Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
35/2014
0 PP CARS, s.r.o., Rybárska 18, 949 01 Nitra Oprava motorového vozidla Seat Altea Ľuboš Gál - starosta obce 3.12.2014
34/2014
0 EUFC s.r.o., Sv. Michala 4, 934 01 Levice Vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu - Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre 360 Ľuboš Gál - starosta obce 3.12.2014
33/2014
0 STAVPROS PLUS s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra Vypracovanie projektovej dokumentácie - rekonštrukcia miestnych komunikácií v Ivanke pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 1.12.2014
32/2014
44485654 G&G SERVIS, Gabriela Horváthová, č. 386, Horná Kráľová Vykonanie ročnej revízie kotlov (oprava) zn. Buderus na bytovke ul. Vinohradská 1, Ivanka pri Nitre cca 1000,00 Ľuboš Gál - starosta obce 12.11.2014
31/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. MUDr. Bečku, bytom Dlhá 815/7, Nitra, na pozemku parc.č. 309/3, 310/3, 312/3, 2640/1, 2640/2 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 29.10.2014
30/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Oreščákovú, bytom Horná 3, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1932 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 15.10.2014
29/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Szivanyo, bytom Krakovská 618/3, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1053/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.10.2014
28/2014
0 OBI Centrum s.r.o., Štrkopiesky 9, Hlohovec Oprava komína na obecnej bytovke na ulici Vinohradská č.1, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 1.10.2014
27/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Rafaelovú Martu, bytom Krakovská 646/2, Ivanka pri Nitre na pozemku parc.č. 628, 629 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 23.9.2014
26/2014
0 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Objednávka plastových smetných nádob 120 l (čierne), v počte 10 kusov Ľuboš Gál - starosta obce 19.9.2014
25/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Ing. Hosťanského, bytom Na hôrke 33, Nitra (fakt. adresa), na pozemku parc.č. 1965 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 17.9.2014
24/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Solčániovú, bytom Rýnska 4, Nitra (fakt.adresa), na pozemku parc.č. 1894/4, 1894/3 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.9.2014
23/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Kóňovú, bytom Myrtina 82, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 205 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 13.8.2014
22/2014
0 UNIMONT Vráble, p. Maďar, Ul. 1.mája 1033, Vráble Oprava miestneho rozhlasu v obci Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 6.8.2014
21/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie - verejný vodovod pre stavebníka Ivana Guzmického, Gergeľova 34, Ivanka pri Nitre pre RD parc.č. 1474/1, 1586/1 Ľuboš Gál - starosta obce
20/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ing. Malík, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Prepočet a dopad zvýšeného prítoku odpadových vôd na ČOV, jej hydraulické zaťaženie a vplyv na čistiaci proces v záujme dosahovania ukazovateľov znečistenia na odtoku z ČOV, v prípade prekročenia ukazovateľov znečistenia - dopad na zhoršenie kvality toku Ľuboš Gál - starosta obce 15.7.2014
19/2014
45547963 FLASH Company, s.r.o., Lomnická 2, 949 01 Nitra Diagnostika počítačovej siete Ľuboš Gál - starosta obce 9.7.2014
18/2014
0 JODYGAS, Dolnočermánska 11, Nitra Výmena regulátora plynu KHS 100 pre bytové domy č.1 a č.2 Vinohradská, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 24.6.2014
17/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Moravčíkovú, na pozemku parc.č. 1027, 1028, 1026/3, 1026/2, 1074 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 24.6.2014
16/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Balážovú, Luk 397/8, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1653/1, 1599/2 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 5.6.2014
15/2014
0 PROFI SERVIS SK s.r.o., Ivanka pri Nitre Čistenie kanalizácie na ulici Beňadikova 1, Ivanka pri Nitre (areál obecných bytoviek) Ľuboš Gál - starosta obce 27.5.2014
14/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Látečku, Myrtina 64, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 220, 184, 185, 186 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 14.5.2014
13/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre Ing. Nagyovú, Bárdyho 9, Ivanka pri Nitre, parc.č. 1278, 1307 kat. územie Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 13.5.2014
12/2014
0 FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Objednávka stojanov na zber odpadu do PVC vreca (2ks) Ľuboš Gál - starosta obce 16.4.2014
11/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Ing. Ďurického, bytom Myrtina 88, Ivanka pri Nitre na pozemku parc. číslo 279/88 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.4.2014
10/2014
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Ing. Lacka, bytom Riazanská 27, Bratislava na parcele č. 580, 580/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.4.2014
09/2014
0 Alexander Kóňa, Nitra Výmena ventilu na prívode vody v byte p. Chlebcovej Ľuboš Gál - starosta obce 24.3.2014
08/2014
0 ZOFI, s.r.o., Nitra Dodávka prvkov na detské ihriská v obci (prehupovačky, veže s hojdačkou, mostík, lezecká stena) Ľuboš Gál - starosta obce 24.3.2014
07/2014
0 Horex, s.r.o., Rastislavova ul., Lužianky Objednávka práškových hasiacich prístrojov (5 ks) Ľuboš Gál - starosta obce 24.3.2014
06/2014
0 HP-Progres spol. s r.o., Mlynská zem 463/87, 951 13 Branč Revízia rozvodu plynu, plynového kotla a plynového sporáka na objekte Materskej školy, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 17.3.2014
05/2014
0 Záhradné centrum, Zoltán Richtárik, Nitra Dodávka prvkov na detské ihriská (kolotoče, pružinové motorky, playsystém) Ľuboš Gál - starosta obce 7.3.2014
04/2014
0 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. M.Lahučkú, Myrtina 1, parc.č.383 Ľuboš Gál - starosta obce 7.3.2014
03/2014
0 ŽEL-MAT Miroslav Ružička, Novozámocká , 951 12 Ivanka pri Nitre dodávka diev a kľučiek na budovu Telocvične ZŠ, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 14.2.2014
02/2014
22681931 Igor Arendáš, Servis plynových zariadení, Mons.Vagnera 37, 949 11 Nitra oprava kotlov 2 ks Buderus GB 112 v bytových domoch Vinohradská 170 Ľuboš Gál - starosta obce 29.1.2014
01/2014
0 HOREX, s.r.o., Rastislavova , Lužianky, kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov Ľuboš Gál - starosta obce 14.1.2014