Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre
Článok

VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre

Výsledky hlasovania v obci Ivanka pri Nitre vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30.9.2023:   Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Počet voličov zapísaných v zozname voličov 843 849 722 2414 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 643 585 517 1745 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 643...

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 4.10.2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome
Článok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 4.10.2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome

V Ivanke pri Nitre, dňa 28.09.2023                                         P O Z V Á N K A  V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení                                           z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková   zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 04.10.2023 (streda) o 16:30  hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre s nasledovným programom:...

Rozhodnutie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030“
Článok

Rozhodnutie „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030“

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti o Rozhodnutí zo zisťovania konania strateg. dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nitra na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2035: Rozhodnutie program hosp-a-social-rozvoja mesta Nitra

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4
Článok

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti, že mu bolo dňa 16.08.2023 doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ivanka-pri-nitre-zmenya-doplnky-c-4 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu...

Upozornenie na zvýšené riziko požiarov
Článok

Upozornenie na zvýšené riziko požiarov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, upozorňuje na zvýšené riziko požiarov: Vážení spoluobčania! Na jar každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný odpad. Medzi Vaše jarné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného...

  • 1
  • 2
  • 9