Základné dokumenty obce

Úvod / Základné dokumenty obce

 

Štatút obce Ivanka pri Nitre – platný od 1.1.2021

Štatút obce Ivanka pri Nitre – platný do 31.12.2020

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – prvotný

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 1 – grafická časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 1 – textová časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 2 – grafická časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 2 – textová časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 – úplné znenie

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 – záväzná časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 3 – grafická časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4 – úplné znenie

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4 – záväzná časť

Územný plán obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4 – grafická časť

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ivanka pri Nitre 2015 – 2023

Program odpadového hospodárstva na obdobie 2016-2020

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2027

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Politika informovanosti dotknutej osoby – kamerový systém obce Ivanka pri Nitre

Priemerne-bezne-vydavky-Mesto-Nitra-rok-2022

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti

PHRSR-SPR-Nitra-strategicka-cast

PHRSR-SPR-AKCNE-PLANY-OBCI-tabulky