Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
010/2021
Pavol Bernát Eurožalúzie, Cabajská 25, 949 01 Nitra Interiérové žalúzie 28 ks a nepriehľadné fólie 13 ks pre Zdravotné stredisko v Ivanke pri Nitre 1650,00 € Ing. Jana Maršálková 28.04.2021
009/2021
Jozef Sombat - kominár Oprava a vyhotovenie komína-dymovodu na kotli v TJ na Novozámockej ulici 298 v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 20.04.2021
008/2021
LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Proces VO pre zariadenie a interiérové vybavenie Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 22.03.2021
007/2021
ZsVs., a.s., Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky, parc.č. 1721/1, ulica Na štrkovisko Ing. Jana Maršálková 22.03.2021
006/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Nitra Oprava potrubia s teplou vodou a výmena rúr s teplou vodou z kotolne bytového domu do bytov, Vinohradská 1 Ing. Jana Maršálková 17.03.2021
005/2021
ZsVs., a.s., Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky,parc.č. 1978 Ing. Jana Maršálková 24.02.2021
004/2021
Peter Kopecký elektrický ohrev vodovodného potrubia pre dočasné Zdravotné stredisko Ing. Jana Maršálková 11.02.2021
003/2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra Posyp miestnych komunikácií v kombinácii kamenivo a soľ Ing. Jana Maršálková 11.02.2021
002/2021
LDTE s.r.o., Červenova 39, nitra Služby IT technika podľa požiadaviek a potrieb obce a MŠ Ivanka pri Nitre na obdobie 7.1.2021-31.12.2021 Ing. Jana Maršálková 07.01.2021
001/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Oprava kotla - výmena ND: Buderus, servisné práce v bytovom dome v Ivanke pri Nitre 283,00 Ing. Jana Maršálková 07.01.2021