Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
25/2013
0 WOLTUS 11, Nitra Oprava sociálnych zariadení v telocvični Základnej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 22.960,- Ľuboš Gál - starosta obce 19.12.2013
24/2013
0 Praktik Nitra spol. s r.o. Oprava ústredného kúrenia v telocvični Základnej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 5803,- Ľuboš Gál - starosta obce 19.12.2013
23/2013
0 Obecné siete, s.r.o., Nitra program - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb a majetku na základe cenovej ponuky zo dňa 6.5.2013 4810 Ľuboš Gál - starosta obce 7.11.2013
22/2013
0 AGRONOVA, Lužianky výmena oleja na traktore ZETOR 7441 1 NR 758AI Ľuboš Gál - starosta obce 7.11.2013
21/2013
0 Dynamik Trading, s.r.o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra fasádne izolačné dosky na báze polystyrénu na zateplenie budovy školskej jedálne v areáli ZŠ Ľuboš Gál - starosta obce 5.11.2013
20/2013
0 Reštaurácia Balada, Ivanka pri Nitre podanie stravy pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším - dňa 24.10.2013 - 270 osôb Ľuboš Gál - starosta obce 22.10.2013
19/2013
0 Reštaurácia Ivanka, Mária Balážová, Ivanka pri Nitre podanie stravy pri príležitosti oslavy 100 výročia otvorenia MŠ Ivanka pri Nitre - dňa 25.10.2013 Ľuboš Gál - starosta obce 22.10.2013
18/2013
0 Večernica, Mariana Maliňáková, Krakovská ul., Ivanka pri Nitre viazanie 40 ks kytíc á5,-€/ks Ľuboš Gál - starosta obce 22.10.2013
17/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - Ing. J.Kurek - p.č. 695/2 a 646/1 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 11.9.2013
16/2013
0 nerealizovaná objednávka vynechané číslo objednávky
15/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Oľgu Solnicovú, Bizetova 41, Nitra, p.č. 324 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 13.8.2013
14/2013
0 Mercury Corporation, s.r.o., Krušovská 1645/10, Topoľčany búracie práce objektu bývalého skladu CO v areáli ZŠ vrátane odvozu sutiny a jej uskladnenia podľa cenovej ponuky zo dňa 1.8.2013 14200 Ľuboš Gál - starosta obce 6.8.2013
13/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Ing. C.Zelenajovú, Gergelova 39, Ivanka pri Nitre, p.č. 1564/3, 1563/2 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 4.8.2013
12/2013
0 MAKS, Štefan Šimurda, Nitra výroba a montáž kuchynskej linky pre MŠ Ivanka pri Nitre podľa cenovej ponuky zo dňa 19.3.2013. + výrobu a montáž výsuvného okna s rámom podľa cenovej ponuky zo dňa 18.3.2013 1746,00 + 650,00 Ľuboš Gál - starosta obce 29.7.2013
11/2013
0 Vladimír Bekényi, D&B AQUA, Nitra výmena stropných neónových svietidiel v priestoroch MŠ Ivanka pri Nitre a následné vymaľovanie po elektroinštalačných prácach Ľuboš Gál - starosta obce 12.7.2013
10/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre J.Gábriša, p.č. 1995 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 13.6.2013
09/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre Ladislava Arpáša, p.č. 1613, 1615, 1653/1 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 4.6.2013
08/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu pre Ing.M. Musilovú a Ing.M. Nerdera, p.č. 1004, 1005 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 15.5.2013
07/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 347 Novozámocká ul. - Gaidoš Ioan a manž., Vinohradská 1 Ľuboš Gál - starosta obce 15.3.2013
06/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu Konopárenská ul. - Katarína Macáková, Vinohradská 36 Ľuboš Gál - starosta obce 12.3.2013
05/2013
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 1586/1, 1563/2 - Gabriela Rojková, Gergelova 3 Ľuboš Gál - starosta obce 12.2.2013
04/2013
0 Igor Takáč, Čajkovského 34, 94911 Nitra Oprava strechy Zdravotného strediska, Gergelova ul. Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 28.1.2013
03/2013
0 KORATEX, a.s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava Objednávka opravy podláh telocvične pre ZŠ - na základe predloženej cenovej ponuky Ľuboš Gál - starosta obce 16.1.2013
02/2013
0 CableSystem, s.r.o., Partizánska 440/75, 949 11 Nitra Objednávka elektroinštalácie v telocvični ZŠ, bleskozvod a oprava vnútorných stien v telocvični ZŠ - na základe predloženej cenovej ponuky Ľuboš Gál - starosta obce 15.1.2013
01/2013
0 Woltus 11 s.r.o., , Dvorčanská 52, , 949 05 Nitra, Objednávka rekonštrukcie strechy telocvične - zateplenie pre ZŠ Ivanka pri Nitre - na základe predloženej cenovej ponuky Ľuboš Gál - starosta obce 15.1.2013