Úradná tabuľa

Úvod / Úradná tabuľa

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: Vytriedena zlozka odpadu za rok 2022 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 V zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022

Hlásenie o vzniku odpadu produkovaných na území obce Ivanka pri Nitre za rok 2022: Hlásenie o množstvách odpadov za rok 2022: Hlasenie o mnozstvach odpadov za rok 2022 Komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2022: Komunalne a drobne stavebne odpady