Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
9A/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - p.Magdaléna Tvrdá, p.č. 1015, 1074 Ľuboš Gál - starosta obce 6.6.2012
8A/2012
0 Vladimír Derka - AKRED, Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre vyhotovenie a dodanie drevených stien z hoblovaných dosiek a fošne-chránené náterom a uchytené na hranoly na 6 priestranstiev, ktoré budú slúžiť pre nádoby na separovaná zber ... Ľuboš Gál - starosta obce 24.4.2012
26/2012
0 STEMI , Miroslav Štefčík, Koniarovce 74, 95613 Koniarovce kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Ľuboš Gál - starosta obce 14.12.2012
25/2012
0 Ing.Peter Pagáč - ELDRO, Krakovská, 951 12 Ivanka pri Nitre elektorinštalačné práce v MŠ, montáž osvetlenia v MŠ a revíziu elektroinštalácie Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2012
24/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra vytýčenie vodovodných poklopov na ulici Horná v Ivanke pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2012
23/2012
0 Peter Pagáč ELDRO, Krakovská, Ivanka pri Nitre revízia elektroinštalácie, montáž osvetlenia v podkroví MŠ Ľuboš Gál - starosta obce 26.10.2012
22/2012
0 TAPEX, s.r.o., Koceľova 8, 949 01 Nitra notebook podľa cenovej ponuky zo dňa 8.10.2012 825,78 Ľuboš Gál - starosta obce 10.10.2012
21/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 29 - Ján Chytrý Ľuboš Gál - starosta obce 8.10.2012
20/2012
0 ŽEL-MAT, Miroslav Ružička, Novozámocká, 95112 Ivanka pri Nitre oceľové rúry na údržbu futbalového ihriska Ľuboš Gál - starosta obce 27.9.2012
19/2012
0 Štefan Zaujec - stav.firma, Cesty Nitra realizácia súvislej opravy miestnej komunikácie - Horná ulica - na základe cenovej pouky Ľuboš Gál - starosta obce 27.9.2012
18/2012
0 Štefan Zaujec - stav.firma, Cesty Nitra realizácia spevň. plôch - parkovisko pri Zdravotnom stredisku - na základe cenovej pouky Ľuboš Gál - starosta obce 27.9.2012
17/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 1353 - Viera Žitná, Beňadikova 5 Ľuboš Gál - starosta obce 19.9.2012
16/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 533 - Jozef Obložinský, Novozámocká 290 Ľuboš Gál - starosta obce 13.9.2012
15/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 1993/1 - Štefan Zelovič, Mateja Tučku 5 Ľuboš Gál - starosta obce 11.9.2012
14/2012
0 ZSVaK, Nábrežie za hydrocentrálou, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu na p.č. 1172, 1174 - Norbert Haluška a manž. Adriana Ľuboš Gál - starosta obce 10.9.2012
13/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - p.Daniel Nechala, p.č. 345 Ľuboš Gál - starosta obce 3.9.2012
12A/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - p.Marián Volčík, p.č. 1630/1, 1630/2 Ľuboš Gál - starosta obce 28.8.2012
12/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - SOLA Switzerland EU s.r.o., p.č. 94/30, 94/1 (fa adresa: Kóňastav s.r.o.) Ľuboš Gál - starosta obce 11.6.2012
11/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - p.Martin Hlinka, p.č. 1490, 1464/2 Ľuboš Gál - starosta obce 7.6.2012
10/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra odbočenie vodovodu - p.Stanislav Králik, p.č. 1014, 1074 Ľuboš Gál - starosta obce 6.6.2012
09/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocetrálou 4, Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre Emila Katonu, č.p.1175/2 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 15.5.2012
08/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocetrálou 4, Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre Martina Cifru, č.p.1331/2 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.5.2012
07/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocetrálou 4, Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre Andreu Trojanovičovú, č.p.1490, 1488/1 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 24.4.2012
06/2012
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre Darinu Negréczovú, č.p.971/3 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 24.4.2012
05/2012
0 ZsVs, a.s., Nitra, odbočenie vodovodnej prípojky pre Petra Petroviča, č.p.220/241 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 2.4.2012
04/2012
0 FORTE ACOUSTIC, s.r.o., Malý Lapáš rekonštrukcia obecného rozhlasu II.etapa Ľuboš Gál - starosta obce 31.1.2012
03/2012
0 ZsVs, a.s., Nitra odbočenie vodovodnej prípojky pre obytný súbor Mlyn na ulici Luk, č.p.1729/1 v KU Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 25.2.2012
02/2012
0 Alexander Kóňa, Novozámocká 102, Nitra - Krškany revízia kotlov a údržba kotlov v nájomných bytovkách na Vinohradskej 1 a Beňadikovej 1 v Ivanke pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 20.1.2012
01/2012
0 ELCOMP, s.r.o., Nitra opravy verejného osvetlenia podľa požiadaviek OcÚ Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 11.1.2012