Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
19/2014
47251336 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o úvere č. 000437/SB/2012 Ľuboš Gál - starosta obce 16.12.2014 stiahnuť
18/2014
164348 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodatok č.1 - Zmluva o účasti na projekte Materská škola Roháčik (projekt Aktivizujúce metódy vo výchove) Ľuboš Gál - starosta obce 8.10.2014 stiahnuť
17/2014
35697270 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Kúpna zmluva a dohoda o splátkach (mobilný telefón) Ľuboš Gál - starosta obce 16.10.2014 stiahnuť
16/2014
164348 Metodicko-pedagogické centrum, ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o účasti na projekte - Materská škola Roháčik (projekt Aktivizujúce metódy vo výchove) Ľuboš Gál - starosta obce 6.6.2014 stiahnuť
15/2014
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 94944 Nitra Dodatok č.7 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi Ľuboš Gál - starosta obce 10.11.2014 stiahnuť
14/2014
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dodatok č.2/2014 k dohode č. 27/§52/2014/NP VAOTP SR-3 (§52, zákon 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti) Ľuboš Gál - starosta obce 11.7.2014 stiahnuť
13/2014
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec (podľa §12) Ľuboš Gál - starosta obce 27.6.2014 stiahnuť
12/2014
31624189 ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Ľuboš Gál - starosta obce 28.5.2014 stiahnuť
11/2014
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č.182/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu (Ivanské babie leto) Ľuboš Gál - starosta obce 26.5.2014 stiahnuť
10/2014
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č.164/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry (Spomienky na Myrtu-Martu, Ivančanka) Ľuboš Gál - starosta obce 23.5.2014 stiahnuť
09/2014
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra Dohoda podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Ľuboš Gál - starosta obce 26.5.2014 stiahnuť
08/2014
307777 Obec Branč, Hlavné námestie č. 1, 951 13 Branč Zmluva o spolupráci s obcou Branč o využívaní čističky odpadových vôd 0,83 / m3 Ľuboš Gál - starosta obce 27.5.2014 stiahnuť
07/2014
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého č. 2366/25B, 900 31 Stupava Dodatok č.2 k zmluve č. A/820/04/2007 Zmluva o aktualizácii programov GIS Cintorín (ročný poplatok za program.balík WinCITY) 78 Ľuboš Gál - starosta obce 24.4.2014 stiahnuť
06/2014
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dodatok č.1/2014 k dohode č. 27/§52/2014/NP VAOTP SR-3 Ľuboš Gál - starosta obce 9.4.2014 stiahnuť
05/2014
653501 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 Úrazové poistenie UoZ zaradených na aktivačnú činnosť 49,14 Ľuboš Gál - starosta obce 6.3.2014 stiahnuť
04/2014
45579679 PARK Nitra, s.r.o., Višňová 22, 949 01 Nitra Rekonštrukcia fasády - zateplenie telocvične ZŠ (dodávka prác výkonov a dodávka materiálu) 45778,8 Ľuboš Gál - starosta obce 20.12.2013 stiahnuť
03/2014
37961217 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda č. 27/§52/2014/NP VAOTP SR-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Ľuboš Gál - starosta obce 4.3.2014 stiahnuť
02/2014
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Ľuboš Gál - starosta obce 29.1.2014 stiahnuť
01/2014
0 JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD., Rázusova 2, 949 01 Nitra, Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - rok 2014 200,00 € mesačne Ľuboš Gál - starosta obce 1.1.2014 stiahnuť