Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
Článok

VZN 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2019 o výške dotácie na stravu, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Článok

VZN 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2019 o určení výšky príspevkov
pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Článok

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je v areále Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: PONDELOK a STREDA od 17:00 do 20:00 hod. a SOBOTA od 8:00 do 14:00 hod.