Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
038/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Vontorčíka, p.č. 1151 400,00 Ing. Jana Maršálková 30.11.2022
037/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Maršálka, p.č. 338/1,64/10,63 400,00 Ing. Jana Maršálková 29.11.2022
036/2022
45620741 LEMUS, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra Osadenie dopravného zariadenia-dopravné zrkadlo MC-pri parku (za podmienok určených OÚ Nitra-odborom dopravy) 348,00 Ing. Jana Maršálková 22.11.2022
035/2022
45977488 GAS-PROGRES, s.r.o., Kasárenská 2, 949 01 Nitra Servis kotlov na obecnom úrade 300,00 Ing. Jana Maršálková 08.11.2022
034/2022
44485654 Gabriela Horváthová - G&G SERVIS, Školská 386/35, 95132 Horná Kráľová Servis na 2 ks kotlov značky Buderus - ZS 250,00 Ing. Jana Maršálková 04.11.2022
033/2022
44485654 Gabriela Horváthová - G&G SERVIS, Školská 386/35, 95132 Horná Kráľová Diagnostikovanie poruchy na kotol Buderus - ZS a opravu 57,00 Ing. Jana Maršálková 04.11.2022
032/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodných prípojok pre stavbu: 4 radové rodinné domy (3 ks), p.č. 93/386, 93/392, 93/378 Ing. Jana Maršálková 04.11.2022
031/2022
Zdenko Maďar - UNIMONT, Ul. 1.Mája 1026, 952 01 Vráble Elektroinštalačné práce - oprava a údržba miestneho rozhlasu 2068,80 Ing. Jana Maršálková 26.09.2022
030/2022
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Multilicencia programu Wincity-cintorín 120,00 Ing. Jana Maršálková 26.09.2022
029/2022
Ing. Dušan Hrbatý, Sadová 12, Nitra Znalecký posudok vo veci všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti-pozemkov a infraštruktúry IBV Zelený háj 900,00 Ing. Jana Maršálková 08.09.2022
028/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Pňačekovú, p.č. 308 400,00 Ing. Jana Maršálková 23.08.2022
027/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Habrmanovú, p.č. 362/1,4,5 400,00 Ing. Jana Maršálková 23.08.2022
026/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra vytýčenie vodovodu + prípojok na Krakovskej ulici od č. 2 po Mojmírovskú ulicu Ing. Jana Maršálková 19.08.2022
025/2022
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, Mojmírovce Vybudovanie stojiska na kontajnery na cintoríne Gergelová a terénne úpravy pri zdravotnom stredisku + odvod drevného odpadu Ing. Jana Maršálková 15.08.2022
024/2022
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, Mojmírovce Realizácia oplotenia v areáli ZŠ - Ihrisko - okolie spev.plochy + bránka do MŠ ihrisko. Rekultivácia spevnenej plochy pri obecnej bytovke Vinohradská 1 1600,00 Ing. Jana Maršálková 01.08.2022
023/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Evu Kónigovú, parc.č. 1961, 1962, 1963, 1964, 1977/1 v KU Ivanka pri Nitre 400,00 Ing. Jana Maršálková 01.08.2022
022/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Ivetu Domianovú, parc.č. 269/3, 2640/2 v KU Ivanka pri Nitre 400,00 Ing. Jana Maršálková 22.07.2022
021/2022
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, Mojmírovce úprava spevnenej plochy v areáli TJ a ZŠ cca 250 m2 4980 Ing. Jana Maršálková 18.07.2022
020/2022
44 646 488 L-DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, Lutila 2 ks nerozbitná autobusová zastávka - Antidelikvent Kubko - v antracitovej farbe s lavičkou s dodávkou a montážou 4200,00 Ing. Jana Maršálková 18.07.2022
019/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre E.Blahunková a Juraj Breča, parc.č. 1071/1, 1074 v KU Ivanka pri Nitre 200,00 Ing. Jana Maršálková 08.07.2022
018/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre E.Bédy, R.Kravčenko, V.Buchala, M.Urban a G. Levická, parc.č. 799/3,797/23, 797/27, 797/22, 797/25 v KU Ivanka pri Nitre 1000,00 Ing. Jana Maršálková 08.07.2022
017/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Odstránenie závad zistených pri revízii kotlov Vinohradská 1 a Beňadikova 1 430,00 Ing. Jana Maršálková 22.06.2022
016/2022
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, Mojmírovce Montáž oplotenia na futbalovom ihrisku v Ivanke pri Nitre (1977,-) a vybudovanie základu pod autobusovú zastávku MHD pri ZŠ (700,-) 2677,00 Ing. Jana Maršálková 10.06.2022
015/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Oprava kotla K1-Beňadikova 1 (spätná klapka Slovarm, diagnostika, výmena, nastavenie,...) 196,03 Ing. Jana Maršálková 09.06.2022
014/2022
36550949 ZSVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Jana Kaššáková, parc.č. 1389 v KU Ivanka pri Nitre 400,00 Ing. Jana Maršálková 08.06.2022
013/2022
30756863 ELKE - Juraj Kevély, Novozámocká 331, Ivanka pri Nitre Oprava elektroinštalácie v KD 600,00 Ing. Jana Maršálková 24.05.2022
012/2022
53418409 Anta Stav, s.r.o., Golianovo 667 Oprava vstupného schodiska KD, zriadenie bezbariérového vstupu do KD a oprava vestibulu KD 9000,00 Ing. Jana Maršálková 24.05.2022
011/2022
34868712 EUROŽALÚZIE Pavol Bernát, Cabajská 25, 949 01 Nitra Sieťky proti hmyzu, retiazkové žalúzie, vertikálne žalúzie do KD. Sieťky proti hmyzu na AL aj plastové okná na ZS. 1830,00 Ing. Jana Maršálková 24.05.2022
010/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Zbernica údajov pre rádiové odpočty z meračov energií v BD Beňadikova 1 a Vinohradská 1 v Ivanke pri Nitre 2x193,15 Ing. Jana Maršálková 24.05.2022
009/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Oprava kotla na Beňadikovej 1 v BD 553,13 Ing. Jana Maršálková 03.05.2022
008/2022
36252417 Region PRESS,s.r.o., Pekárska 7489/40A, Trnava Uverejnenie inzercie na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy v reg.novinách Nitriansko č. 17,18 160,00 Ing. Jana Maršálková 25.04.2022
007/2022
14045311 Miroslav Ružička - ŽEL-MAT, Novozámocká 187, Ivanka pri Nitre Plotový panel Pluto antracit 56 ks, stĺpik PPL antracit 58 ks, príchytka panelu 168 ks, príchytka panelu koncová 6 ks 3015,84 Ing. Jana Maršálková 06.04.2022
006/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Klampiarske práce - oplechovanie okolo komínov a vetrákov na streche BD Vinohradská 1, Ivanka pri Nitre 119,00 Ing. Jana Maršálková 10.03.2022
005/2022
50984641 LDTE s.r.o., Červenova 39, Nitra služby IT technika podľa požiadaviek a potrieb OcÚ a MŠ Ivanka pri Nitre v roku 2022 3000,00 Ing. Jana Maršálková 23.02.2022
004/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra oprava zmiešavacieho ventilu v kotolni BD Vinohradská 1 717,25 Ing. Jana Maršálková 23.02.2022
003/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra oprava komínov 3 ks, výmena komínových nadstavcov v kotolni BD Beňadikova 1 165,22 Ing. Jana Maršálková 14.02.2022
002/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra výmena vodomerov na TV A SV v btových domoch Vinohradská 1 a Beňadikova 1 + zbernica v oboch BD 100,00 Ing. Jana Maršálková 14.02.2022
001/2022
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Oprava kotlov - výmenníkov tepla - kotolňa Beňadikova 1, Ivanka pri Nitre 4870,572 Ing. Jana Maršálková 31.01.2022