Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
30/2017
36541788 LEX.AUDIT, spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1600 Mgr.Ľuboš Gál 27.6.2017 stiahnuť
29/2017
43139817 doc.Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD., Dunajská 27, 931 01 Šamorín zmluva o dielo - odborný posudok na správu o hodnotení strategiského dokumentu PRO 700 Mgr.Ľuboš Gál 20.12.2017 stiahnuť
28/2017
36525804 STAVEX Nitra, spol. s r.o., Jakuba Haška 1, Nitra Zmluva o dielo-stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 13.12.2017 stiahnuť
27/2017
151513 Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnuti dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Mgr.Ľuboš Gál 7.12.2017 stiahnuť
26/2017
17639719 CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Mgr.Ľuboš Gál 7.12.2017 stiahnuť
25/2017
17639719 CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva Mgr.Ľuboš Gál 1.12.2017 stiahnuť
24/2017
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Mandátna zmluva - správa bytových domov Mgr.Ľuboš Gál 30.11.2017 stiahnuť
23/2017
153621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Mgr.Ľuboš Gál 23.11.2017 stiahnuť
22/2017
36541788 LEX-AUDIT, spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r.2017 Mgr.Ľuboš Gál 22.11.2017 stiahnuť
21/2017
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Mgr.Ľuboš Gál 9.10.2017 stiahnuť
20/2017
198331 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, Prenájom poľnohospodárskych pozemkov o výmere 29576,00 m2 295,76 Mgr.Ľuboš Gál 14.8.2017 stiahnuť
19/2017
198331 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre Prenajom silážnych zľabov za účelom zriadenia zberného miesta odpadov pre obec 100 Mgr.Ľuboš Gál 3.7.2017 stiahnuť
18/2017
33708550 Peter Raus, Potravinárska 19, 949 01 Nitra Zmluva o metodickej činnosti na ochranu pred požiarmi a BOZP 40 Mgr.Ľuboš Gál 1.8.2017 stiahnuť
17/2017
151866 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel Mgr.Ľuboš Gál 28.7.2017 stiahnuť
16/2017
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 10 k zmluve o službách vo verejnom záujme 48000 Mgr.Ľuboš Gál 24.7.2017 stiahnuť
15/2017
60775530 SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika Zmluva o o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva Mgr.Ľuboš Gál 12.7.2017 stiahnuť
14/2017
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 1050 Mgr.Ľuboš Gál 26.6.2017 stiahnuť
13/2017
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere č. 05/003/17 565640,03 Mgr.Ľuboš Gál 23.6.2017 stiahnuť
12/2017
0 Pavel Guzmický, Krakovská 629/25, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 27.4.2017 Bc.Ľuboš Gál 14.6.2017 stiahnuť
11/2017
151513 Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR 10000 Bc.Ľuboš Gál 1.6.2017 stiahnuť
10/2017
31818625 Nadácia SPP, Nadačný fond MUNICIPALITY pri Nadácii SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality 12000 Bc.Ľuboš Gál 23.5.2017 stiahnuť
09/2017
0 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Štefánikova 88, 949 01 Nitra Dohoda §12 - aktivačná činnosť 0 Bc.Ľuboš Gál 27.4.2017 stiahnuť
08/2017
0 Pavel Guzmický, Krakovská 629/25, 951 12 Ivanka pri Nitre Darovacia zmluva - parcela č. 208 0 Bc.Ľuboš Gál 27.4.2017 stiahnuť
07/2017
156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dovičovičova 12, 812 66 Bratislava Dohoda o splátkach 38525,23 Bc.Ľuboš Gál 10.4.2017 stiahnuť
06/2017
50105272 ČOV Branč, s.r.o., Hlavné námestie 1, 951 13 Branč Zmluva o odvádzaní splaškových odpadových vôd Bc.Ľuboš Gál 1.4.2017 stiahnuť
05/2017
307777 Obec Branč, Hlavné námestie 1, 951 13 Branč Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok 80000,- Bc.Ľuboš Gál 31.3.2017 stiahnuť
04/2017
151866 Slovenská republika , Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Darovacia zmluva na špeciálne vozidlo 0 Bc.Ľuboš Gál 15.3.2017 stiahnuť
03/2017
36727156 AGRO-PO s.r.o., Na Stanicu 793/5, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpno predajná zmluva 1500,-+550,- Bc.Ľuboš Gál 22.2.2017 stiahnuť
02/2017
36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Bc.Ľuboš Gál 21.2.2017 stiahnuť
01/2017
36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Licenčná zmluva č. U2173/2017 - informačný systém URBIS 609,- Bc.Ľuboš Gál 21.2.2017 stiahnuť