Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň 29.10.2022
Článok

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Prílohy: Volby 2022_samospravy obci Volby 2022_samosprava krajov Zbierka zakonov 209_2022   Právo voliť do orgánov...

Článok

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre Obec Ivanka pri Nitre, v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Jedná sa o novovytvorenú parcelu: – parcela č. 1540/1, diel č. 8 vo výmere 21 m² –...

  • 1
  • 2
  • 7