Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
14/2016
45597103 PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie a implementáciu projektu v rámci IROP 2014-2020 Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 20.12.2016 stiahnuť
13/2016
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo verejnom záujme Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 7.12.2016 stiahnuť
12/2016
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Zmluva o aktualizácii programov - Program WinCITY Registratúra - 1 licencia 1,-€ + 120,-€ Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 29.9.2016 stiahnuť
11/2016
151866 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - technické vybavenie pre program Cisma 1541,16 Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 29.9.2016 stiahnuť
10/2016
35910712 eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava Darovacia zmluva na dýchacie prístroje pre DHZ Obce Ivanka pri Nitre Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 12.9.2016 stiahnuť
09/2016
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Dotácia na úhradu nákladov na podporu športu: Ivanske babie leto 400 Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 30.7.2016 stiahnuť
08/2016
50110608 AKplus Csanda-Piterka s.r.o., Riečna 2, 949 01 Nitra Zmluva na poskytnutie služby - vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu Obce Ivanka pri Nitre" 19600,- Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 11.5.2016 stiahnuť
07/2016
36541788 LEX-AUDIT spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Dodatok k zmluve o poskytovaní auditorských služieb Bc.Ľuboš Gál - starosta obce 20.2.2016 stiahnuť
06/2016
46619003 Današ, s.r.o., Vinohrady 575, 951 32 Veľké Zálužie Zmluva o uskutočnenie prác - Súvislá oprava miestnej komunikácie - Urbárska ul. 83822,93 Ľuboš Gál - starosta obce 21.4.2016 stiahnuť
05/2016
47131276 Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra Príprava územia miestna komunikácia Urbárska, Ivanka pri Nitre 83806,56 Ľuboš Gál - starosta obce 23.4.2016 stiahnuť
04/2016
31818625 Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Finančný príspevok vo výške 7000,00€ na projekt "Zber a separácia odpadu" 7000 Ľuboš Gál - starosta obce 25.4.2016 stiahnuť
03/2016
177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Dotácia vo výške 2000,00€ pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 2000 Ľuboš Gál - starosta obce 21.3.2016 stiahnuť
02/2016
44201354 SAFETECH SK, s.r.o., Hlboká 61, 949 12 Nitra ukončenie zmluvy o dielo č. 01/01/2013 na zabezpečenie úloh činnosti technika požiarnej ochrany zo dňa 06.02.2013 0 Ľuboš Gál - starosta obce 7.1.2016 stiahnuť
01/2016
151866 Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva na vozidlo TATRA CAS 32 T 815 s výbavou 0 Ľuboš Gál - starosta obce 21.1.2016 stiahnuť