Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
28/2019
51887746 Pavol Baláž, Odbojárov 22, Zlaté Moravce Odborné poradenstvo, školenie zamestnancov, vypracovanie dokumentácie registratúrneho strediska, príprava doplnku registratúrneho poriadku v zmysle vyhlášky MV SR č. 49/2019 Ing. Jana Maršálková 23.07.2019
27/2019
0 ZsVS a.s. Odbočenie vodovodu Ing. Jana Maršálková 23.07.2019
26/2019
0 ZsVS a.s. Odbočenie vodovodu Ing. Jana Maršálková 10.06.2019
25/2019
0 Krásne lúky s.r.o., Štrková 17, Žilina Realizácia zákazky: oprava a revitalizácia schodov, múrikov a spevnenej plochy - chodníka v parku v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 24.06.2019
24/2019
0 Sezako Trnava, Orešanská 11, 917 01 Trnava Vykonanie dymovej skúšky v obci Ivanka pri Nitre na základe predloženej cenovej ponuky č. 2019/484 Ing. Jana Maršálková 24.06.2019
23/2019
0 SAMONI P.Štefkovič Hlavná 155 Nová Ves nad Žitavou Servis okien a balk.dverí a okien v bytovom dome na Beňadikovej 1 - byt p.Horvátha Ing.Jana Maršálková 18.06.2019
22/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre R.Beneša, Myrtina 42, Ivanka pri Nitre, p.č.256/42 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.6.2019
21/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre J. Guzmického, Krakovská 88, p.č.1385/1,2,3 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.06.2019
20/2019
0 Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Dodávka a montáž podružných mreračov elektoromotorov v BD Vinohradská a Beňadikova 97,2 Ing.Jana Maršálková 24.5.2019
19/2019
0 Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Dodávka a montáž meračov tepla v BD Vinohradská a Beňadikova 2601,8 Ing.Jana Maršálková 24.5.2019
18/2019
0 Viktória-CA s.r.o., Jesenského 74, Štúrovo jazda Štúrovským vláčikom na MDD 1.6.2019 12:00-18:00 Ing.Jana Maršálková 13.5.2019
17/2019
0 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Štúrova 147, Nitra Frézovaný asfalt 168 ton (ul. Konopárenská - oprava) Ing.Jana Maršálková 13.5.2019
16/2019
0 SAMONI , Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou servis okien a balk.dverí a okna v bytovom dome na Vinohradskej 1 - byt p.Obložinského Ing.Jana Maršálková 10.5.2019
15/2019
0 PRIBINA OZ, Luk 34, Ivanka pri Nitre Hudobná produkcia na 30.4.2019 Stavanie mája v KD Ing.Jana Maršálková 30.4.2019
14/2019
0 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, Korytovská 20, Lužianky Kontajner na bio-odpad 3 ks 1100l (cintoríny a bytové domy) Ing.Jana Maršálková 30.4.2019
13/2019
0 PS BAU SK, s.r.o., Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávame si u Vás vyhotovenie dopravného ihriska v areáli MŠ podľa cenovej ponuky Ing.Jana Maršálková 16.4.2019
12/2019
0 Jozef Sombat, Veľké Zálužie, Za humnami 119 čistenie a kontrola komínov na obecných objektoch + výmena dymovodu v ZS Ing.Jana Maršálková 1.4.2019
11/2019
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p.I.Fišerovú, p.č.1457/1 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 27.3.2019
10/2019
0 Samoni, Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou dodanie a montáž nového izolačného 2 skla do vstupných dvetí v bytovom dome na Vinohradskej 1, v Ivanke pri Nitre Ing.Jana Maršálková 26.3.2019
09/2019
0 Patrik Šoltys, Okružná ul.23, Branč výpočtová technika podľa predloženej cenovej ponuky: 6 ks tablet a 3ks notebook Ing.Jana Maršálková 22.3.2019
08/2019
0 RAUGAAS s.r.o., Novomeského 11, 949 11 Nitra vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ v objektoch obce Ivanka pri Nitre + údržba a odstránenie závad Ing.Jana Maršálková 18.3.2019
07/2019
0 Trans elektroprojekcia, Dvorčanská 33, 949 05 Nitra vypracovanie PD elektroinštaláciu materskej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 450 Ing.Jana Maršálková 5.3.2019
06/2019
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p.d.LAUKU, p.č.971/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 20.2.2019
05/2019
0 Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávka tvorby webstránky podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2019 Ing.Jana Maršálková 7.2.2019
04/2019
0 Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, Nitra oprava poruchy v prívode el. energie v bytovom dome na Vinohradskej ul.1 Ing.Jana Maršálková 4.2.2019
03/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Katarínu Patorajovú, p.č.996, 878/1 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 22.1.2019
02/2019
46234888 Unimont s.r.o., Ul. 1. Mája 14, 952 01 Vráble Objednávka ústredne na obecný rozhlas Ing.Jana Maršálková 17.1.2019
01/2019
0 BEPA - reklamná agentúra, Fraňa Mojtu 3, Nitra výroba nálepiek na smetné nádoby v počte 1400ks - formát 10x6 cm, fluorescentná samolepiaca fólia s potlačou 238,-€ bez DPH Ing.Jana Maršálková 9.1.2019