Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
23/2015
36541788 LEX-AUDIT, spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015 Ľuboš Gál - starosta obce 4.12.2015 stiahnuť
22/2015
47256125 EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.0562015, projekt: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Ľuboš Gál - starosta obce 25.11.2015 stiahnuť
21/2015
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec (podľa §12) Ľuboš Gál - starosta obce 4.11.2015 stiahnuť
20/2015
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č.8 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2015 stiahnuť
19/2015
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č.193/2015 o poskytnutí dotácie pre súťaž v prednese poézie a prózy: Spomienky na Myrtu-Martu 300 Ľuboš Gál - starosta obce 24.6.2015 stiahnuť
18/2015
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 165/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu (projekt Ivanské babie leto) 600 Ľuboš Gál - starosta obce 12.6.2015 stiahnuť
17/2015
31827004 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na r. 2015 pre TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 1000 Ľuboš Gál - starosta obce 2.6.2015 stiahnuť
16/2015
31827004 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na r. 2015 pre Slovenský skauting 114.zbor Ivanka pri Nitre 300 Ľuboš Gál - starosta obce 1.6.2015 stiahnuť
15/2015
31827004 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na r. 2015 pre TJ Družstevník Ivanka pri Nitre 15000 Ľuboš Gál - starosta obce 24.2.2015 stiahnuť
14/2015
31827004 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na r. 2015 pre DHZ Ivanka pri Nitre 100 Ľuboš Gál - starosta obce 11.2.2015 stiahnuť
13/2015
31827004 Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na r. 2015 pre Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre 100 Ľuboš Gál - starosta obce 9.2.2015 stiahnuť
12/2015
151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu CISMA Ľuboš Gál - starosta obce 9.5.2015 stiahnuť
11/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048917 Ľuboš Gál - starosta obce 22.4.2015 stiahnuť
10/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048916 Ľuboš Gál - starosta obce 20.4.2015 stiahnuť
09/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048915 Ľuboš Gál - starosta obce 20.4.2015 stiahnuť
08/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048914 Ľuboš Gál - starosta obce 22.4.2015 stiahnuť
07/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048913 Ľuboš Gál - starosta obce 20.4.2015 stiahnuť
06/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048911 Ľuboš Gál - starosta obce 22.4.2015 stiahnuť
05/2015
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o dodávke vody č. 6/1000048910 Ľuboš Gál - starosta obce 22.4.2015 stiahnuť
04/2015
0 LEX-AUDIT, spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o vykonaní auditu Ľuboš Gál - starosta obce 9.4.2015 stiahnuť
03/2015
0 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy Ľuboš Gál - starosta obce 26.3.2015 stiahnuť
02/2015
0 JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD., Advokátska kancelária, Štefánikova tr. 4, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 200 Ľuboš Gál - starosta obce 1.3.2015 stiahnuť
01/2015
43824641 EKON CONSULTING, s.r.o., č. 450, 951 74 Žirany Zmluva o spracovaní mzdovej a personálnej agendy 350 Ľuboš Gál - starosta obce 15.3.2015 stiahnuť