Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
98/2019
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o. Zmluva o dielo č. Enviro 39/2019 (vyhot.žiadosti 990,00 Ing. Jana Maršálková 23.12.2019 stiahnuť
97/2019
42049229 Občianske združenie Prosocia, Fesztyho 23, Hurbanovo Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby... Ing. Jana Maršálková 30.12.2019 stiahnuť
96/2019
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte - čerpanie dotácií poskytnutých z Úradu podpredsedu vlády Ing. Jana Maršálková 09.12.2019 stiahnuť
95/2019
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby Ing. Jana Maršálková 26.11.2019 stiahnuť
94/2019
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 899137,35 Ing. Jana Maršálková 25.11.2019 stiahnuť
93/2019
31447929 Službyt Nitra, s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Ing. Jana Maršálková 11.11.2019 stiahnuť
92/2019
31447929 Službyt Nitra, s.r.o. Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Ing. Jana Maršálková 11.11.2019 stiahnuť
91/2019
Božena Krajčiová, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba terénna Ing. Jana Maršálková 06.11.2019 stiahnuť
90/2019
46167145 Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín Zmluva o dielo - výstavba certifikovaného detského ihriska v miestnom parku 8870,00 Ing. Jana Maršálková 06.11.2019 stiahnuť
89/2019
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2019 16.000,00 Ing. Jana Maršálková 06.11.2019 stiahnuť
88/2019
36831522 Obecné siete, s.r.o. Dodatok zmluve o užívaní siete Ing. Jana Maršálková 05.11.2019 stiahnuť
87/2019
50012070 Fresco plus, s.r.o. Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva - spotreba ovocia a zeleniny pre deti v MŠ Ing. Jana Maršálková 4.11.2019 stiahnuť
86/2019
Štefan Kováč a Alena Kováčová Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 220,00 Ing. Jana Maršálková 30.10.2019 stiahnuť
85/2019
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Zmluva o dielo č. Enviro 20-2019 800,00 Ing. Jana Maršálková 30.10.2019 stiahnuť
84/2019
177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2019 8000,00 Ing. Jana Maršálková 25.10.2019 stiahnuť
83/2019
Mgr. Martin Kováč Kúpno-predajná zmluva: Peugeot Partner, r.v. 2005 1800,00 Ing. Jana Maršálková 25.10.2019 stiahnuť
82/2019
00598721/114 Slovenský skauting 114. Skautský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2019 200,00 Ing. Jana Maršálková 25.10.2019 stiahnuť
81/2019
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 - 44.oblastná výstava zvierat pri príležitosti 60. výročia založenia ZO SZCH Ivanka pri Nitre 300,00 Ing. Jana Maršálková 21.10.2019 stiahnuť
80/2019
36536245 Funny sport Slovensko s.r.o., Dlhá 89/B, 949 01 Nitra Zmluva o dielo č. 018/2019 "Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku" 14.990,98 Ing. Jana Maršálková 18.10.2019 stiahnuť
79/2019
36862711 Soukeník-Štrpka, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1400,00 Ing. Jana Maršálková 17.10.2019 stiahnuť
78/2019
35910739 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 41/2019/RCJ Ing. Jana Maršálková 09.10.2019 stiahnuť
77/2019
151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 21500 Ing. Jana Maršálková 09.10.2019 stiahnuť
76/2019
35910739 SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 1 Ing. Jana Maršálková 07.10.2019 stiahnuť
75/2019
31575951 Prima banka SLovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte Ing.Jana Maršálková 7.10.2019 stiahnuť
74/2019
632163 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby 0,00 Ing. Jana Maršálková 30.09.2019 stiahnuť
73/2019
36550949 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/58908/2019 0,00 Ing. Jana Maršálková 30.09.2019 stiahnuť
72/2019
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Zmluva č. ZM - 23/2019 Bezpečnostná smernica GDPR a školenia 600,- Ing. Jana Maršálková 27.09.2019 stiahnuť
71/2019
31322051 Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov MŠ 1,70 za dieťa Ing. Jana Maršálková 23.09.2019 stiahnuť
70/2019
35886609 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Mandátna zmluva 3000,00 Ing. Jana Maršálková 19.09.2019 stiahnuť
69/2019
36541788 LEX-AUDIT, spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Jana Maršálková 11.09.2019 stiahnuť
68/2019
Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 150 Ing. Jana Maršálková 06.09.2019 stiahnuť
67/2019
Juraj Obložinský Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
66/2019
Patrik Bila Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
65/2019
Jarmila Hrušovská Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
64/2019
Katarína Srňánková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
63/2019
Ivan Chňapek Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
62/2019
Slávka Zelovičová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
61/2019
Adriana Vrábelová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
60/2019
Michaela Kopecká Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
59/2019
Alena Lajdova Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
58/2019
Jaroslav Hrnčár Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
57/2019
Eva Konigova Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
56/2019
Peter Konig Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
55/2019
Klaudia Pagáčová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
54/2019
Roman Vrábel Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
53/2019
Jozef Janovič Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
52/2019
Zuzana Opoldová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
51/2019
Štefan Chlebec Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
50/219
Jana Oršulová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
49/2019
Oľga Sklenková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
48/2019
Jaroslav Vaško Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
47/2019
Petra Karasová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
46/2019
Iveta Kunčíková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
45/2019
Tibor Horváth Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
44/2019
Peter Dávid Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
43/2019
Jozef Kuzmický Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
42/2019
Terézia Guzmická Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
41/2019
Silvia Antalová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
40/2019
Rastislav Juriga Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
39/2019
Stanislav Nosian Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
38/2019
Mário Guzmický Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
37/2019
Jozefína Nemčeková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
36/2019
Kristína Srnková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
35/2019
Viera Vašeková Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
34/2019
Imrich Guzmický Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
33/2019
Nóra Szórádová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
32/2019
Blanka Čičová Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
31/2019
Valter Jiránek Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
30/2019
Peter Kulač Zmluva o nájme bytu Ing. Jana Maršálková 16.08.2019 stiahnuť
29/2019
36107492 Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie žiadosti o finančný príspevok pre malé projekty 1500 Ing. Jana Maršálková 26.07.2019 stiahnuť
28/2019
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, Nitra Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti fomou dobrovoľníckej služby Ing. Jana Maršálková 25.07.2019 stiahnuť
27/2019
50774336 Periskop s.r.o., Park mládeže 630/1, 040 01 Košice Periskop pre riaditeľov MŠ Ing. Jana Maršálková 4.7.2019 stiahnuť
26/2019
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 39 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dovrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000 Ing. Jana Maršálková 2.7.2019 stiahnuť
25/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu - Naša Ivanka 700 Ing. Jana Maršálková 18.6.2019 stiahnuť
24/2019
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality 13/2019 8000 Ing. Jana Maršálková 19.6.2019 stiahnuť
23/2019
00198331 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre PD Ivanka prenájom 1,00 Ing. Jana Maršálková 20.06.2019 stiahnuť
22/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Športujeme celý rok 1300 Ing. Jana Maršálková 13.6.2019 stiahnuť
21/2019
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Kultúrne dni v Ivanke pri Nitre 1600 Ing. Jana Maršálková 18.06.2019 stiahnuť
20/2019
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o. J.M.Hurbana 2 940 63 Nové Zámky Zmluva o dielo č. HaZZ 03/2019 vyhotovenie žiadosti na projekt "Hasičská zbrojnica - Vykurovanie, výplne otvorov" 500 Ing.Jana Maršálková 18.06.2019 stiahnuť
19/2019
605093 eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Nitra Rabčekova 4 949 07 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 200 Ing.Jana Maršálková 12.6.2019 stiahnuť
18/2019
50884425 Krásne Lúky s.r.o. Štrková 17 01009 Žilina Kúpna zmluva na nehnuteľnosti, inžinierske stavby, komunikácie, oddychovú zónu... 1 Ing.Jana Maršálková 12.06.2019 stiahnuť
17/2019
0 Valéria Katerinková Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba - terénna Ing.Jana Maršálková 06.03.2019 stiahnuť
16/2019
36627810 FoArch spol. s r.o., Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce Zmluva o dielo - archivácia 600 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
15/2019
43832041 KA-STA group.s.r.o., projektová spoločnosť, Belinského 25, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo 14760 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
14/2019
51241609 OZ pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre, Mgr.Martina Pňačeková - štatutárny zástupca, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 100 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
13/2019
0 MO Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Margita Račková, Beňadikova 23, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 250 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
12/2019
35603623 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky, Marián Zverka - predseda, Jedlíkova 9, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 400 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
11/2019
0 Jednota dôchodcov MO Ivanka pri Nitre, Anna Majdánová, Na stanicu 18, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 400 Ing.Jana Maršálková 11.4.2019 stiahnuť
10/2019
36545082 Arriva Nitra, a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme na rok 2019 Ing.Jana Maršálková 10.4.2019 stiahnuť
099/2019
36541788 LEX-AUDIT, spol. s r.o., Damborského 3, Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1600,00 Ing. Jana Maršálková 27.12.2020 stiahnuť
09/2019
0 Štefan a Alena Kováčoví, Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva 251 Ing.Jana Maršálková 9.4.2019 stiahnuť
08/2019
48218189 Lucia Poláčková, Krakovská 78, 951 12 Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva - 10m2 v areáli TJ Družstevník Ing.Jana Maršálková 29.3.2019 stiahnuť
07/2019
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Ing.Jana Maršálková 28.2.2019 stiahnuť
06/2019
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkaská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o posktovaní verejných služieb - paušál starostka Ing.Jana Maršálková 15.2.2019 stiahnuť
05/2019
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet OcU Ing.Jana Maršálková 13.2.2019 stiahnuť
04/2019
43878989 Grenkeleasing s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava Leasingová zmluva na kopírovací stroj Sharp MX-3060 Ing.Jana Maršálková 31.1.2019 stiahnuť
03/2019
50884425 Krásne Lúky s.r.o., Štrková 17, 01009 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien č. 02518105 Ing.Jana Maršálková 31.1.2019 stiahnuť
02/2019
42065534 HUMANA People to People Slovakia o.z., Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava Bezodplatné umiestnenie 2 kontajnerov na šatstvo 0,- Ing.Jana Maršálková 18.1.2019 stiahnuť
01/2019
46333045 PreKo, s.r.o., Alekšince 354, 951 22 Alekšince prevádzkovanie multifunkčného zariadenia SHARP PX3060 Ing.Jana Maršálková 14.1.2019 stiahnuť