Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
035/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Výmena zásobníka ku kotlu Buderus v kotolni BD na Beňadikovej 1 v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 13.12.2021
034/2021
JA-BL-KO ct., s.r.o., J.M.Hurbana 2, Nové Zámky Vypracovanie a podanie Žiadosti o NFP pre projekt: "Kultúrny dom Ivanka pri Nitre - podpora udržateľnosti kultúry" Ing. Jana Maršálková 08.11.2021
033/2021
LEMUS, Cabajská 28, Nitra Dopravné značky bez montáže Ing. Jana Maršálková 08.10.2021
032/2021
Stromčekovo SK, s.r.o., Baničova 524/18, Nitra Realizácia výsadby priestoru pred ZS podľa predloženej CP. Ing. Jana Maršálková 05.10.2021
031/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre PETT, s.r.o. - parc. č. 895/10 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 27.09.2021
030/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Z.Minárovú, parc. č. 895/11,893/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 27.09.2021
029/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Z.Bédyovú, parc. č. 895/5 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 27.09.2021
028/2021
46845160 JA-BL-KO ct., s.r.o., Ing. Kornel ÁCs Vypracovanie a podanie Žiadosti o NFP pre projekt: "Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre" Ing. Jana Maršálková 22.09.2021
027/2021
RB-BTS, spol. s.r.o., J.Donča 2004/4, Zvolen 2x pilčícky kurz pre Ján Čičo a Pavel Csádi Ing. Jana Maršálková 22.09.2021
026/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre J.KERESTEŠ, Krakovská 15, Ivanka pri Nitre - P.Č: 983 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 21.09.2021
025/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre A.Havjar, Ivanka pri Nitre - P.Č: 1058, 1059/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 21.09.2021
024/2021
Staving Levice s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice Oprava a rozšírenie kabeláže telekomunikačného pripojenia (položenie káblov a zapojenie) v obci Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 09.09.2021
023/2021
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, Mojmírovce Búracie a zemné práce na oplotení ZS (terénne úpravy minibagrom, odvoz stav.odpadu) Ing. Jana Maršálková 06.09.2021
022/2021
PSBAU, s.r.o., Krakovská 97, Ivanka pri Nitre Objednávka úpravy zeleného pásu na ulici Luk v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 20.08.2021
021/2021
ZsVs, a.s. Nitra Vytýčenie vodovodných šúbrov - vodovodných uzáverov na ulici Gergeľova a Na Štrkovisko v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 22.07.2021
020/2021
ZsVs, a.s. Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Sandru Stojkovú, Horná 4, Ivanka pri Nitre - P.Č:1936/1, 1881 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 19.07.2021
019/2021
ROBEN-TRANS Preprava 16-miestnym mikrobusom v termíne 28.7.2021: Ivanka pri Nitre - Tatabánya - Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 14.07.2021
018/2021
EnA Consult Topoľčany s.r.o., Školská 565, Preseľany Akustická štúdia pre projekt MŠ Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 25.06.2021
017/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra odstránenie závad zistených pri servisnej priehliadke kotolne - BD Vinohradská a BD Beňadikova 399,72 Ing. Jana Maršálková 25.06.2021
016/2021
GOGO Agency, Farská 42, Nitra Vystúpenie - divadelné predstavenie pre deti s bábkami - dňa 4.6.2021 o 9:30 v KD Ivanka pri Nitre 300,- s DPH Ing. Jana Maršálková 03.06.2021
015/2021
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre Rozbor vody v budove zrekonštruovaného zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 01.06.2021
014/2021
45916641 Vipera, s.r.o. Pranájom sedacích vakov do exteriéru podľa ponuky na 5.6.2021 do obecného parku 240,- bez DPH Ing. Jana Maršálková 01.06.2021
013/2021
MAQUITA s.r.o., Soľná 738/36, Nitrianske Pravno 2ks náhradného dielu pružinovej hojdačky - horná časť kolísadla 350,- bez DPH Ing. Jana Maršálková 27.05.2021
012/2021
LEMUS, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra Návrh použitia DZ - priechod pre chodcov na ceste III/1660 (Mojmírovská), obnova vodorovného dopravného značenia - bus Ivanka pri Nitre, Návrh a osadenie dopravného zrkadla (pri has.zbroj.) Ing. Jana Maršálková 17.05.2021
011/2021
LIVONEC, s.r.o. Nitra, Novozámocká 207, 90901 Nitra Hasiace prístroje a ich osadenie a označenie podľa projektu Modernizácia a rozšírenie centra integrovnej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 03.05.2021
010/2021
Pavol Bernát Eurožalúzie, Cabajská 25, 949 01 Nitra Interiérové žalúzie 28 ks a nepriehľadné fólie 13 ks pre Zdravotné stredisko v Ivanke pri Nitre 1650,00 € Ing. Jana Maršálková 28.04.2021
009/2021
Jozef Sombat - kominár Oprava a vyhotovenie komína-dymovodu na kotli v TJ na Novozámockej ulici 298 v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 20.04.2021
008/2021
LEDAS, s.r.o., Trnavská 70, Bratislava Proces VO pre zariadenie a interiérové vybavenie Zdravotného strediska v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 22.03.2021
007/2021
ZsVs., a.s., Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky, parc.č. 1721/1, ulica Na štrkovisko Ing. Jana Maršálková 22.03.2021
006/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Nitra Oprava potrubia s teplou vodou a výmena rúr s teplou vodou z kotolne bytového domu do bytov, Vinohradská 1 Ing. Jana Maršálková 17.03.2021
005/2021
ZsVs., a.s., Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky,parc.č. 1978 Ing. Jana Maršálková 24.02.2021
004/2021
Peter Kopecký elektrický ohrev vodovodného potrubia pre dočasné Zdravotné stredisko Ing. Jana Maršálková 11.02.2021
003/2021
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova 147, Nitra Posyp miestnych komunikácií v kombinácii kamenivo a soľ Ing. Jana Maršálková 11.02.2021
002/2021
LDTE s.r.o., Červenova 39, nitra Služby IT technika podľa požiadaviek a potrieb obce a MŠ Ivanka pri Nitre na obdobie 7.1.2021-31.12.2021 Ing. Jana Maršálková 07.01.2021
001/2021
Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Oprava kotla - výmena ND: Buderus, servisné práce v bytovom dome v Ivanke pri Nitre 283,00 Ing. Jana Maršálková 07.01.2021