Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
018/2020
36548707 AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Zmluva o dielo č. 1/2020 - stavebné práce 923 000,00 Ing. Jana Maršálková 26.02.2020 stiahnuť
017/2020
00632163 TRANSECO a.s., Radlinského 17, 010 01 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby bezodplatne Ing. Jana Maršálková 24.02.2020 stiahnuť
016/2020
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre 29350,76 Ing. Jana Maršálková 18.02.2020 stiahnuť
015/2020
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozv.vidieka SR - Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/047-Z-302021X052-341/2019 Ing. Jana Maršálková 10.02.2020 stiahnuť
014/2020
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071ABH1 14250,00 Ing. Jana Maršálková 10.02.2020 stiahnuť
013/2020
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 400,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
012/2020
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 4000,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
011/2020
Slovenský skauting 114. Skautský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 250,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
010/2020
Spevácky súbor Ivančanka Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 300,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
009/2020
MO Jednoty dôchodcov, Na Stanicu 18, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 700,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
008/2020
00179027/0415 Miestny odbor matice slovenskej Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 500,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
007/2020
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 500,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
006/2020
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 8000,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
005/2020
00177466 Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre, Orolská 21, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 150 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
004/2020
36041688 MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. U2173/2017 919,00 a 227,50 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
003/2020
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 950,00 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
002/2020
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 16000,00 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
001/2020
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Zmluva o dielo č. VO-012020 600,- Ing. Jana Maršálková 15.1.2020 stiahnuť