Výpisy a potvrdenia, ktoré už nemusíte nosiť na obecný úrad

Výpisy a potvrdenia, ktoré už nemusíte nosiť na obecný úrad

Obec Ivanka pri Nitre pri vybavovaní žiadostí  občanov/podnikateľov v rôznych konaniach postupuje v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon proti byrokracii ).

Vďaka princípu ,,Jedenkrát a dosť“ nemusia občania/podnikatelia na mestský úrad a ďalšie inštitúcie štátnej a verejnej správy nosiť výpisy a potvrdenia, ktoré sa dajú získať z elektronických registrov štátu.