Organizácie a inštitúcie

Úvod / Organizácie a inštitúcie

V našej obci pôsobia viaceré organizácie, združenia, záujmové krúžky, kluby a inštitúcie. Tie, sa aktívne podieľajú na skvalitnení spoločenského, kultúrneho a športového života občanov.