Farnosť Ivanka pri Nitre

Súčasnosť

Stručný popis a prehľad súčasnosti farnosti…

História farnosti Ivanka pri Nitre

Vo farnosti našej obce pôsobili (pôsobia) nasledovní kňazi:

  • obdobie od do – meno kňaza