Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
27/2019
50774336 Periskop s.r.o., Park mládeže 630/1, 040 01 Košice Periskop pre riaditeľov MŠ Ing. Jana Maršálková 4.7.2019 stiahnuť
26/2019
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 39 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dovrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000 Ing. Jana Maršálková 2.7.2019 stiahnuť
25/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu - Naša Ivanka 700 Ing. Jana Maršálková 18.6.2019 stiahnuť
24/2019
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality 13/2019 8000 Ing. Jana Maršálková 19.6.2019 stiahnuť
23/2019
PD Ivanka prenájom Ing. Jana Maršálková stiahnuť
22/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Športujeme celý rok 1300 Ing. Jana Maršálková 13.6.2019 stiahnuť
21/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Kultúrne dni v Ivanke pri Nitre 1600 Ing. Jana Maršálková 18.06.2019 stiahnuť
20/2019
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o. J.M.Hurbana 2 940 63 Nové Zámky Zmluva o dielo č. HaZZ 03/2019 vyhotovenie žiadosti na projekt "Hasičská zbrojnica - Vykurovanie, výplne otvorov" 500 Ing.Jana Maršálková 18.06.2019 stiahnuť
19/2019
605093 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Nitra Rabčekova 4 949 07 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 200 Ing.Jana Maršálková 12.6.2019 stiahnuť
18/2019
50884425 Krásne Lúky s.r.o. Štrková 17 01009 Žilina Kúpna zmluva na nehnuteľnosti, inžinierske stavby, komunikácie, oddychovú zónu... 1 Ing.Jana Maršálková 12.06.2019 stiahnuť
17/2019
0 Valéria Katerinková Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba - terénna Ing.Jana Maršálková 06.03.2019 stiahnuť
16/2019
36627810 FoArch spol. s r.o., Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva o dielo - archivácia 600 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
15/2019
43832041 KA-STA group.s.r.o., projektová spoločnosť, Belinského 25, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo 14760 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
14/2019
51241609 OZ pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre, Mgr.Martina Pňačeková - štatutárny zástupca, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 100 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
13/2019
0 MO Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Margita Račková, Beňadikova 23, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 250 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
12/2019
35603623 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky, Marián Zverka - predseda, Jedlíkova 9, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 400 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
11/2019
0 Jednota dôchodcov MO Ivanka pri Nitre, Anna Majdánová, Na stanicu 18, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 400 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
10/2019
36545082 Arriva Nitra, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme na rok 2019 Ing.Jana Maršálková 10.4.2019 stiahnuť
09/2019
0 Štefan a Alena Kováčoví, Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva 251 Ing.Jana Maršálková 9.4.2019 stiahnuť
08/2019
48218189 Lucia Poláčková, Krakovská 78, 951 12 Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva - 10m2 v areáli TJ Družstevník Ing.Jana Maršálková 29.3.2019 stiahnuť
07/2019
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Ing.Jana Maršálková 28.2.2019 stiahnuť
06/2019
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkaská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o posktovaní verejných služieb - paušál starostka Ing.Jana Maršálková 15.2.2019 stiahnuť
05/2019
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet OcU Ing.Jana Maršálková 13.2.2019 stiahnuť
04/2019
43878989 Grenkeleasing s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Leasingová zmluva na kopírovací stroj Sharp MX-3060 Ing.Jana Maršálková 31.1.2019 stiahnuť
03/2019
50884425 Krásne Lúky s.r.o., Štrková 17, 01009 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien č. 02518105 Ing.Jana Maršálková 31.1.2019 stiahnuť
02/2019
42065534 HUMANA People to People Slovakia o.z., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava Bezodplatné umiestnenie 2 kontajnerov na šatstvo 0,- Ing.Jana Maršálková 18.1.2019 stiahnuť
01/2019
46333045 PreKo, s.r.o., Alekšince 354, 951 22 Alekšince prevádzkovanie multifunkčného zariadenia SHARP PX3060 Ing.Jana Maršálková 14.1.2019 stiahnuť