Ősök – Predkovia

Úvod / Ősök – Predkovia
Ősök – Predkovia

Názov projektu:

Ősök – Predkovia

 

Vedúci prijímateľ malého projektu:

Obec Ivanka pri Nitre   

www.ivankaprinitre.sk

Partner malého projektu:

Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Levéltár 

http://tbleveltar.hu/

 

Popis projektu:

Projekt „Ősök – Predkovia“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

 

Ciele projektu:

Posilnenie a rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Zachovávanie kultúrnych tradícií a uchovávanie miestnych historických pamiatok.

 

Obdobie realizácie:

01.09.2020 – 31.10.2021

 

Rozpočet projektu:

27.101,06 EURO