Mám auto – kde ho zaparkujem???

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Mám auto – kde ho zaparkujem???
Mám auto – kde ho zaparkujem???

Mám auto – kde ho zaparkujem???

Ubehli už dva mesiace od platnosti novely Zákona č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a niektorí si to asi veľmi nevšimli…

Preto chceme pripomenúť tým, čo náhodou pozabudli, že od 1. októbra 2023 platí celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch v obciach a mestách, s výnimkou vyznačených miest.

Novela zákona sa týka najmä tých vodičov áut, ktorí boli zvyknutí parkovať na chodníku pred rodinnými domami. Vodiči si proste musia zvyknúť na zmenu.

Majitelia rodinných domov, hoci majú k dispozícii dvor, záhradu, predzáhradku aj napriek tomu naďalej parkujú vozidlá na verejných priestranstvách. Sú to najmä cesty, krajnice, chodníky a v tých horších prípadoch aj na zeleni. Takýmto správaním komplikujú priechod chodcov po chodníkoch, plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť všetkých a navyše teraz v zime aj znemožňujú zimnú údržbu, za ktorú je obec zodpovedná.

Neohľaduplným parkovaním sa dokonca komplikuje aj odvoz odpadu, prípadne príjazd vozidiel v prípade požiaru, resp. zdravotníkov.

Mnohí s tým máme svoje skúsenosti, či už ide o chodcov, cyklistov, rodičov s kočíkmi, alebo deti a seniorov, ktorí sa pre nesprávne zaparkované autá na chodníkoch môžu pri pohybe na ulici ľahko stať obeťou dopravnej nehody.

Vzhľadom na to, že touto novelou zákona ide o pomerne významnú zmenu v dlhodobo zaužívanom parkovaní najmä na chodníkoch, obec pristupuje k dodržiavaniu tejto povinnosti v prvom rade upozorňovaním na nesprávne parkovanie.

Pri opakovanom porušení parkovania na chodníku však obec bude nútená pristúpiť k riešeniu nedovoleného parkovania. V prípade porušenia zákona je výška sankcie pevne stanovená na 78 eur. Ak ju občan uhradí do 15 dní od jej doručenia, znižuje sa na dve tretiny sumy, teda na 52 eur. V prípade riešenia priestupku priamo na mieste sa pokuta v blokovom konaní môže vyšplhať do výšky 50 eur. V prípade závažného dopravného priestupku hrozí bloková pokuta do 150 eur.

Udeľovanie pokút bude v našej obci krajným prípadom. Sme predsa spoluobčania, komunita občanov, priateľov a chceme aby sme boli navzájom medzi sebou ohľaduplní.

Preto chceme vyzvať a poprosiť všetkých našich občanov, aby brali ohľad na uvedené skutočnosti, rešpektovali novelu zákona, ale hlavne boli ohľaduplní a parkovali tak, aby tým nikoho neobmedzovali, neohrozovali a neporušovali tento zákon.

V prípade nových domov je podmienkou už pri kolaudácii nehnuteľnosti zabezpečiť minimálne dve parkovacie miesta. U starších domov je možno potrebná úprava na vytvorenie parkovacích miest, ale je to nevyhnutné. Pri bytových domoch sú vytvorené parkovacie miesta pre obyvateľov aj návštevy. Vodičom teda neodporúčame parkovať na chodníkoch. Pokiaľ však potrebujú zastaviť alebo stáť, môžu to robiť iba na miestach, kde to povoľuje dopravné značenie a zabezpečiť, aby na chodníku zostala voľná šírka aspoň 1,5 metra pre chodcov.

Vopred Vám ďakujem za Vaše pochopenie a dodržiavanie týchto pravidiel. Na Novozámockej ulici už prišlo k značnému poklesu nesprávne zaparkovaných vozidiel, za čo našim zodpovedným občanom ďakujeme.