Základné informácie

Úvod / Základné informácie

Poloha obce

Obec Ivanka pri Nitre má rozlohu 1600 ha a leží na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive starého ramena rieky Nitra. Je to samostatná obec v okrese Nitra, nížinatá, prevláda tu poľnohospodárska činnosť.

Spojenie s mestom Nitra a rovnomennou riekou zabezpečili obci základy na budovanie priemyselných objektov, ako sú mlyny, konopárske závody, tehelňa. Cez územie obce vedú vetvy tranzitného plynovodu, postavenie kompresorovej stanice, ropovodu Družba a produktovodu. V obci boli objavené termálne pramene.

Demografia

 • Počet obyvateľov k 1.1.2022 spolu 2943
  • muži 1402
  • ženy 1541
 • Predproduktívny vek (0-18) spolu 591
 • Produktívny vek (19-62) muži 1805
 • Poproduktívny vek (63+) spolu 547

Príroda

Ivanka pri Nitre leží na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive starého ramena Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 146 m n.m., v chotári 130 – 212 m n.m. Odlesnený povrch chotára na úvalinami rozčlenenej pahorkatine a aluviálnej rovine tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou a nivnými uloženinami. Má černozemné a nivné pôdy.

Pravidelné udalosti podľa mesiaca

 • Január

  Reprezentačný ples obce Ivanka pri Nitre

 • Február

  Maškarný ples, Fašiangové slávnosti spojené s pochovávaním basy, Obecná zabíjačka a karneval

 • Marec

  Medzinárodný deň žien, Stolnotenisový turnaj

 • Apríl

  Stavanie mája a Májová veselica

 • Máj

  Deň matiek, Privítanie nových občanov obce

 • Jún

  Deň deti, Otvorenie leta, Futbalový turnaj o pohár starostu obce

 • Júl

  Naj guľáš – súťaž vo varení guľáša

 • August

 • September

  Ivanske babie leto

 • Október

  Spomienky na Martu Myrtu, Posedenie seniorov – Mesiac úcty k starším

 • November

  Hodové slávnosti, Katarínska zábava

 • December

  Mikulášska nádielka, Posedenie pri jedličke, Silvester

Zaujímavosti v našej obci

 • Január

  Reprezentačný ples obce Ivanka pri Nitre

 • Február

  Maškarný ples, Fašiangové slávnosti spojené s pochovávaním basy, Obecná zabíjačka a karneval

 • Marec

  Medzinárodný deň žien, Stolnotenisový turnaj

 • Apríl

  Stavanie mája a Májová veselica

 • Máj

  Deň matiek, Privítanie nových občanov obce

 • Jún

  Deň deti, Otvorenie leta, Futbalový turnaj o pohár starostu obce

 • Júl

  Naj guľáš – súťaž vo varení guľáša

 • August

 • September

  Ivanske babie leto

 • Október

  Spomienky na Martu Myrtu, Posedenie seniorov – Mesiac úcty k starším

 • November

  Hodové slávnosti, Katarínska zábava

 • December

  Mikulášska nádielka, Posedenie pri jedličke, Silvester

Infraštruktúra

 • verejný vodovod,
 • verejná kanalizácia,
 • kanalizačná sieť pripojená na ČOV,
 • rozvodná sieť plynu,
 • vlaková zastávka,
 • MHD,
 • obecný rozhlas,
 • bezdrôtový a optický internet

Občianska vybavenosť

 • Základná škola,
 • Materská škola Roháčik,
 • pošta,
 • kostol,
 • supermarket,
 • predajne potravín,
 • predajne ovocia a zeleniny,
 • pohostinstvo a reštaurácia Ivanka,
 • reštaurácia Balada,
 • predajne nepotravinárskeho tovaru,
 • výrobné podniky potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru,
 • predajne záhradkárskych a chovateľských potrieb,
 • čerpacia stanica,
 • predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá,
 • ambulancia praktického lekára pre dospelých,
 • ambulancia praktického lekára pre deti a dorast,
 • stomatologická ambulancia,
 • lekáreň,
 • futbalové ihrisko,
 • multifunkčné ihriská,
 • obecný park,
 • golfové ihrisko,
 • dostihová dráha pre chrty,
 • zberový dvor,
 • stávková kancelária.