Projekty

Úvod / Projekty
Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu
Realizovaný projekt

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Ivanka pri Nitre projekt s názvom: „Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu: Stavebné úpravy Detské ihrisko Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školya obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu...