Kategória: Všetky články

Úvod / Všetky články
Článok

VZN 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2019 o výške dotácie na stravu, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Článok

VZN 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2019 o určení výšky príspevkov
pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Nová web stránka
Článok

Nová web stránka

Milí návštevníci, dovoľujeme si vás privítať na novej web stránke obce Ivanka pri Nitre, ktorá bola vytvorená za účelom skvalitnenia komunikácie obce s občanmi.

Článok

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je v areále Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: PONDELOK a STREDA od 17:00 do 20:00 hod. a SOBOTA od 8:00 do 14:00 hod.