Kategória: Všetky články

Úvod / Všetky články
Ivanský slávik 2023
Článok

Ivanský slávik 2023

Spevácka skupina Ivančanka a Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže pre Vás pripravila spevácku súťaž "IVANSKÝ SLÁVIK", ktorého prvý ročník sa uskutoční 22. júna 2023.

Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2023
Článok

Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2023

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie vypracoval záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030: 26-2-zaverecne-stanovisko Verejnosť môže nahliadnuť do záverečného stanoviska, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.  

Upozornenie na zvýšené riziko požiarov
Článok

Upozornenie na zvýšené riziko požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, upozorňuje na zvýšené riziko požiarov: Vážení spoluobčania! Na jar každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný odpad. Medzi Vaše jarné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného...

Kurz prvej pomoci
Článok

Kurz prvej pomoci

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Ivanke pri Nitre plánuje zorganizovať pre záujemcov z radov občanov kurz prvej pomoci.

Súťaž o najkrajšiu uličku v obci
Článok

Súťaž o najkrajšiu uličku v obci

Obec Ivanka pri Nitre, Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže a Komisia stavebná, verejného poriadku a životného prostredia pri OZ Ivanka pri Nitre vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ulicu obce Ivanka pri Nitre

On-line školenia
Článok

On-line školenia

Informujeme o možnosti on-line školení, ktoré organizuje TM Consulting. Sú to školenia pre všetkých nielen pre uchádzačov o zamestnanie a sú bezplatné