Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
032/2023
43882684 Citrón s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava Zmluva o spolupráci-poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Ing. Jana Maršálková 26.05.2023 stiahnuť
031/2023
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien Ing. Jana Maršálková 25.05.2023 stiahnuť
030/2023
48218189 Lucia Poláčková, Krakovská 78, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 30,00 Ing. Jana Maršálková 19.05.2023 stiahnuť
029/2023
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Beňadikova 23, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 650,00 Ing. Jana Maršálková 18.05.2023 stiahnuť
028/2023
Zuzana Višňovská, Gergelova 426/17, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-predaj nehnuteľnosti-parcela reg. E č.669/100-novovzniknutá parcela reg. C č.1540/5 o výmere 21 m2, zapísané na liste vlastníctva č.2125 100,00 Ing. Jana Maršálková 12.05.2023 stiahnuť
027/2023
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre, Ábelova 1, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 7000,00 Ing. Jana Maršálková 12.05.2023 stiahnuť
026/2023
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov-odbor vinohradnícky, Jedlíková 557/9, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 600,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023 stiahnuť
025/2023
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 3230186 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000,00 Ing. Jana Maršálková 04.05.2023 stiahnuť
024/2023
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 0,00 Ing. Jana Maršálková 04.05.2023 stiahnuť
023/2023
42120861 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce Príkazná zmluva č. 12/VO/04/2023/EL-KSVO k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania (nákup elektrickej energie) 600,00 Ing. Jana Maršálková 02.05.2023 stiahnuť
022/2023
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 07102023 na projekt: Kultúrny dom pre všetkých II. (program Municipality 2023) 6000,00 Ing. Jana Maršálková 26.04.2023 stiahnuť
021/2023
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/047-Z-302021X052-341/2019 Ing. Jana Maršálková 14.04.2023 stiahnuť
020/2023
Tibor Krajči, Ivanka pri Nitre Darovacia zmluva-poskytnutie finančných prostriedkov na obstaranie kúpy pozemkov parc. č. C KN 390/6,390/8,494/3,390/10,437/182,438/9,438/2 od spol. TRANSECO a.s. 1992,00 Ing. Jana Maršálková 13.04.2023 stiahnuť
019/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Krupina Darovacia zmluva-poskytnutie finančných prostriedkov na obstaranie kúpy prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie na ul. Konopárenská od spol. TRANSECO a.s. 1200,00 Ing. Jana Maršálková 13.04.2023 stiahnuť
018/2023
František Bálint a Mária Bálintová, Konopárenská 478/19, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-predaj nehnuteľnosti-parcela č. 441/6 a 441/7 zapísané na liste vlastníctva č. 1183 825,00 Ing. Jana Maršálková 11.04.2023 stiahnuť
017/2023
47217065 Staps s.r.o., Beňadikova 45, 951 12 Ivanka pri Nitre Mandátna zmluva-inžinierske činnosti-výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 12088,44 Ing. Jana Maršálková 16.03.2023 stiahnuť
016/2023
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Ing. Jana Maršálková 15.03.2023 stiahnuť
015/2023
46186123 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča Zmluva o dielo č. 001/2023, 2.časť: MŠ Ivanka pri Nitre-ihrisko,v rámci projektu Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 9600,00 Ing. Jana Maršálková 14.03.2023 stiahnuť
014/2023
43868878 Alexander Vereš, Novozámocká 85/349, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-cestné komunikácie, verejné osvetlenie a kanalizácia splašková a dažďová v lokalite „Kračiny“ 1,00 Ing. Jana Maršálková 10.03.2023 stiahnuť
013/2023
42427908 ORLÍK o.z., Pri kúpalisku 1423, 95131 Močenok Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v r. 2023 na prevádzku sociálnej služby poskytovanej Prijímateľom 1200,00 Ing. Jana Maršálková 28.02.2023 stiahnuť
012/2023
31322301 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava Zmluva o dielo č. 24-11-2022-IV, Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre pre časť č.1: MŠ Ivanka pri Nitre-stavebná časť 594804,00 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
011/2023
00178454 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva č.VP/23/07732/001 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
010/2023
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Ivanke pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 2000,00 Ing. Jana Maršálková 17.02.2023 stiahnuť
009/2023
00415987 Slovenský Červený kríž, miestny spolok Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ivanka pri Nitre na rok 2023 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
008/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela PROLEX www.prolex.sk 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
007/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela ENEX www.enex.sk 315,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
006/2023
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 5000,00 Ing. Jana Maršálková 10.02.2023 stiahnuť
005/2023
46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Dodatok ku zmluve č.A/820/04/2007 Zmluva o aktualizácii programov-ročný poplatok za program WinCITY TOPSET GIS Cintorín 144,00 Ing. Jana Maršálková 09.02.2023 stiahnuť
004/2023
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č. ZBM7-29-004/2022, nákladné vozidlo TATRA T-815 V26 0,00 Ing. Jana Maršálková 08.02.2023 stiahnuť
003/2023
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 11000,00 Ing. Jana Maršálková 02.02.2023 stiahnuť
002/2023
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 16, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 4000,00 Ing. Jana Maršálková 13.01.2023 stiahnuť
001/2023
42179955 Mgr. Andrej Guba, LL.M. advokát, Šoltésovej 14, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 21.12.2020 8400,00 Ing. Jana Maršálková 12.01.2023 stiahnuť