Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
27/2018
42049229 Prosocia, A. Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo Zmluva č. 1712/2/2018 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO Ing.Jana Maršálková 17.12.2018 stiahnuť
26/2018
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra Dohoda č. 18/16/012/20 vykonávanie menších obecných služieb Mgr.Ľuboš Gál 22.10.2018 stiahnuť
25/2018
42049229 Prosocia, A.Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo Zmluva č. 317/2/2018 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na poskytovanú opatrovateľskú službu Mgr.Ľuboš Gál 30.7.2018 stiahnuť
24/2018
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Zmluva o zabezpečení prevádzkovania verejnej kanalizácie č. 88192/2018 Mgr.Ľuboš Gál 26.11.2018 stiahnuť
23/2018
0 Organizácie a združenia pôsobiace v obci Ivanka pri Nitre Zmluy o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 Mgr.Ľuboš Gál 1.12.2018 stiahnuť
22/2018
0 Peter Obložinský, Mlynská zem 442/66, 951 13 Branč Kúpna zmluva 9500 Mgr.Ľuboš Gál 15.8.2018 stiahnuť
21/2018
17639719 CAMPRI, spol. s r.o., Hlohovecká 13, 951 41 Lužianky Zmluva o bezodplatnom prevode uzavretá podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. 0 Mgr.Ľuboš Gál 15.8.2018 stiahnuť
20/2018
30789214 Nadácia COOP Jednota, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava Dohoda o podmienkach poskytnutia fin.grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít" 6000 Mgr.Ľuboš Gál 30.7.2018 stiahnuť
19/2018
36041688 MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Mgr.Ľuboš Gál 10.7.2018 stiahnuť
18/2018
47545674 NUBIUM s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra Dodatok č.3 k zmluve o prenájme pozemku na umiestnenie reklam.zariadenia 400 Mgr.Ľuboš Gál 9.7.2018 stiahnuť
17/2018
602311 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Mgr.Ľuboš Gál 25.6.2018 stiahnuť
16/2018
35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu č.6300213091 Mgr.Ľuboš Gál 25.6.2018 stiahnuť
15/2018
35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu č.6300213008 Mgr.Ľuboš Gál 25.6.2018 stiahnuť
14/2018
35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu č.6300213007 Mgr.Ľuboš Gál 25.6.2018 stiahnuť
13/2018
35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu č.6300213000 Mgr.Ľuboš Gál 25.6.2018 stiahnuť
12/2018
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 1400 Mgr.Ľuboš Gál 5.6.2018 stiahnuť
11/2018
43908977 Komensky, s.r.o., Park mládeže 1, 04001 Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Mgr.Ľuboš Gál 29.5.2018 stiahnuť
10/2018
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 1600 Mgr.Ľuboš Gál 29.5.2018 stiahnuť
09/2018
0 Divadielko z klobuka, Dagmar Rostandt, Banská Bystrica Obstaranie divadelného predstavenia Piráti na cestách na MDD 1.6.2018 270 Mgr.Ľuboš Gál 29.5.2018 stiahnuť
08/2018
31818625 Nadácia SPP, Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava finančný príspevok v rámci grantového programu MUNICIPALITY 6000,-€ Mgr.Ľuboš Gál 10.5.2018 stiahnuť
07/2018
42049229 PROSOCIA, A.Fesztyho 23, 947 01 Hurbanovo Zmluva č. 252/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO 2,-€ za hodinu OS Mgr.Ľuboš Gál 30.4.2018 stiahnuť
06/2018
177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 3000 Mgr.Ľuboš Gál 27.4.2018 stiahnuť
05/2018
50884425 KRÁSNE LÚKY s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Mgr.Ľuboš Gál 18.4.2018 stiahnuť
04/2018
43908977 KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice Zmluva o poskytovani sluzieb č. SKP18/02/097 9,- Mgr.Ľuboš Gál 27.2.2018 stiahnuť
03/2018
50884425 KRÁSNE LÚKY s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Mgr.Ľuboš Gál 18.4.2018 stiahnuť
02/2018
36545082 ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov č. 1-10 Mgr.Ľuboš Gál 20.3.2018 stiahnuť
01/2018
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Zmluva o odvádzaní splaškovej a odpadovej vody verejnou kanalizáciou - Bytové domy na Vinohradskej 1 a Beňadikovej 1 Mgr.Ľuboš Gál 1.1.2018 stiahnuť