Dotácie pre organizácie pôsobiace v obci

Úvod / Dotácie pre organizácie pôsobiace v obci

Dotácie pre organizácie – rok 2021

Dotácie pre organizácie – rok 2020

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie od obce