Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Úvod / Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre
Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Cieľ:

Zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste

Prijímateľ:

Obec Ivanka pri Nitre

CIZS_Ivanka_docasny_putac