Stav projektu: Realizovaný projekt

Úvod / Realizovaný projekt
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému
Realizovaný projekt

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému podporené z dotácie z rozpočtu NSK na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5000,00€.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre
Realizovaný projekt

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95% Názov projektu: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre Výška poskytnutej dotácie: 29.350,76 Eur  

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre
Realizovaný projekt

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre Cieľ: Zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste Prijímateľ: Obec Ivanka pri Nitre CIZS_Ivanka_docasny_putac  

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu
Realizovaný projekt

Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Ivanka pri Nitre projekt s názvom: „Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu: Stavebné úpravy Detské ihrisko Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školya obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu...