Úradná tabuľa

Úvod / Úradná tabuľa

Zápis do Základnej školy

Zápis do Základnej školy

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020

Oznam pre občanov

Oznam pre občanov

Obec Ivanka pri Nitre informuje občanov o možnosti zabezpečenia textilných rúšok, ktoré šijú dobrovoľníčky z obce.

NARIADENIA V KRÍZOVEJ SITUÁCII

NARIADENIA V KRÍZOVEJ SITUÁCII

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce.

OZNÁMENIE KU KORONAVÍRUSU

OZNÁMENIE KU KORONAVÍRUSU

Obec Ivanka pri Nitre, zastúpená starostkou obce Ing. Janou Maršálkovou na základe mimoriadnych a všeobecne platných opatrení Vlády SR s platnosťou od 10.03.2020 a po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 12.03.2020 na dobu do 31.03.2020