Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre

Úvod / Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95%

Názov projektu:

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Ivanka pri Nitre

Výška poskytnutej dotácie:

29.350,76 Eur