Author: ivanka

Úvod / ivanka
Mám auto – kde ho zaparkujem???
Článok

Mám auto – kde ho zaparkujem???

Týmto chceme vyzvať a poprosiť všetkých našich občanov, aby rešpektovali novelu zákona, ale hlavne boli ohľaduplní a parkovali tak, aby tým nikoho neobmedzovali, neohrozovali a neporušovali zákon o cestnej premávke.

Vidieť a byť videný v cestnej premávke
Článok

Vidieť a byť videný v cestnej premávke

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravných nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. Na zlepšenie viditeľnosti, ale hlavne bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky sa používajú reflexné prvky (reflexné pásky, samolepky, gumičky …) a reflexný bezpečnostný odev (vesta, bunda, pláštenka),...

Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre
Článok

Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre

V Ivanke pri Nitre, dňa 05.10.2023   OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V IVANKE PRI NITRE   Uznesením č. 92/10/2023 zo dňa  04.októbra 2023 podľa ustanovenia § 18 a), odst. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e   VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE IVANKA PRI NITRE,   a určuje deň konania volieb na 15....

VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre
Článok

VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre

Výsledky hlasovania v obci Ivanka pri Nitre vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30.9.2023:   Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Počet voličov zapísaných v zozname voličov 843 849 722 2414 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 643 585 517 1745 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 643...

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4
Článok

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti, že mu bolo dňa 16.08.2023 doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ivanka-pri-nitre-zmenya-doplnky-c-4 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu...

Zmena platnosti cestovného poriadku od 1.9.2023
Článok

Zmena platnosti cestovného poriadku od 1.9.2023

Oznamujeme občanom, že od 1.9.2023 je v platnosti upravený cestovný poriadok linky č. 12: https://imhd.sk/nr/linka/12/bd84807c7f7f7f7f80817c808175b3817f81827c7f887c7f80 Na základe požiadaviek bol upravený prvý ranný spoj, ktorý ide o 3 minúty skôr ako doposiaľ.