Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
Článok

Pozvánka na 12.zasadnutie OZ

 V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2019 (utorok) o 17:00  hod.

Článok

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 26 ks drevín a 610 m2 krovinatého porastu, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce