Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
41/2015
0 Alojz Kľuchniak , ALINOK, Mojmírovce Objednávka na čistenie pozemných komunikácií zametacím vozidlom Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 1.12.2015
40/2015
0 Marek Áč, Golianovo Objednávka výrubu stromu Javora mliečneho na cintoríne Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 18.11.2015
39/2015
0 PP CARS, s.r.o., Nitra Objednávka opravy vozidla Seat Inca a realizácia STK a EK Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 18.11.2015
38/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Ing. Ľubomíra Kiševa, bytom Myrtina 80, Ivanka pri Nitre na pozemku parc.č. 9/4, 5/1 kat. územie Ivanka pri Nitre Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 18.11.2015
37/2015
0 EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, Bratislava Objednávka na vypracovanie projektu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 16.11.2015
36/2015
0 CESTY, p. Zaujec, Cabajská 28, Nitra Objednávka rekonštrukcie chodníka na ulici Novozámocká (na základe úspešného výberového konania) Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 12.11.2015
35/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Patrika Maliňáka, bytom Krakovská 64, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 890/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 5.11.2015
34/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Patrika Maliňáka, bytom Krakovská 64, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 890/3 v kat. území Ivanka pri Nitre Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 5.11.2015
33/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Patrika Maliňáka, bytom Krakovská 64, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 892/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 5.11.2015
32/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Darinu Guzmickú, bytom Novozámocká 307, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1767, 1768 v kat. území Ivanka pri Nitre Bc. Ľuboš Gál - starosta obce 4.11.2015
31/2015
0 Alexander Kóňa, Narcisova 68, Nitra Objednávka výmeny vodomerov na studenú a teplú vodu v byte p. Sklenkovej a opravu (výmenu) termohlavíc v byte p. Oršulovej a Sklenkovej Ľuboš Gál - starosta obce 16.10.2015
30/2015
35405236 Viera Puterová - FLORA, Bučany 313, 919 28 Bučany Objednávka hudobnej skupiny "Eminent" na vystúpenie s hudobným programom ku dňu Mesiaca úcty k starším dňa 28.10.2015 o 14:00 hod. 380 Ľuboš Gál - starosta obce 13.10.2015
29/2015
36534331 HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky Objednávka hasičského materiálu pre objekty obecného úradu Ivanka pri Nitre pre zabezpečenie požiarnej ochrany. 55,8 Ľuboš Gál - starosta obce 7.10.2015
28/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Mgr. Antona Zeleného, bytom Myrtina 48, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 168/2, 169, 168/1, 220 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 7.10.2015
27/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Jána Machoviča, bytom Myrtina 44, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 161 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 1.10.2015
26/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Stanislava Jašíka, bytom Novomeského 6, Nitra, na pozemku parc.č. 898/1, 899/5 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 30.9.2015
25/2015
0 FEREX, s.r.o., Nitra Objednávka 10 ks kontajnerov - plastové čierne nádoby na odpad 120 l Ľuboš Gál - starosta obce 16.9.2015
24/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Petra Čiča, bytom Dlhá 50, Nitra, na pozemku parc.č. 506/3, 494/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 16.9.2015
23/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Antona Blahunku, bytom Novozámocká 392, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1065/1, 1071/2, 1074 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 9.9.2015
22/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Tomáša Kazíka, bytom Kremnická 1, Nitra (fakt. adresa), na pozemku parc.č. 1016/1, 1074 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 8.9.2015
21/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre p. Slavomíra Večeru, Tr.A.Hlinku 36, Nitra (fakt. adresa), na pozemku parc.č. 360/3, 360/1, 359/1 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 8.9.2015
20/2015
0 ZsVs, a.s., Nitra Objednávka vyhotovenia vodovodnej prípojky pre p.Beátu Belancovú, bytom Horná 2, Ivanka pri Nitre na pozemku parc. č.1879/2 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 19.8.2015
19/2015
0
18/2015
0 ARBORIA, Golianovo Objednávka výrubu vŕby bielej v areáli Materskej školy Ivanka pri Nitre (ohrozenie pre deti) Ľuboš Gál - starosta obce 2.9.2015
17/2015
0 UNIMONT, Vráble Objednávka opravy obecného rozhlasu na ulici Na stanicu Ľuboš Gál - starosta obce 2.9.2015
16/2015
0 Cesty, s.r.o., Nitra Objednávka stavebných prác podľa cenovej ponuky ako víťazného uchádzača na základe vyhodnotenia cenových ponúk na súvislú rekonštrukciu chodníka na Novozámockej ulici v rozsahu od ul. Ábelová po ul. Horná Ľuboš Gál - starosta obce 6.8.2015
15/2015
40313549 Marta Vida - NOBILIS VIDA, Petőfiho 258/28, 936 01 Šahy Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce 100 Ľuboš Gál - starosta obce 21.7.2015
14/2015
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky (odbočenie) pre p. Ilkovú, bytom Pri tehelni 2, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 966 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 14.7.2015
13/2015
0 EUFC s.r.o., Družstevná 2, Bratislava Vyhotovenie NMS k projektu 26110130077 - Škola nového tisícročia v dohodnutej odmene 300,-€ (bez DPH) Ľuboš Gál - starosta obce 30.6.2015
12/2015
46070788 FELL, s.r.o., Čajkovského 2, 949 11 Nitra Objednávka výmeny kovania zn. MACO na plast. balkónových dverách u p.Antalovej - byt č.12 v byt.dome na Beňadikovej 930/1 a službu spojenú s odstránením závady plast. okien u p. Oršulovej - byt č.21 v byt.dome na Vinohradskej 931/1, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 16.6.2015
11/2015
0 NEPA Slovakia, s.r.o., Farská 4, 949 01 Nitra Objednávka tonera do multifunkčného kopírovacieho zariadenia zn. SHARP a údržba spojená s čistením kopírovacieho zariadenia DIGI. Ľuboš Gál - starosta obce 10.6.2015
10/2015
0 PP CARS s.r.o., Rybárska 18, Nitra Objednávka opravy klimatizačnej jednotky v motorovom vozidle Seat Altea Ľuboš Gál - starosta obce 10.6.2015
09/2015
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Karasovú, bytom Konopárenská 3, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1348 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 4.6.2015
08/2015
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Šubovú, bytom Beňadikova 36, Ivanka pri Nitre, na pozemku parc.č. 1216, 1217 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 2.6.2015
07/2015
0 ZsVS, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Za hydrocentrálou, Nitra Vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p. Zelenaja, bytom Benkova 24, Nitra (fakt. adresa), na pozemku parc.č. 311 v kat. území Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 28.5.2015
06/2015
0 HOREX HX, s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky Objednávka kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov Ľuboš Gál - starosta obce 13.4.2015
05/2015
0 Glasscentrum s.r.o., Nitra Objednávka výmeny rozbitej sklenenej výplne na okne v budove zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre (Lekáreň Herba) Ľuboš Gál - starosta obce 13.4.2015
04/2015
0 Divadlo Maska, Pribinova 120, 960 01 Zvolen Objednávka detského divadelného predstavenia "Smejko a Tanculienka" na 5.6.2015 ku dňu Dňa detí 500 Ľuboš Gál - starosta obce 13.4.2015
03/2015
0 ELCOMP, s.r.o., Pražská 2, 94911 Nitra Montáž reflektorov na tréningovom ihrisku - Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 13.3.2015
02/2015
0 PP CARS, s.r.o., Rybárska 18, 949 01 Nitra Oprava brzdových platničiek a brzdových kotúčov pre osobný automobil Seat Altea Ľuboš Gál - starosta obce 20.2.2015
01/2015
0 G&G SERVIS, Gabriela Horváthová, č. 386, Horná Kráľová Oprava kotlov zn. Buderus GB112 na bytovke ul. Vinohradská 1, Ivanka pri Nitre (dokončenie opravy objednanej obj. č.32/2014 zo dňa 12.11.2014) Ľuboš Gál - starosta obce 20.2.2015