Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja
Článok

Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra doručil Záverečné stanovisko  z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ : 161-1-zaverecne_stanovisko

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022
Článok

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: Vytriedena zlozka odpadu za rok 2022 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 V zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení...

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022
Článok

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022

Hlásenie o vzniku odpadu produkovaných na území obce Ivanka pri Nitre za rok 2022: Hlásenie o množstvách odpadov za rok 2022: Hlasenie o mnozstvach odpadov za rok 2022 Komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2022: Komunalne a drobne stavebne odpady  

Výsledky z referenda v obci Ivanka pri Nitre
Článok

Výsledky z referenda v obci Ivanka pri Nitre

Výsledky z referenda zo dňa 21.1.2023 v obci Ivanka pri Nitre:  počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2433  počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 783  počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 783  počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 0  počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov: 783  počet platných hlasovacích lístkov: 781  počet hlasov...