Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
51/2018
0 Kasta Group, s.r.o., Belinského 25, Bratislava spracovanie projektového zámeru k obnove zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre 4104,-€ Ing.Jana Maršálková 13.12.2018
50/2018
47256125 EUFC Bratislava, pobočka Levice vyhotovenie MS projektu (22110120499 - Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre) 300,-€ bez DPH Ing.Jana Maršálková 7.12.2018
49/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Ing. Mariána ČIča s manželkou Zdenkou, Novozámocká 418, p.č.992/18, 987/2, 980/2 v KU Ivanka pri Nitre Stanislav Kurek 20.11.2018
48/2018
0 Ľubomír Kvasňovský, LK servis, 951 15 Mojmírovce kontrola a kompletný servis motorového vozidla Volkswagen Caddy r.v.2010 Stanislav Kurek 8.11.2018
47/2018
0 Samoni, Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou servis okien a balk.dverí v bytovom dome na Vinohradskej 1 - byt p.Hrušovskej Stanislav Kurek 5.11.2018
46/2018
0 Park Nitra, s.r.o., Nitra vybudovanie chodníka v areáli Materskej školy v Ivanke pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 2.11.2018
45/2018
0 Službyt Nitra, s.r.o., Nitra oprava poruchy v prívode el. energie v bytovom dome na Vinohradskej ul.1 - byt č. 21-p.Oršula Mgr.Ľuboš Gál 9.10.2018
44/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Zuzanu Kiššovú, Mojmírovce, hasičská1265/36, p.č.713/2 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 9.10.2018
43/2018
0 Službyt Nitra, s.r.o., Nitra audit kotolní na Vinohradskej 1 a Beňadikovej 1 od firmy Elpet 500,- bez DPH Mgr.Ľuboš Gál 5.10.2018
42/2018
0 Službyt Nitra, s.r.o., Nitra výmena automatickej regulácie v bytovom dome na ul. Vinohradská Mgr.Ľuboš Gál 2.10.2018
41/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre M.Kuzmického, Vinohradská 34, p.č.1293 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 4.10.2018
40/2018
0 Mercury corporation, Krušovská 1654/10, Topoľčany vybudovanie súvislého chodníka na ulici Novozámocká, Ivanka pri Nitre - od hasičskej zbrojnice Mgr.Ľuboš Gál 17.9.2018
39/2018
0 Miroslav Ružička, ŽEL-MAT, Ivanka pri Nitre oplotenie areálu materskej školy v Ivanke pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 12.9.2019
38/2018
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Radoslava Szaba, Novozámocká 229/A, p.č.21/A v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 30.8.2018
37/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Petra Galana, Jurkovičova 24, Nitra, p.č.468/6 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 28.8.2018
36/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Radoslava Divinca, Jurkovičova 3, Nitra, p.č.468/5 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 28.8.2018
35/2018
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Martina Moravčíka, Dlhá 70, Nitra, p.č.391, 414/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 22.8.2018
34/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Emila Guzmického, Luk 35, p.č.1675/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 7.8.2018
33/2018
0 Cesty, s.r.o., Nitra súvislá rekonštrukcia miestnej komunikácie Bardyho a Pri Tehelni Mgr.Ľuboš Gál 2.8.2018
32/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Oprava vodovodnej šachty (prasknutý ventil) ulica Gergelová Mgr.Ľuboš Gál 2.8.2018
31/2018
0 Retro bicykle, L.Olbrachta 1149, 02801 Trstenná Retro mestský bicykel Goetze colours 28" 1 prevod, sv.modrý, košík grátis, + zámka Kellys + dopravné náklady 176,89 Mgr.Ľuboš Gál 30.7.2018
30/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Vladimíra Urdu, bytom Bárdyho 16, Ivanka pri Nitre, p.č. 1249/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 18.7.2018
29/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.M.Kóniga, bytom Vinohradská 46, Ivanka pri Nitre, p.č. 1271/2 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 27.6.2018
28/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.J.Sirotiakovú, bytom Bárdyho 9, Ivanka pri Nitre, p.č. 1274 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 27.6.2018
27/2018
0 Ing.Jozef Demel, Cabanova 15, Nitra Vykonanie stavebného dozoru na projekte stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu. Mgr.Ľuboš Gál 20.6.2018
26/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Katarínu Eliášovú, bytom Mos.Bartosiewicza 861/9, Nitr.Hrnčiarovce, p.č. 1062, 1074 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 20.6.2018
25/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Katarínu Eliášovú, bytom Mos.Bartosiewicza 861/9, Nitr.Hrnčiarovce, p.č. 1060 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 20.6.2018
24/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Jána Kostu a manž.Annu, bytom Bárdyho 14, Ivanka pri Nitre, p.č. 1246 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 6.6.2018
23/2018
0 ZsVS, a.s., Nitra Odvočenie vodovodu pre Antona Bátovského , bytom Zvolenská 2/15, Nitra - Pč- 1873/1 a 1870/1 a 338/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 30.5.2018
22/2018
0 L.M.J.Salamander s.r.o., Pražská 15, 949 01 Nitra Izolačné 2-sklo + výmena v obecnom parku na sociálnych zariadeniach 2 ks 153,6 Mgr.Ľuboš Gál 30.5.2018
21/2018
0 AJ PRODUKTY Skladová skriňa Style, 4 police, 1900x1000x400mm, biela farba pre MŠ Ivanka pri Nitre - Archivačná skriňa 234 Mgr.Ľuboš Gál 24.5.2018
20/2018
0 Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Odstránenie závad zo správy o prev.odb.prehl. na obytných domoch Vinohradská a Beňadikova 1 a Odstránenei závad zo správy o opakovanej odbornej prehliade a skúške el. zariadenia v bytových domoch na Beňadik Mgr.Ľuboš Gál 24.5.2018
19/2018
0 Službyt Nitre, Janaka Kráľa 122, 949 01 Nitra Revízia - kontrola komína a dymovodov v bytových domoch na Beňadikovej a Vinohradskej 1 v Ivanke pri Nitre 135,6 Mgr.Ľuboš Gál 18.5.2018
18/2018
0 ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Petra Horvádha a manželku Moniku bytom Partizánska 64, Nitra na pozemku p.č.8878/1,970/2 a 971/4 a 971/1 v KU Ivanka pri Nitre Vladimíra Špánika, Novozámocká 384, Ivanka pri Nitre - p.c.338/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 17.5.2018
17/2018
0 Službyt NITRA, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava, servis, náhradné diely na plynový spotrebič v byte č. 26 Pagáčová v bytovom dome na Vinohradskej 1 v Ivanke pri Nitre - havarijný stav podľa revízie plynových zariadení Mgr.Ľuboš Gál 17.5.2018
16/2018
0 ZSvS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Petra Horvádha a manželku Moniku bytom Partizánska 64, Nitra na pozemku p.č.8878/1,970/2 a 971/4 a 971/1 v KU Ivanka pri NitreĽuboša Zelenaja, Bardyho 5, Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 16.5.2018
15/2018
0 Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Oprava vodovodného potrubia - výmena ventila v byte č. 38 - p.Obložinský Mgr.Ľuboš Gál 2.5.2018
14/2018
0 Alojz Krčmár - ALKAR, Coboriho 2, 949 01 Nitra Spracovanie vyúčtovania zálohových platieb za obecné byty an Vinohradskej a Beňadikovej 1 za rok 2017 Mgr.Ľuboš Gál 14.5.2018
13/2018
0 ZSvS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Ľuboša Zelenaja, Bardyho 5, Ivanka pri Nitre, na PČ. 1193 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 9.5.2018
12/2018
0 RNDr.Radomír Babiak, PhD. , Štúrova 230/117, 061 01 Spišská Stará Ves Objednávame si vypracovanie komunitného plánu soc.služieb na kľúč v súlade s novelou zákona o soc.službách 180 Mgr.Ľuboš Gál 27.4.2018
11/2018
0 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odbočenie vodovodu pre p.Petra Krenča, Myrtina 40, Ivanka pri Nitre, PČ: 154 a 154/1 v KU Ivanka pri Nitre Mgr.Ľuboš Gál 19.4.2018
10/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava elektriny a osvetlenia v bytovom dome na Beňadikovej ulici Mgr.Ľuboš Gál 22.3.2018
09/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra premontáž meračov PRVN za nové (s diaľkovým odpočtom) v bytovom dome na Vinohradskej ul. Mgr.Ľuboš Gál 2.2.2018
08/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra premontáž meračov PRVN za nové (s diaľkovým odpočtom) v bytovom dome na Beňadikovej ul. Mgr.Ľuboš Gál 2.2.2018
07/2018
0 EUFC, s.r.o., Bratislava, pobočka Levice vypracovanie monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia ZŠ Ivanka pri Nitre 300 Mgr.Ľuboš Gál 31.1.2018
06/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava a servis kotlov v bytovom dome na Beňadikovej ulici Mgr.Ľuboš Gál 30.1.2018
05/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra oprava a servis kotlov v bytovom dome na Vinohradskej ulici Mgr.Ľuboš Gál 30.1.2018
04/2018
0 stornovaná objednávka pre ENBRU stornovaná objednávka Mgr.Ľuboš Gál 26.1.2018
03/2018
0 BEPA - Reklamná agentúra, Fraňa Mojtu 3, 949 01 Nitra nálepky na smetné nádoby v množstve 1400 ks Mgr.Ľuboš Gál 11.1.2018
02/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra revízie vyhradených technických zariadení Mgr.Ľuboš Gál 3.1.2018
01/2018
0 SLUŽBYT NITRA, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra premontáž vodomerov na SV a TV s diaľkovým odpočtom v nájomných bytoch Mgr.Ľuboš Gál 3.1.2018