Author: ivanka

Úvod / ivanka
Zápis do 1. ročníka
Článok

Zápis do 1. ročníka

zápis do 1.ročníka Zápis do 1. ročníka Vážení rodičia a budúci prváci, zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v dňoch 17. apríla a 18. apríla 2023 od 13:30 h do 17:00 h a 19. apríla 2023 od 13:30 h do 15:00 h v pavilóne I. stupňa. Na zápis je potrebné: – vopred vyplniť elektronickú prihlášku na...

Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja
Článok

Záverečné stanovisko: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková trieda 69, 949 01 Nitra doručil Záverečné stanovisko  z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ : 161-1-zaverecne_stanovisko

Svetový deň vody 22.03.2023
Článok

Svetový deň vody 22.03.2023

Spoločnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pozýva na oslavu Svetového dňa vody, ktoré sa bude konať 22. marca 2023 v Nitre, OC Promenáda. Bližšie informácie: Pozvánka_ZsVS_newsletter_DeňVody_2023 www.zsvs.sk/o-nas/aktuality/svetovy-den-vody-2023.

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022
Článok

Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: Vytriedena zlozka odpadu za rok 2022 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 V zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení...

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022
Článok

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2022

Hlásenie o vzniku odpadu produkovaných na území obce Ivanka pri Nitre za rok 2022: Hlásenie o množstvách odpadov za rok 2022: Hlasenie o mnozstvach odpadov za rok 2022 Komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2022: Komunalne a drobne stavebne odpady  

Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup,presun a domáca zakáľačka ošípaných
Článok

Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup,presun a domáca zakáľačka ošípaných

Povinnosti chovateľa ošípaných – nákup, presun a domáca zakáľačka ošípaných. Usmernenie z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre: Nákup a presun ošípanej: možný len na registrovanú farmu – to jest existujúce č. CEHZ možnosť nákupu len z registrovanej farmy – existujúce č. CEHZ pri nákupe a presune sú ošípané sprevádzené Sprievodným dokladom na priemiestnenie...