Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2021 |20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
019/2021
30244186-1-11 Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Názov malého projektu: Tradičná zabíjačka - Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 30561,31 Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
018/2021
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 4000,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
017/2021
Miestný spolok SČK Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 150,- Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
016/2021
36548707 AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020 948252,18 Ing. Jana Maršálková 09.04.2021 stiahnuť
015/2021
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 15.000,00 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
014/2021
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 4000,00 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
013/2021
35886609 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Mandátna zmluva - proces VO Interiérové vybavenie a zariadenie pre projekt: Modernizácia a rozšírenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre 1200,00 € Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
012/2021
47821779 HSE Slovaakia, s.r.o., Hviezdoslavov 54, 930 41 Hviezdoslavov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 17.2.2021 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
011/2021
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 4,25 € / hod. Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
010/2021
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 4,25 € / hod. Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
009/2021
308307 Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Ing. Jana Maršálková 17.03.2021 stiahnuť
008/2021
42049229 Prosocia, A.Fesztyho 23, Hurbanovo Zmluva č. 0203/2021 o poskytoaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu 2,74 Eur/hod. Ing. Jana Maršálková 27.02.2021 stiahnuť
007/2021
47821779 HSE Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavov 54, 930 41 Hviezdoslavov Zmluva o poskytovaní služieb 500,- bez DPH /deň Ing. Jana Maršálková 18.2.2021 stiahnuť
006/2021
52106934 ZaMED Komárno, s.r.o., Roľníckej školy 1519, Komárno Zmluva o spolupráci Ing. Jana Maršálková 15.02.2021 stiahnuť
005/2021
52106934 ZaMED Komárno, s.r.o., Roľníckej školy 1519, Komárno Zmluva o spolupráci Ing. Jana Maršálková 05.02.2021 stiahnuť
004/2021
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Zmluva o dielo č. Enviro 03-2021 400,00 Ing. Jana Maršálková 05.02.2021 stiahnuť
003/2021
17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, PSČ 940 34 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Ing. Jana Maršálková 15.01.2021 stiahnuť
002/2021
17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, PSČ 940 34 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Ing. Jana Maršálková 08.01.2021 stiahnuť
001/2021
44473826 LYRA GROUP s.r.o., Konečná 1077, Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva - prenájom pozemku pre výrobu a pozemok pre oddych a rekreáciu 2750,00 Ing. Jana Maršálková 05.01.2021 stiahnuť