Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 2023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
20/2023
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky Objednávka na: 1.Žiadosť o nenávratnú finančnú pomoc na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku voj.agresie voči Ukrajine,IROP-P09-SC91-2023-108,cena: 600 EUR, 2.Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na r.2023 pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (Envirofond),cena: 720 EUR 1320,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023
019/2023
53418409 AntaStav s.r.o., č.667, 951 08 Golianovo Objednávka na opravu schodov - vstup do bytového domu Beňadikova 1 a Vinohradská 1 6500,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023
018/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Kiševa, p.č. 200/1, 200/3, 220 Ing. Jana Maršálková 05.05.2023
017/2023
53344154 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra Objednávka na traktorovú kosačku STARJET UJ 102-22 P3 4300,00 Ing. Jana Maršálková 26.04.2023
016/2023
22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra Objednávka na opravu a sprevádzkovanie prečerpávacej stanice v parku s kontrolou elektrického prívodu Ing. Jana Maršálková 26.04.2023
015/2023
17329477 AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava Objednávka na vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus (vozidlo NR394IP,VIN: ZCFCA70B305324964,čerpadlo: 96943) Ing. Jana Maršálková 18.04.2023
014/2023
34868712 Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE, Cabajská 25, 949 01 Nitra Objednávka na interiérové žalúzie v počte 24 ks s dodávkou,montážou a zameraním (kultúrny dom) 1500,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
013/2023
36362468 Architektonická kancelária Csanda - Piterka, s.r.o., Riečna 2, 949 01 Nitra Objednávka na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Ivanka pri Nitre,zmeny a doplnky 4 9600,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
012/2023
44450699 JOSSIK, s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo Objednávka na vypracovanie komplexného pasportu a projektu vybraného vodorovného,zvislého doprav.značenia a zariadení (Vyhláška MV SR 30/2020) 3280,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
011/2023
22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra Objednávka na vyčistenie čerpacích staníc a retenčky Ing. Jana Maršálková 11.04.2023
010/2023
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky Objednávka verejného obstarávania podľa §117 na: 1.Poskytnutie služby stavebného dozora v priebehu realizácie zákazky Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka p.N., 2.Vybavenie MŠ Ivanka p.N. 720,00 Ing. Jana Maršálková 20.03.2023
009/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Eršeka,p.č. 528/1528/11, SP 596/2022/2023 Ing. Jana Maršálková 15.03.2023
008/2023
50984641 LDTE, s.r.o., Červenova 483/39, 94901 Nitra Služby IT technika podľa požiadaviek a potrieb OcÚ a MŠ Ivanka pri Nitre na rok 2023 3000,00 Ing. Jana Maršálková 02.03.2023
007/2023
50907204 Fortunaway s.r.o., 935 06 Jabloňovce č. 58 Spracovanie dokumentácie verejného obstarávania pre projekt modernizácie systému verejného osvetlenia v obci 300,00 Ing. Jana Maršálková 01.03.2023
006/2023
31583466 NICHOLTRACKT, s.r.o., Novozámocká 185, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pneumatiky na traktor 2 ks (16,9 x 34) a duše na traktor 2 ks Ing. Jana Maršálková 03.02.2023
005/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre stavebníka T. Zelenaj,p.č. 141/2,142/1,142/2 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
004/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Guzmickú,p.č. 1545/1 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
003/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Guzmického,p.č. 1545/4 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
002/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Žifčáka,p.č. 1545/5 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
001/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Bako,p.č. 1545/3, SP187/2022 Ing. Jana Maršálková 31.01.2023