Úradná tabuľa

Úvod / Úradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňuje: e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:      obec@ivankaprinitre.sk   Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb t.j. 24. apríla 2024. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: osobne najneskôr posledný pracovný...

Voľby prezidenta SR 2024 – Výsledky 2. kolo

Voľby prezidenta SR 2024 – Výsledky 2. kolo

Prehľad výsledkov 2. kola volieb prezidenta SR v obci Ivanka pri Nitre: Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci: 2469 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v obci: 1661 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku v obci: 1661 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1654   Počet odovzdaných hlasov a počet hlasov v percentách v obci Ivanka pri...

Informácie smogového varovného systému a aktuálny stav kvality ovzdušia

Informácie smogového varovného systému a aktuálny stav kvality ovzdušia

Na základe zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o smogovom varovnom systéme a aktuálnom stave kvality ovzdušia, ktorý prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav: Informácie smogového varovného systému:   https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system Aktuálny stav kvality ovzdušia:    https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_mapy Index kvality ovzdušia:   https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_iko   Riadiace stredisko smogového varovného systému informuje verejnosť, že v...