Projekty

Úvod / Projekty
WIFI PRE TEBA
Plánovaný projektRealizovaný projekt

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+:311071ABH1 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12, Ivanka pri Nitre Miesto realizácie: Obec Ivanka pri Nitre Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250€ Stručný opis projektu: Realizácia...

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre
Realizovaný projekt

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre Cieľ: Zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste Prijímateľ: Obec Ivanka pri Nitre CIZS_Ivanka_docasny_putac  

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu
Realizovaný projekt

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Ivanka pri Nitre projekt s názvom: „Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu: Stavebné úpravy Detské ihrisko Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školya obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu...