Správa bytov

V obci Ivanka pri Nitre sú dva bytové domy obstarané s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

  • bytový dom na Beňadikovej ulici č. 930/1 (19 bytových jednotiek)
  • bytový dom na Vinohradskej ulici č. 931/1 (19 bytových jednotiek)

pozn. oba bytové domy s nájomnými bytmi sú dlhodobo plne obsadené.

Správu bytov zabezpečuje spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o.
tel.: 037/6922 111
mail: sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

 

Dokumenty na stiahnutie