -február, 73/2023 51113325 2023-03-01 2023-03-06 114.00
DF/2023/072
Edo.sk, Krakovská 94, 95112 Ivanka pri Nitre nájom tech. ozvučovacieho zariadenia, 72/2023 37450492 2023-02-27 2023-03-06 250.00
DF/2023/071
EKON CONSULTING, s.r.o., Žirany 450, 951 74 Žirany spracovanie miezd - január, 71/2023 43824641 2023-02-27 2023-02-28 600.00
DF/2023/070
LECTUS, Limbova 3056/11, 010 01 Žilina zdravotechnika, 70/2023 44017464 2023-02-27 2023-02-08 -126.00
DF/2023/069
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 5x mobil, 69/2023 35763469 2023-02-21 2023-02-28 132.50
DF/2023/068
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce TKO- január, 68/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 6282.67
DF/2023/067
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce drvenie odpadu, 67/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 1449.60
DF/2023/066
Ponitrianske združenie pre sep. zber, 95144 Výčapy - Opatovce BIO- január, 66/2023 37969358 2023-02-20 2023-02-28 2466.19
DF/2023/065
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 65/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/064
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 64/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/063
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 63/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/062
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 62/2023 36550949 2023-02-20 2023-02-28 69.70
DF/2023/061
ČOV Branč s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč ČOV- január, 61/2023 50105272 2023-02-20 2023-02-28 15893.18
DF/2023/060
Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 811 01 Bratislava autorská odmena, 60/2023 00178454 2023-02-20 2023-02-28 326.40
DF/2023/059
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 59/2023 22819983 2023-02-14 2023-02-28 178.58
DF/2023/058
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - december, 58/2023 37865536 2023-02-14 2023-02-16 166.00
DF/2023/057
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre elektrina MŠ - december, 57/2023 37865536 2023-02-14 2023-02-16 222.00
DF/2023/056
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 56/2023 35697270 2023-02-13 2023-02-16 36.76
DF/2023/055
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto-február, 55/223 198331 2023-02-13 2023-02-16 240.00
DF/2023/054
PERRYSOFT, Einsteinova 21, 810 00 Bratislava mobilaná aplikácia I.Q, 54/2023 51682265 2023-02-09 2023-02-16 360.00
DF/2023/053
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodomeru 53/2023 36550949 2023-02-09 2023-02-16 28.38
DF/2023/052
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce Ivanské zvesti, 52/2023 43868878 2023-02-08 2023-02-16 3126.00
DF/2023/051
KANÁL SERVIS Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre grafické práce Ivanské zvesti, 51/2023 43868878 2023-02-08 2023-02-16 89.28
DF/2023/050
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- január, 12/2023 31447929 2023-02-08 2023-02-16 349.60
DF/2023/049
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telekom služby MŠ - január, 49/2023 35763469 2023-02-08 2023-02-16 54.00
DF/2023/048
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15 telek.služby OÚ - január, 48/2023 35763469 2023-02-08 2023-02-20 67.08
DF/2023/047
Mgr. Andrej Guba, Šoltésovej 14, 810 00 Bratislava právne služby - január, 47/2023 42179955 2023-02-08 2023-02-16 420.00
DF/2023/046
AK Csanda-Piterka, Ričena 2, 949 01 Nitra územno-plánovacia informácia, 46/2023 50110608 2023-02-07 2023-02-16 700.00
DF/2023/045
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové kancel. potreby MŠ, 45/2023 31331131 2023-02-07 25.40
DF/2023/044
NICHOLTRACKT, s.r.o., Novozámocká 185, 949 01 Nitra oprava pneumatík traktor, 44/2023 31583466 2023-02-06 2023-02-07 1330.01
DF/2023/043
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany vyúčtovanie elektrina január, 43/2023 35743565 2023-02-06 2023-02-07 2112.58
DF/2023/042
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn TJ- január,február, 42/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 373.00
DF/2023/041
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn OU- január, február, 41/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 1347.00
DF/2023/040
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn ZS- január, február, 40/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 688.00
DF/2023/039
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn klub dôch.- január, február, 39/2023 35815256 2023-02-06 2023-02-13 93.00
DF/2023/038
Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo opatrovateľská služba- december, 623/2022 42049229 2023-02-06 2023-02-07 307.44
DF/2023/037
Eva Matejíčková, Pod Horou 172/3, 951 01 Štitáre prenájom inventára, 37/2023 46399682 2023-02-06 2023-02-07 391.00
DF/2023/036
Ing. Dušan Hrbatý, Sadová 12, 949 01 Nitra znalecký posudok-určenie ceny Krásne Lúky, 36/2023 1030832363 2023-02-06 2023-02-07 900.00
DF/2023/035
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP -február, 35/2023 33708550 2023-02-03 2023-02-07 40.00
DF/2023/034
Lindstrom, Orešianska 3, 917 01 Trnava prenájom rohoží - január, 34/2023 35742364 2023-02-03 2023-02-07 170.98
DF/2023/033
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - február, 33/2023 36831522 2023-02-03 2023-02-07 31.80
DF/2023/032
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - január, 8/2023 35743565 2023-02-03 2023-02-07 825.53
DF/2023/031
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina február, 31/2023 35743565 2023-02-03 2023-02-07 2432.12
DF/2023/030
IQ ideas, Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 01 Nitra riadenie kyber. bezpečnosti - január, 30/2023 51113325 2023-02-03 2023-02-07 114.00
DF/2023/029
Základná škola Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300/300, 951 12 Ivanka pri Nitre strava MŠ - január, 29/2023 37865536 2023-02-03 2023-02-28 514.80
DF/2023/028
ELcomp s.r.o., Pražská, 949 01 Nitra oprava VO, 28/2023 36544141 2023-02-03 2023-02-07 244.80
DF/2023/027
GASTRO BEN s.r.o., Novozámocká 233, 951 12 Ivanka pri Nitre stravné referendum, 27/2023 44206658 2023-02-01 2023-02-07 288.00
DF/2023/026
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP -jún 2022, 26/2023 33708550 2023-02-01 2023-02-02 40.00
DF/2023/025
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 811 01 Bratislava odmeny umelcom, 25/2023 17310598 2023-01-31 2023-02-02 38.40
DF/2023/024
MLZ plus, s.r.o., Krakovská 77, 951 12 Ivanka pri Nitre OOPP MŠ, 24/2023 36564991 2023-01-31 2023-02-02 671.74
DF/2023/023
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 23/2023 22819983 2023-01-30 2023-02-02 690.97
DF/2023/022
A.E.M., Krakovská 665/38, 951 12 Ivanka pri Nitre kancelárske potreby, 22/2023 52179478 2023-01-30 2023-02-02 391.66
DF/2023/021
VERLAG DASHOFER, s r.o., Žlezničiarska 13, 811 01 Bratislava online smernice, 21/2023 35730129 2023-01-26 2023-01-24 193.08
DF/2023/020
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre elektroinšt. práce OU, 606/2022 30756863 2023-01-26 2023-02-02 675.00
DF/2023/019
Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre montáž ver. ossvetlenia MŠ, 19/2023 30756863 2023-01-26 2023-02-02 425.00
DF/2023/018
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra oprava čerpadiel, 18/2023 22819983 2023-01-24 2023-01-25 440.10
DF/2023/017
Národná geografickoinform., Mostná 72, 949 01 Nitra štatistika zmien v katastri, 17/2023 46795481 2023-01-20 2023-01-25 99.00
DF/2023/016
PD IVANKA, Ivanka pri Nitre, 951 12 Ivanka pri Nitre prenájom zberové miesto- január, 16/223 198331 2023-01-16 2023-01-16 240.00
DF/2023/015
Orange Slovensko, Prievozská 6, 811 01 Bratislava mobil, 15/2023 35697270 2023-01-13 2023-01-16 36.76
DF/2023/014
CONNECT - Ing.Zsolt Marczibal, 925 41 Kráľov Brod kancelárske potreby, 14/20231201 17644429 2023-01-11 2023-01-13 134.37
DF/2023/013
GAS - PROGRES, Kasárenská 2, 949 01 Nitra oprava kotla KD, 13/2023 45977488 2023-01-11 2023-01-13 186.30
DF/2023/012
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra správa bytov- január, 12/2023 31447929 2023-01-11 2023-01-13 349.60
DF/2023/011
REVIS-SERVIS, Na Priehon 875/A, 949 01 Nitra knacelárske potreby, 11/2023 36657719 2023-01-10 2023-01-13 17.57
DF/2023/010
NOVOCASING NITRA, Cabajská 10, 949 01 Nitra igelitové tašky, 10/2023 36530506 2023-01-10 2023-01-13 59.52
DF/2023/009
Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra BOZP - január, 9/2023 33708550 2023-01-10 2023-01-13 40.00
DF/2023/008
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina - január, 8/2023 35743565 2023-01-05 2023-01-13 825.53
DF/2023/007
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany preddavok elektrina január, 7/2023 35743565 2023-01-05 2023-01-13 2432.12
DF/2023/006
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava Sk.doména, 5/2023 36421928 2023-01-05 2023-01-04 15.59
DF/2023/005
MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica systémová podpora URBIS I.Q.2023, 5/2023 36041688 2023-01-03 2023-01-10 365.00
DF/2023/004
Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra poplatok za internet CIZS - január, 4/2023 36831522 2023-01-03 2023-01-10 20.00
DF/2023/003
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky I.Q., 3/2023 43878989 2023-01-03 2023-01-02 164.88
DF/2023/002
GRENKELEASING, Karadžičova 10, 810 00 Bratislava prenájom kopíky I.Q., 2/2023 43878989 2023-01-03 2023-01-02 270.25
DF/2023/001
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 00 Bratislava web hosting, 1/2023 36421928 2023-01-03 2023-01-02 89.93