Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
017/2023
47217065 Staps s.r.o., Beňadikova 45, 951 12 Ivanka pri Nitre Mandátna zmluva-inžinierske činnosti-výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 12088,44 Ing. Jana Maršálková 16.03.2023 stiahnuť
016/2023
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Ing. Jana Maršálková 15.03.2023 stiahnuť
015/2023
46186123 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča Zmluva o dielo č. 001/2023, 2.časť: MŠ Ivanka pri Nitre-ihrisko,v rámci projektu Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 9600,00 Ing. Jana Maršálková 14.03.2023 stiahnuť
014/2023
43868878 Alexander Vereš, Novozámocká 85/349, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-cestné komunikácie, verejné osvetlenie a kanalizácia splašková a dažďová v lokalite „Kračiny“ 1,00 Ing. Jana Maršálková 10.03.2023 stiahnuť
013/2023
42427908 ORLÍK o.z., Pri kúpalisku 1423, 95131 Močenok Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v r. 2023 na prevádzku sociálnej služby poskytovanej Prijímateľom 1200,00 Ing. Jana Maršálková 28.02.2023 stiahnuť
012/2023
31322301 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava Zmluva o dielo č. 24-11-2022-IV, Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre pre časť č.1: MŠ Ivanka pri Nitre-stavebná časť 594804,00 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
011/2023
00178454 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva č.VP/23/07732/001 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
010/2023
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Ivanke pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 2000,00 Ing. Jana Maršálková 17.02.2023 stiahnuť
009/2023
00415987 Slovenský Červený kríž, miestny spolok Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ivanka pri Nitre na rok 2023 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
008/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela PROLEX www.prolex.sk 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
007/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela ENEX www.enex.sk 315,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
006/2023
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 5000,00 Ing. Jana Maršálková 10.02.2023 stiahnuť
005/2023
46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Dodatok ku zmluve č.A/820/04/2007 Zmluva o aktualizácii programov-ročný poplatok za program WinCITY TOPSET GIS Cintorín 144,00 Ing. Jana Maršálková 09.02.2023 stiahnuť
004/2023
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č. ZBM7-29-004/2022, nákladné vozidlo TATRA T-815 V26 0,00 Ing. Jana Maršálková 08.02.2023 stiahnuť
003/2023
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 11000,00 Ing. Jana Maršálková 02.02.2023 stiahnuť
002/2023
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 16, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 4000,00 Ing. Jana Maršálková 13.01.2023 stiahnuť
001/2023
42179955 Mgr. Andrej Guba, LL.M. advokát, Šoltésovej 14, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 21.12.2020 8400,00 Ing. Jana Maršálková 12.01.2023 stiahnuť