Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
077/2020
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby 73,60 Ing. Jana Maršálková 31.12.2020 stiahnuť
076/2020
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby 73,60 Ing. Jana Maršálková 31.12.2020 stiahnuť
075/2020
42049229 Občianske združenie Prosocia Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej SS na poskytovanú OS 1,37 € / hod. Ing. Jana Maršálková 31.12.2020 stiahnuť
074/2020
42179955 Mgr.Andrej Guba, LL.M., advokát, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2100,- Ing. Jana Maršálková 23.12.2020 stiahnuť
073/2020
50884425 Krásne lúky s.r.o., Štrková 17, Žilina Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.10.2020 Ing. Jana Maršálková 09.12.2020 stiahnuť
072/2020
Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, Bratislava 3 Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva Školské ovocie a zelenina Ing.Jana Maršálková 7.12.2020 stiahnuť
071/2020
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda č. 20/16/010/66 Ing. Jana Maršálková 27.11.2020 stiahnuť
070/2020
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dodatok č. 3 k dohode č. 14/16/010/16 Ing. Jana Maršálková 27.11.2020 stiahnuť
069/2020
42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, Trnava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverihodných služieb Ing. Jana Maršálková 24.11.2020 stiahnuť
068/2020
51278588 2RD s.r.o., Štrková 17, žilina Kúpna zmluva 1,00 Ing. Jana Maršálková 13.11.2020 stiahnuť
067/2020
50884425 Krásne lúky s.r.o., Štrková 17, Žilina Kúpna zmluva 1,00 Ing. Jana Maršálková 13.11.2020 stiahnuť
066/2020
36678309 Longbow s.r.o., Novozámocká 191/4 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha 29230,00 Ing. Jana Maršálková 30.10.2020 stiahnuť
065/2020
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 102/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 1000,00 Ing. Jana Maršálková 28.10.2020 stiahnuť
064/2020
51278588 2RD s.r.o., Štrková 17, Žilina Zámenná zmluva Ing. Jana Maršálková 26.10.2020 stiahnuť
063/2020
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 245/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 1200,00 Ing. Jana Maršálková 23.10.2020 stiahnuť
062/2020
44657447 ARCH-STRUCTURE s.r.o., Hodžova 54, Nitra Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie diela "ROzšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre" 7500,00 Ing. Jana Maršálková 15.10.2020 stiahnuť
061/2020
31651402 Colas Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice Zmluva o dielo č. 18/2020/08411 169627,14 Ing. Jana Maršálková 07.10.2020 stiahnuť
060/2020
00151742 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 47701,00 Ing. Jana Maršálková 30.09.2020 stiahnuť
059/2020
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva č. 275/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu 1200,00 Ing. Jana Maršálková 30.09.2020 stiahnuť
058/2020
35610816 Regionálne centrum slobody zvierat v Nitre, o.z. Zmluva o spolupráci pri odchyte a manažmente zvierat Ing. Jana Maršálková 22.09.2020 stiahnuť
057/2020
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda číslo 20/16/054/106 o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Ing. Jana Maršálková 16.09.2020 stiahnuť
056/2020
30796491 Environmentálny fond, Nevädzova 806/5, 821 01 Bratislava Zmluva č. 145289 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie - Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 100000,00 Ing. Jana Maršálková 16.09.2020 stiahnuť
055/2020
Dominika Ivaničová - NIKY ACADEMY, Śportová 136/40, Prievidza Prenájom kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre - Cvičenie JUMPING Ing. Jana Maršálková 07.09.2020 stiahnuť
054/2020
00164348 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 MŠ 23 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít Ing. Jana Maršálková 2.9.2020 stiahnuť
053/2020
Európske zostupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh, 2800 Tatabánya, Fó tér 4, Maďarsko Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre realizáciu projektu č. SKHU/WETA/1901/1.1/132 "Ósók - Predkovia" 39060,56 Ing. Jana Maršálková 24.08.2020 stiahnuť
052/2020
31595545 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, Bratislava Dodatok č. 2 k PZ číslo 4419010328 15,92 Ing. Jana Maršálková 27.07.2020 stiahnuť
051/2020
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 13 k zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov č. 1-12 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi 48000,00 Ing. Jana Maršálková 27.07.2020 stiahnuť
050/2020
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozv.vidieka SR - Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/047-Z-302021X052-341/2019 Ing. Jana Maršálková 23.07.2020 stiahnuť
049/2020
00308307 Mesto Nitra, Štefánikova 60, Nitra Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 1312/2020/OVO Ing. Jana Maršálková 22.07.2020 stiahnuť
048/2020
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Ing. Jana Maršálková 14.07.2020 stiahnuť
047/2020
40495108 MVDr.Ivan Inštitoris - veterinárny lekár, Remeselnícka 2, Nitra Zmluva o poskytovaní služieb veterinárnej asanácie 50 Ing. Jana Maršálková 01.07.2020 stiahnuť
046/2020
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o. Mandátna zmluva č. 1/2020-projekt Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre-externý manažment 19500,00 Ing. Jana Maršálková 01.07.2020 stiahnuť
045/2020
35941472 KOMA SLOVAKIA s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve-prenájom obytných, skladových a sanitárnych kontajnerov 825,00 Ing. Jana Maršálková 25.06.2020 stiahnuť
044/2020
35941472 KOMA SLOVAKIA s.r.o. Rámcová zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí-prenájom obytných, skladových a sanitárnych kontajnerov Ing. Jana Maršálková 25.06.2020 stiahnuť
043/2020
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zast. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávr. finančného príspevku, projekt: Modernizácia a rozš.centra integr.zdrav.starostlivosti v obci Ing. Jana Maršálková 25.06.2020 stiahnuť
042/2020
35815256 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Maršálková 16.06.2020 stiahnuť
041/2020
35815256 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Maršálková 16.06.2020 stiahnuť
040/2020
35815256 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Maršálková 16.06.2020 stiahnuť
039/2020
35815256 SPP, a.s. Zmluva o dodávke plynu Maršálková 16.06.2020 stiahnuť
038/2020
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č. 10/2020 6000,00 Ing. Jana Maršálková 01.06.2020 stiahnuť
037/2020
36831522 Obecné siete, s.r.o., Sládkovičova 11, 949 01 Nitra Zmluva o dodaní tovarov: "Dodanie bezdrôtových prístupových bodo na verejných priestranstvách v rámci obce Ivanka pri Nitre" 14990,00 Ing. Jana Maršálková 01.06.2020 stiahnuť
036/2020
46070788 FELL, s.r.o., Pivovarská ulica 77, Horné Lefantovce Zmluva o dielo č. IV/1/2020 30206,66 Ing. Jana Maršálková 28.05.2020 stiahnuť
035/2020
Jarmila Hrušovská, Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva o krátkodobom prenájme priestorov a inventáru kultúrneho domu Ing. Jana Maršálková 13.05.2020 stiahnuť
034/2020
00151866 Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve č. A/2008/11050 o výpožičke hnuteľného majetku štátu 5941,92 Ing. Jana Maršálková 28.04.2020 stiahnuť
033/2020
35743565 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny č. 7120/2018 Ing. Jana Maršálková 27.04.2020 stiahnuť
032/2020
35743565 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluva o dodávke elektriny č. 8877/2020 Ing. Jana Maršálková 27.04.2020 stiahnuť
031/2020
36041688 MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U2173/2017 Ing. Jana Maršálková 27.04.2020 stiahnuť
030/2020
00198331 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 3.7.2017 100,00 Ing. Jana Maršálková 17.4.2020 stiahnuť
029/2020
51951380 PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 255/19, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 1490,00 Ing. Jana Maršálková 07.04.2020 stiahnuť
028/2020
51115026 a 42120861 Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, Prešov a Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príkazná zmluva č. 19/10/2019/EL Ing. Jana Maršálková 07.04.2020 stiahnuť
027/2020
51682265 PERRY SOFT s.r.o., Digital Park 1, Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka Licenčná zmluva č. 20200019 Ing. Jana Maršálková 07.04.2020 stiahnuť
026/2020
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte - čerpanie dotácií poskytnutých z Enviromentálneho fondu Ing. Jana Maršálková 02.04.2020 stiahnuť
025/2020
177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 3000,00 Ing. Jana Maršálková 26.03.2020 stiahnuť
024/2020
22819983 Ing. Jozef Vyskoč - Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra Dodatok č. 9 k zmluve o dielo zo dňa 11.7.2003 121355,82 Ing. Jana Maršálková 24.03.2020 stiahnuť
023/2020
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta Ing. Jana Maršálková 29.02.2020 stiahnuť
022/2020
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním - obecný ples Ing. Jana Maršálková 29.02.2020 stiahnuť
021/2020
00151866 SR - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-57-005/2020 - IVECO CAS 114000,00 Ing. Jana Maršálková 29.02.2020 stiahnuť
020/2020
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr.88, Nitra Dohoda číslo: 20/16/054/28 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v ránmci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života" podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znp. pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť Ing. Jana Maršálková 29.02.2020 stiahnuť
019/2020
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr.88, Nitra Dohoda číslo 20/16/52A/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Ing. Jana Maršálková 28.02.2020 stiahnuť
018/2020
36548707 AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157, 951 07 Zmluva o dielo č. 1/2020 - stavebné práce 923 000,00 Ing. Jana Maršálková 26.02.2020 stiahnuť
017/2020
00632163 TRANSECO a.s., Radlinského 17, 010 01 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby bezodplatne Ing. Jana Maršálková 24.02.2020 stiahnuť
016/2020
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ulica č. 2, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre 29350,76 Ing. Jana Maršálková 18.02.2020 stiahnuť
015/2020
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozv.vidieka SR - Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/047-Z-302021X052-341/2019 Ing. Jana Maršálková 10.02.2020 stiahnuť
014/2020
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071ABH1 14250,00 Ing. Jana Maršálková 10.02.2020 stiahnuť
013/2020
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 400,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
012/2020
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 4000,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
011/2020
Slovenský skauting 114. Skautský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 250,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
010/2020
Spevácky súbor Ivančanka Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 300,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
009/2020
MO Jednoty dôchodcov, Na Stanicu 18, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 700,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
008/2020
00179027/0415 Miestny odbor matice slovenskej Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 500,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
007/2020
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov - odbor vinohradnícky Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 500,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
006/2020
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 8000,00 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
005/2020
00177466 Miestny spolok SČK Ivanka pri Nitre, Orolská 21, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 150 Ing. Jana Maršálková 7.2.2020 stiahnuť
004/2020
36041688 MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. U2173/2017 919,00 a 227,50 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
003/2020
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 950,00 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
002/2020
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku narok 2020 16000,00 Ing. Jana Maršálková 28.01.2020 stiahnuť
001/2020
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Zmluva o dielo č. VO-012020 600,- Ing. Jana Maršálková 15.1.2020 stiahnuť