Kategória: Aktuality a oznamy

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy
Článok

Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10 Kód žiadosti o NFP:  NFP302020X052 Výška schváleného NFP: 899 137,35 EUR Celkové oprávnené výdavky projektu: 946 460,37 EUR Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva  SR Hlavným cieľom projektu: Hlavným...

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu – ZsVS
Článok

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu – ZsVS

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu Vážení zákazníci, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že  s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus. Od 1. januára 2020  bude vykonávaný odpočet meradiel 1x ročne u odberných miest, ktoré mali doteraz štvrťročný alebo polročný odpočtový cyklus. V praxi to znamená, že podľa harmonogramu...

Nová web stránka
Článok

Nová web stránka

Milí návštevníci, dovoľujeme si vás privítať na novej web stránke obce Ivanka pri Nitre, ktorá bola vytvorená za účelom skvalitnenia komunikácie obce s občanmi.

  • 1
  • 2