Dotácie pre organizácie pôsobiace v obci

Úvod / Dotácie pre organizácie pôsobiace v obci

Dotácie pre organizácie – rok 2023

Dotácie pre organizácie – rok 2022

Dotácie pre organizácie – rok 2021

Dotácie pre organizácie – rok 2020

Tlačivá:

Žiadosť o poskytnutie dotácie od obce

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie od obce

VZN 2_2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce