Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
060/2021
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Zmluva o bežnom účte Ing. Jana Maršálková 14.12.2021 stiahnuť
059/2021
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Zmluva o bežnom účte Ing. Jana Maršálková 14.12.2021 stiahnuť
058/2021
06738346 Transdev Morava, Mesto Nitra, TD Transport Dohoda o pristúpení k zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb Ing. Jana Maršálková 1.12.2021 stiahnuť
057/2021
43868878 Alexander Vereš, Novozámocká 349, Ivanka pri Nitre Dohoda o užívaní elektrickej prípojky Ing. Jana Maršálková 30.11.2021 stiahnuť
056/2021
056/2021 Občianske združenie Prosocia, Fesztyho 23, Hurbanovo 947 01 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu. 1,83 EUR/hod. Ing. Jana Maršálková 26.11.2021 stiahnuť
055/2021
44017464 Lectus s.r.o., Limbová 3056/11, Žilina 01001 Kúpna zmluva - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre projekt: Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 20.070,- Ing. Jana Maršálková 11.11.2021 stiahnuť
054/2021
50980980 TRILAB SK, s.r.o., V.Benedikta 209/4, Prievidza 971 01 Kúpna zmluva - Zdravotnícka technika pre projekt Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 59937,50 Ing. Jana Maršálková 22.10.2021 stiahnuť
053/2021
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 500,00 Ing. Jana Maršálková 20.10.2021 stiahnuť
052/2021
MO Jednoty dôchodcov Ivanka pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 950,- Ing. Jana Maršálková 01.10.2021 stiahnuť
051/2021
36853291 MUDr. Pavol Žuffa, Luk č.2, Ivanka pri Nitre Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 01.10.2021 stiahnuť
050/2021
34037713 MUDr. Ľubica Mendelová, Trieda Andreja Hlinku 45, Nitra-Chrenová Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 01.10.2021 stiahnuť
049/2021
34037764 MUDr. Jarmila Ludašová, Šopronská 4, Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Jana Maršálková 01.10.2021 stiahnuť
048/2021
48136999 Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Zmluva pe umiestnenie Z-BOXU 1,- Ing. Jana Maršálková 01.10.2021 stiahnuť
047/2021
42049229 Občianske združenie Prosocia, Fesztyho 23, Hurbanovo 947 01 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0203/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej SS na poskytovanú OS Ing. Jana Maršálková 29.09.2021 stiahnuť
046/2021
50980980 TRILAB SK, s.r.o., V.Benedikta 209/4, Prievidza 971 01 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy - "Zdravotnícka technika pre projekt: Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre" Ing. Jana Maršálková 28.09.2021 stiahnuť
045/2021
50980980 TRILAB SK, s.r.o., V.Benedikta 209/4, Prievidza 971 01 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy - "Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre projekt: Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre" Ing. Jana Maršálková 28.09.2021 stiahnuť
044/2021
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 Ing. Jana Maršálková 09.09.2021 stiahnuť
043/2021
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby uzatvorená podľa § 151n a nasl. v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Ing. Jana Maršálková 05.08.2021 stiahnuť
042/2021
31651402 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. zhotoviteľa: 15/2021/08411 83 575,34 Ing. Jana Maršálková 05.08.2021 stiahnuť
041/2021
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 440/2021/OCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 750,- Ing. Jana Maršálková 05.08.2021 stiahnuť
040/2021
44473826 LYRA GROUP s.r.o., Konečná 1077, Ivanka pri Nitre Dohoda o urovnaní Ing. Jana Maršálková 04.08.2021 stiahnuť
039/2021
36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, Banská Bystrica Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U2173/2017 Ing. Jana Maršálková 04.08.2021 stiahnuť
038/2021
31818625 Nadácia SPP, Mlynská nivy 44/a, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 27/2021 6000,00 Ing. Jana Maršálková 27.07.2021 stiahnuť
037/2021
Mesto Nitra, Obce Branč, Čechynce, Golianovo, Jarok, Jelšovce, Kolíňany, Lehota, Lužianky, Malý Cetín, Malý Lapáš, Mojmírovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Štitáre, Veľké Zálužie, Veľký Lapáš, Výčapy-Opatovce, Zbehy, Cabaj-Čápor, Čakajovce, Dolné Obdokovce, Svätoplukovo, Veľký Cetín Dohoda o pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Nitra" Ing. Jana Maršálková 23.07.2021 stiahnuť
036/2021
36545082 Arriva Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 14 k zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov č. 1-13 v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi 48.000,00 Ing. Jana Maršálková 09.07.2021 stiahnuť
035/2021
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 1355/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 900,00 Ing. Jana Maršálková 08.07.2021 stiahnuť
034/2021
034/2021 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 885/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 750,- Ing. Jana Maršálková 17.06.2021 stiahnuť
033/2021
50012070 Fresco plus, s.r.o., Škultétyho 3030/1, Bratislava 3 Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva (školské ovocie) Ing. Jana Maršálková 10.06.2021 stiahnuť
032/2021
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 500,00 Ing. Jana Maršálková 09.06.2021 stiahnuť
031/2021
34075828 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva k pozemku - cintorín Luk 1,00 € / rok Ing. Jana Maršálková 07.06.2021 stiahnuť
030/2021
34075828 Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva k pozemku - cintorín Ivanka pri Nitre 1,00 € / rok Ing. Jana Maršálková 07.06.2021 stiahnuť
029/2021
36678309 Longbows s.r.o., Novozámocká 191/4, Ivanka pri Nitre Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha 4970,00 Ing. Jana Maršálková 18.05.2021 stiahnuť
028/2021
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - nová budova MŠ - pre stavebné povolenie 335,52 € Ing.Jana Maršálková 18.05.2021 stiahnuť
027/2021
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č.3210184 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000,00 Ing. Jana Maršálková 12.05.2021 stiahnuť
026/2021
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 11, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 1500,- Ing. Jana Maršálková 07.05.2021 stiahnuť
025/2021
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik v Ivanke pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 1000,- Ing. Jana Maršálková 07.05.2021 stiahnuť
024/2021
35765364 SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava Kúpna zmluva - Log.celok č. 3: registračný systém - softvér a systém prevádzky - pre projekt Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 7401,60 € Ing.Jana Maršálková 30.04.2021 stiahnuť
023/2021
35765364 SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava Kúpna zmluva - Log.celok č. 2: registračný systém - pre projekt Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 6775,20 € Ing.Jana Maršálková 30.04.2021 stiahnuť
022/2021
35765364 SonSat s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava Kúpna zmluva - Log.celok č. 1: IKT vybavenie pre projekt Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 10704,00 € Ing.Jana Maršálková 30.04.2021 stiahnuť
021/2021
50980980 TRILAB SK s.r.o., V.Benedikta 209/4, Prievidza 971 01 Kúpna zmluva - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre projekt: Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 20073,00 € Ing.Jana Maršálková 30.04.2021 stiahnuť
020/2021
50980980 TRILAB SK s.r.o., V.Benedikta 209/4, Prievidza 971 01 Kúpna zmluva - Zdravotnícka technika pre projekt: Modernizácia a rozšírenie CIZS v obci Ivanka pri Nitre 59937,50€ Ing.Jana Maršálková 30.04.2021 stiahnuť
019/2021
30244186-1-11 Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - Názov malého projektu: Tradičná zabíjačka - Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 30561,31 Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
018/2021
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 4000,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
017/2021
Miestný spolok SČK Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 150,- Ing. Jana Maršálková 12.04.2021 stiahnuť
016/2021
36548707 AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2020 948252,18 Ing. Jana Maršálková 09.04.2021 stiahnuť
015/2021
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 15.000,00 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
014/2021
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2021 4000,00 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
013/2021
35886609 LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Mandátna zmluva - proces VO Interiérové vybavenie a zariadenie pre projekt: Modernizácia a rozšírenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre 1200,00 € Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
012/2021
47821779 HSE Slovaakia, s.r.o., Hviezdoslavov 54, 930 41 Hviezdoslavov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 17.2.2021 Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
011/2021
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 4,25 € / hod. Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
010/2021
45735603 Seniorka, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby zo dňa 31.12.2020 4,25 € / hod. Ing. Jana Maršálková 31.03.2021 stiahnuť
009/2021
308307 Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Ing. Jana Maršálková 17.03.2021 stiahnuť
008/2021
42049229 Prosocia, A.Fesztyho 23, Hurbanovo Zmluva č. 0203/2021 o poskytoaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu 2,74 Eur/hod. Ing. Jana Maršálková 27.02.2021 stiahnuť
007/2021
47821779 HSE Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavov 54, 930 41 Hviezdoslavov Zmluva o poskytovaní služieb 500,- bez DPH /deň Ing. Jana Maršálková 18.2.2021 stiahnuť
006/2021
52106934 ZaMED Komárno, s.r.o., Roľníckej školy 1519, Komárno Zmluva o spolupráci Ing. Jana Maršálková 15.02.2021 stiahnuť
005/2021
52106934 ZaMED Komárno, s.r.o., Roľníckej školy 1519, Komárno Zmluva o spolupráci Ing. Jana Maršálková 05.02.2021 stiahnuť
004/2021
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Zmluva o dielo č. Enviro 03-2021 400,00 Ing. Jana Maršálková 05.02.2021 stiahnuť
003/2021
17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, PSČ 940 34 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Ing. Jana Maršálková 15.01.2021 stiahnuť
002/2021
17336112 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, PSČ 940 34 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Ing. Jana Maršálková 08.01.2021 stiahnuť
001/2021
44473826 LYRA GROUP s.r.o., Konečná 1077, Ivanka pri Nitre Nájomná zmluva - prenájom pozemku pre výrobu a pozemok pre oddych a rekreáciu 2750,00 Ing. Jana Maršálková 05.01.2021 stiahnuť