Kategória: Aktuality a oznamy

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy
Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“
Článok

Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“

Pre propagačné účely obce hľadáme fotografie našej obce. Veríme, že medzi občanmi sa nájde mnoho fotograficky nadaných nadšencov s nadaním pre fotografovanie, ktorí by mohli obci svoje fotografie poskytnúť.

Národná linka na pomoc deťom v ohrození
Článok

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Cieľom propagácie je zvýšenie povedomia o existencii Národnej linky na pomoc deťom v ohrození a tak prispieť k uľahčeniu prístupu k pomoci, poradenstvu a krízovej intervencii pre jednu z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktorou sú deti a mládež.