Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 20222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
019/2022
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č.23102022 6.000,00 Ing. Jana Maršálková 27.05.2022 stiahnuť
018/2022
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava Kúpna zmluva-predaj pozemku z dôvodu výstavby distribučnej transformačnej stanice v rámci stavby "Areál Lyra Group s.r.o, ul. Pri Parku, Ivanka pri Nitre, VNK,TS, NNK" 100,00 Ing. Jana Maršálková 30.03.2022 stiahnuť
017/2022
54558964 MUDr. Jaroslava Držíková - lekár - fyziatér, Sila 158, 95124 Nové Sady Zmluva o nájme nebytových priestorov (zdravotné stredisko) Ing. Jana Maršálková 24.03.2022 stiahnuť
016/2022
43878989 GRENKELEASING s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Leasingová zmluva č. 095-007102 na kopírovacie zariadenie SHARP BP-30M31 Ing. Jana Maršálková 14.03.2022 stiahnuť
015/2022
51115026 Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov / Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príkazná zmluva č. 04/VO/02/2021/PL-KS (VO na dodávku zemného plynu) 400,- Ing. Jana Maršálková 10.03.2022 stiahnuť
014/2022
46333045 PreKo, s.r.o., Alekšince 354, 951 22 Alekšince Servisná zmluva 07/03/2022 - SHARP BP-30M31 Ing. Jana Maršálková 10.03.2022 stiahnuť
013/2022
50980980 TRILAB SK s.r.o., V.Benedikta 209/4, 971 01 Prievidza Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.10.2021-Zdravotnícka technika pre projekt "Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci" Ing. Jana Maršálková 16.02.2022 stiahnuť
012/2022
44017464 Lectus s.r.o., Limbová 3056/11, 010 01 Žilina Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 11.11.2021-Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre projekt "Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci" Ing. Jana Maršálková 16.02.2022 stiahnuť
011/2022
MO Jednoty dôchodcov v Ivanke pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - MO Jednoty dôchodcov 1.300,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
010/2022
Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre, Orolská 21, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre 200,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
009/2022
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky, Nitra, Jedlíkova 9 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
008/2022
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik, Novozámocká 128/300, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre 1.000,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
007/2022
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre 5.000,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
006/2022
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Beňadikova 23, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - MO Matice slovenskej 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
005/2022
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre, Na stanicu 22, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - Slovenský zväz chovateľov 500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
004/2022
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 11, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - ŠK Junior 2.500,00 Ing. Jana Maršálková 04.02.2022 stiahnuť
003/2022
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, Nitra Zmluva so sprostredkovateľom o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Ing. Jana Maršálková 25.01.2022 stiahnuť
002/2022
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, Nitra Zmluva č. ZM-09/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti 95,00 / mesačne Ing. Jana Maršálková 25.01.2022 stiahnuť
001/2022
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2022 - TJ Družstevník 14.000,00 Ing. Jana Maršálková 10.01.2022 stiahnuť