Časopis Ivanské zvesti

Úvod / Časopis Ivanské zvesti

Prelistujte si online archívne vydania Ivanských zvestí, obecného časopisu obce Ivanka pri Nitre. Časopis je nepredajný a je vydávaný ako občasník.

Časopis Ivanské zvesti - vydanie 2020

Časopis Ivanské zvesti - vydanie 2019