Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
021/2020
14106100 Gabriel Packa uprava a roztiahnutie asfaltovej drte na ul. na Štrkovisko Maršálková 12.06.2020
020/2020
47580330 Brano, s.r.o., Valča 356 Kombinovaná hojdačka, kolotoč so sedením, zatrávnovacia rohož, výmena informačnej tabule, uvedenie ihriska do prevádzky Ing. Jana Maršálková 02.06.2020
019/2020
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka 1072/45, Mojmírovce Terénne úpravy v obecnom parku v Ivanke pri Nitre. Príprava terénu pre ýsadbu trávnika a pre plánovanú montáž detského ihriska. Ing. Jana Maršálková 01.06.2020
018/2020
ZsVS, a.s., Nitra odbočenie vodovodnej prípojky na parc.č.1742 v KU Ivanka pri Nitre pre M.Gaža, Západná 2, Nitra Ing. Jana Maršálková 01.06.2020
017/2020
ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodnej prípojky na parc.č. 83/1, 83/2 v KU Ivanka pri Nitre pre M.Hlinku, Na štrkovisko 9, Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 20.05.2020
016/2020
47046139 Flexitherm s.r.o., Kmeťova 24/10, Nitra Vyhotovenie vodovodných a odpadových prípojok vrátane materiálu pre kontajnery za KD (dočasné ambulancie lekárov ZS) Ing. Jana Maršálková 18.05.2020
015/2020
35941472 KOMA SLOVAKIA s.r.o., Štúrova 140, Nitra-Mlynárce Prenájom kontajnerov podľa cenovej ponuky: C3L TRIO 2ks, C3S 01 (sanita M/Ž) 1 ks, fekálny tank 1 ks, Doprava LKW 14 ks, montáž, demontáž TRIO 2ks Ing. Jana Maršálková 29.04.2020
014/2020
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Objednávka zmiešavača 3 cestného vrátane servophonu ESBE, typ ARA 661 do kotolne bytového domu na Beňadikovej ulici 1 v Ivanke pri Nitre 535,83 Ing. Jana Maršálková 20.4.2020
013/2020
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Objednávka čerpadla Grundfos Alpha 1l 25-60 130 mm do kotolne bytového domu na Vinohradskej ulici - výmena vátane nastavenia a odskúšania 311,55 Ing. Jana Maršálková 20.4.2020
012/2020
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Rozšírenie programu mzdy - zasielanie výplatných pások mailom Ing. Jana Maršálková 15.04.2020
011/2020
465094997 PS BAU SK s.r.o., Krakovská 97, Ivanka pri Nitre Objednávka asfaltovej drte v množstve 250 ton na opravu ulice Urbárska krátka aj s dopravou. Ing. Jana Maršálková 23.03.2020
010/2020
Arch. kancelária Ing.arch. Csanda, Riečna 2, 949 01 Nitra Územnoplánovacia informácia pre Profinex Eneingeniering, s.r.o., Banská Bystrica Ing. Jana Maršálková 27.02.2020
009/2020
ZsVs,a.s. Zriadenie vodovodnej pripojky k vodovodu podľa projektu stavby Ivanka pri Nitre, Krásne lúky parcela č. 93/66 v ku Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.02.2020
008/2020
ZsVs,a.s. Zriadenie vodovodnej pripojky k vodovodu podľa projektu stavby Ivanka pri Nitre, Krásne lúky parcela č. 93/71 v ku Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.02.2020
007/2020
ZsVs, a.s. Zriadenie vodovodnej pripojky k vodovodu podľa projektu stavby Ivanka pri Nitre, Krásne lúky parcela č. 1081 v ku Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 10.02.2020
006/2020
ZsVs, a.s. Nitra Zriadenie vodovodnej pripojky k vodovodu podľa projektu stavby Ivanka pri Nitre, Krásne lúky parcela č. 1081 v ku Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 10.02.2020
005/2020
ZsVS, a.s., Nitra zriadenie vodovodných prípojok k vodovodu podľa projektu stvby pre stav.povolenie Ivanka pri Nitre, Krásne lúky na p.č. 93/30 pre spoločnosť 2RD Ing. Jana Maršálková 10.02.2020
004/2020
004/2020
ZsVS, a.s., Nitra vodovodná prípojka k vodovodu podľa projektu stavby pre stavebné povolenie Ivanka pri Nitre, Krásne lúky, p.č. 93/11 pre spoločnosť 2RD Ing. Jana Maršálková 10.02.2020
003/2020
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Aktualizácia a nastavenie pracovnej stanice Ing. Jana Maršálková 4.2.2020
002/2020
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Prenos personálnych a mzdových údajov z programu Datalock do programu Urbis Ing. Jana Maršálková 4.2.2020
001/2020
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Objednávame si u Vás verziu programu URBIS "Personalistika a mzdy" podľa cenovej ponuky Ing. Jana Maršálková 8.1.2020