Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
035/2024
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.12.2024 Ing. Jana Maršálková 22.07.2024 stiahnuť
034/2024
55074782 RVS GROUP SLOVENSKO a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra Zmluva o výkone činnosti odborne spôsobilej osoby Ing. Jana Maršálková 11.07.2024 stiahnuť
033/2024
28790561 PK ART, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu na podujatie Dni obce Ivanka pri Nitre 3600,00 Ing. Jana Maršálková 28.06.2024 stiahnuť
032/2024
42120861 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce Príkazná zmluva č. 21/VO/01/2024/EL-KS k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania na nákup elektrickej energie 600,00 Ing. Jana Maršálková 28.06.2024 stiahnuť
031/2024
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Ing. Jana Maršálková 18.06.2024 stiahnuť
030/2024
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 915/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK, projekt: Zachráňme život s AED 5000,00 Ing. Jana Maršálková 18.06.2024 stiahnuť
029/2024
51208563 KOBRA SECURITY SERVICES s.r.o., Gábrišova ulica 995/9, 951 15 Mojmírovce Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb - strážnej služby Ing. Jana Maršálková 11.06.2024 stiahnuť
028/2024
56178581 MUDr. Milan Grajcarík s.r.o., Dlhá 4106/151B, 949 07 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov - zdravotné stredisko Ing. Jana Maršálková 20.05.2024 stiahnuť
027/2024
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 06102024, program Municipality 2024, projekt: Obnova Domu smútku-1.etapa 4000,00 Ing. Jana Maršálková 25.04.2024 stiahnuť
026/2024
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby (Deglovičová) Ing. Jana Maršálková 25.04.2024 stiahnuť
025/2024
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby (M.Trungelová) Ing. Jana Maršálková 25.04.2024 stiahnuť
024/2024
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby (Z.Trungelová) Ing. Jana Maršálková 25.04.2024 stiahnuť
023/2024
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o vykonaní preložky elektrického zariadenia č.2418400001-PVO Ing. Jana Maršálková 19.04.2024 stiahnuť
022/2024
42120861 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce Príkazná zmluva č. 21/VO/01/2024/PL-KS k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania 600,00 Ing. Jana Maršálková 02.04.2024 stiahnuť
021/2024
31827004 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva č. 3240188 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000,00 Ing. Jana Maršálková 21.03.2024 stiahnuť
020/2024
50349287 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKS2-221-67 zo dňa 28.06.2022 607618,53 Ing. Jana Maršálková 22.02.2024 stiahnuť
019/2024
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/07732/001 o použití hudobných diel na podujatí Obecný ples Ing. Jana Maršálková 15.02.2024 stiahnuť
018/2024
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 5000,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
017/2024
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká 128/300, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 1200,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
016/2024
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky, Jedlíková 557/9, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 700,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
015/2024
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre, Ábelova 1, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 1000,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
014/2024
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Ivanke pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 2000,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
013/2024
31790852 Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO Ivanka pri Nitre, Vinohradská 607/46, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 500,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
012/2024
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Beňadikova 23, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 650,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
011/2024
Slovenský zväz chovateľov, ZO SZCH Ivanka pri Nitre, Na Stanicu 22, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 500,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
010/2024
00168874 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra Zmluva o reklame Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
009/2024
00416011 Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany, Moyzesova 1333/1A Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ivanka pri Nitre na rok 2024 300,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
008/2024
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM-23/2019 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo ochrany osobných údajov Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
007/2024
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-09/2022 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti Ing. Jana Maršálková 14.02.2024 stiahnuť
006/2024
36541788 LEX-AUDIT, spol. s r.o. audítorská spoločnosť, Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1920,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2024 stiahnuť
005/2024
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 11, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 8750,00 Ing. Jana Maršálková 16.01.2024 stiahnuť
004/2024
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Ing. Jana Maršálková 15.01.2024 stiahnuť
003/2024
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Ing. Jana Maršálková 11.01.2024 stiahnuť
002/2024
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Ing. Jana Maršálková 11.01.2024 stiahnuť
001/2024
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2024 8750,00 Ing. Jana Maršálková 10.01.2024 stiahnuť