Základná škola

Základná škola v Ivanke pri Nitre má v súčasnosti 9 kmeňových tried a 2 oddelenia školského klubu. Každá kmeňová trieda je vybavená IKT (dataprojektor, plátno a notebook).

História a súčasnosť školy

Novodobá história školy v Ivanke pri Nitre sa začala písať po 2. svetovej vojne, keď bola zriadená Stredná škola. Od septembra 1953/54 sa škola premenovala na 8-ročnú Strednú školu v Ivanke pri Nitre.  V roku 1960 bola premenovaná na Základnú 9-ročnú školu. A na konci sedemdesiatich  rokov sa s novou koncepciou menil názov školy na Základná škola. 1. septembra 1968 Pozemné stavby Nitra odovzdali do užívania pavilón 1. – 5. ročníka, 1. októbra 1968 pavilón 6. – 9. ročníka. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia školy. Vymenili sa okná, budovy sa zateplili a urobila sa nová fasáda.

V súčasnosti máme na škole 9 kmeňových tried a 2 oddelenia školského klubu. Každá kmeňová trieda je vybavená IKT (dataprojektor, plátno a notebook). Na škole máme zriadené odborné učebne:

  • jazyková učebňa pre 1. – 4. ročník
  • učebňa informatiky pre 1. – 4. ročník
  • jazyková učebňa pre 5. – 9. ročník
  • učebňa informatiky pre 5. – 9. ročník
  • učebňa fyziky a chémie
  • školská dielňa a kuchynka

Súčasťou areálu školy je školská kuchyňa a jedáleň, telocvičňa a multifunkčné ihrisko. Krásne prostredie školy dopĺňajú drevené altánky, ktoré žiaci využívajú na oddych počas prestávok.