Školstvo

Úvod / Školstvo
Materská škola Roháčik

Materská škola ROHÁČIK poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov s vyučovacím jazykom slovenským. Materská škola nemá právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Obec Ivanka pri Nitre. MŠ je zriadená ako trojtriedna s celodenne poskytovanou starostlivosťou a súčasne poskytuje aj možnosť poldennej starostlivosti.