Kategória: Nezaradené

Úvod / Nezaradené
Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre
Článok

Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre

V Ivanke pri Nitre, dňa 05.10.2023   OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V IVANKE PRI NITRE   Uznesením č. 92/10/2023 zo dňa  04.októbra 2023 podľa ustanovenia § 18 a), odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e   VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE IVANKA PRI NITRE,   a určuje deň konania volieb na 15....

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4
Článok

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti, že mu bolo dňa 16.08.2023 doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ivanka-pri-nitre-zmenya-doplnky-c-4 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu...

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Článok

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený: Voľby 2023-info Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre...

  • 1
  • 2
  • 6