Kategória: Všetky články

Úvod / Všetky články
Prerušenie distribúcie elektriny 27.05.2024
Článok

Prerušenie distribúcie elektriny 27.05.2024

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 27.05.2024 v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: CES NOVOZÁMOCKÁ č. 22,227,229/A,231,233,290,292,294 HORNOCINTORÍNSKA č. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17/VE,21/A MATEJA TUČKU č. 1,2,3,4,5,5/ZA,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19/PR,19/ZA,20,21,24,26,1961 ÁBELOVA č. 1,2,4,6,8,10,12,12/VE,14,16,16/ZA,16A,18,20,22 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne...

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne
Článok

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že bude prebiehať v našej obci v mesiaci máj miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi. Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.   Podľa §...

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Článok

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňuje: e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:      obec@ivankaprinitre.sk   Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb t.j. 24. apríla 2024. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho...

Informácie smogového varovného systému a aktuálny stav kvality ovzdušia
Článok

Informácie smogového varovného systému a aktuálny stav kvality ovzdušia

Na základe zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o smogovom varovnom systéme a aktuálnom stave kvality ovzdušia, ktorý prevádzkuje poverená organizácia – Slovenský hydrometeorologický ústav: Informácie smogového varovného systému:   https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system Aktuálny stav kvality ovzdušia:    https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_mapy Index kvality ovzdušia:   https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_iko   Riadiace stredisko smogového varovného...