Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
45/2019
30869455 Ambrelo, OZ, Sputnikova 19, Bratislava Vystúpenie Maroša Banga - vianočný koncert dňa 22.12.2019 o 15:00 hod. v kostole sv.Martina Ing. Jana Maršálková 19.12.2019
44/2019
45402051 RCS Reklama s.r.o., Novozámocká 57, Ivanka pri Nitre Výroba 2 pečiatok (prezenčná pečiatky s dátumom a obyčajná pečiatka pre Sloves ZO) Ing. Jana Maršálková 19.12.2019
43/2019
47609338 SPORTIKA GROUP s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava Sada futbalových dresov, rozl. vesty, brankár. výstroj, lopty, liete, rakety, hokejky, bránky, koše, tenisové siete a nohejbalové lopty podľa cenovej ponuky zo dňa 9.12.2019 3751,- Ing. Jana Maršálková 17.12.2019
42/2019
RM GASTRO-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom Konvektomat el. 11x6N1/1 s príslušenstvom podľa cenovej ponuky 1075/2019 9099,48 Ing. Jana Maršálková 06.12.2019
41/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodu - vodovodná prípojka pre p. Kitlerovú a p. Belana, p.č. 934 v KU Ivanka pri Nitre
40/2019
34153004 RM GASTRO-JAZ, s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom Elektrický kotol 150l - B1-90/150E podľa predloženej ponuky CP 2190459 do školskej jedálne Ing. Jana Maršálková 22.11.2019
39/2019
41760221 Alexander Tóth, Vinohradnícka 56, Veľký Kýr Objednávka na jazdu a práce s plošinou podľa potrieb obce Ing. Jana Maršálková 22.11.2019
38/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodu - vodovodná prípojka pre p. Klementíka, p.č. 279/3 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 18.11.2019
37/2019
Samoni, Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou Oprava a servis balkónových dverí a okien v byte č. 34 na Vinohradskej 1 v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 11.11.2019
36/2019
Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Dodávka a montáž zmiešavacieho ventilu do kotolne na Vinohradskú 1, Ivanka pri Nitre 446,11 Ing. Jana Maršálková 5.11.2019
35/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodu - vodovodná prípojka pre p. Letka, p.č. 1551/14 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 05.11.2019
34/2019
Cesty Nitra, a.s., stredisko Nitra, Murgašova 4, Nitra Oprava MK Hornocintorínska ulica, so splatnosťou faktúry 30 dní a zárúčnou dobou 24 mesiacov Ing. Jana Maršálková 17.10.2019
33/2019
Pavol Baláž, Odbojárov 22, Zlaté Moravce Odborné poradenstvo k správe registratúry, vyradenie dokumentácie stavebného úseku 100,00 Ing. Jana Maršálková 09.10.2019
32/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Rozbor vody - lokalita Krásne lúky v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 03.10.2019
31/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Preplach a dezinfekcia potrubia - oblasť Krásne lúky v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 03.10.2019
30/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodu - vodovodná prípojka pre p. Mária Guzmickéhom, Novozámocká 327, p.č. 1384/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 17.09.2019
29/2019
ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra Pripojenie na odbočenie vodovodu - vodovodná prípojka pre p. Majerhofferovú, p.č. 391, 407 v KU Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 11.09.2019
28/2019
51887746 Pavol Baláž, Odbojárov 22, Zlaté Moravce Odborné poradenstvo, školenie zamestnancov, vypracovanie dokumentácie registratúrneho strediska, príprava doplnku registratúrneho poriadku v zmysle vyhlášky MV SR č. 49/2019 Ing. Jana Maršálková 23.07.2019
27/2019
0 ZsVS a.s. Odbočenie vodovodu Ing. Jana Maršálková 23.07.2019
26/2019
0 ZsVS a.s. Odbočenie vodovodu Ing. Jana Maršálková 10.06.2019
25/2019
0 Krásne lúky s.r.o., Štrková 17, Žilina Realizácia zákazky: oprava a revitalizácia schodov, múrikov a spevnenej plochy - chodníka v parku v Ivanke pri Nitre Ing. Jana Maršálková 24.06.2019
24/2019
0 Sezako Trnava, Orešanská 11, 917 01 Trnava Vykonanie dymovej skúšky v obci Ivanka pri Nitre na základe predloženej cenovej ponuky č. 2019/484 Ing. Jana Maršálková 24.06.2019
23/2019
0 SAMONI P.Štefkovič Hlavná 155 Nová Ves nad Žitavou Servis okien a balk.dverí a okien v bytovom dome na Beňadikovej 1 - byt p.Horvátha Ing.Jana Maršálková 18.06.2019
22/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre R.Beneša, Myrtina 42, Ivanka pri Nitre, p.č.256/42 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.6.2019
21/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra Vyhotovenie odbočenia vodovodnej prípojky pre J. Guzmického, Krakovská 88, p.č.1385/1,2,3 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 10.06.2019
20/2019
0 Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Dodávka a montáž podružných mreračov elektoromotorov v BD Vinohradská a Beňadikova 97,2 Ing.Jana Maršálková 24.5.2019
19/2019
0 Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122, Nitra Dodávka a montáž meračov tepla v BD Vinohradská a Beňadikova 2601,8 Ing.Jana Maršálková 24.5.2019
18/2019
0 Viktória-CA s.r.o., Jesenského 74, Štúrovo jazda Štúrovským vláčikom na MDD 1.6.2019 12:00-18:00 Ing.Jana Maršálková 13.5.2019
17/2019
0 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Štúrova 147, Nitra Frézovaný asfalt 168 ton (ul. Konopárenská - oprava) Ing.Jana Maršálková 13.5.2019
16/2019
0 SAMONI , Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou servis okien a balk.dverí a okna v bytovom dome na Vinohradskej 1 - byt p.Obložinského Ing.Jana Maršálková 10.5.2019
15/2019
0 PRIBINA OZ, Luk 34, Ivanka pri Nitre Hudobná produkcia na 30.4.2019 Stavanie mája v KD Ing.Jana Maršálková 30.4.2019
14/2019
0 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, Korytovská 20, Lužianky Kontajner na bio-odpad 3 ks 1100l (cintoríny a bytové domy) Ing.Jana Maršálková 30.4.2019
13/2019
0 PS BAU SK, s.r.o., Krakovská 97, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávame si u Vás vyhotovenie dopravného ihriska v areáli MŠ podľa cenovej ponuky Ing.Jana Maršálková 16.4.2019
12/2019
0 Jozef Sombat, Veľké Zálužie, Za humnami 119 čistenie a kontrola komínov na obecných objektoch + výmena dymovodu v ZS Ing.Jana Maršálková 1.4.2019
11/2019
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p.I.Fišerovú, p.č.1457/1 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 27.3.2019
10/2019
0 Samoni, Hlavná 155, Nová Ves nad Žitavou dodanie a montáž nového izolačného 2 skla do vstupných dvetí v bytovom dome na Vinohradskej 1, v Ivanke pri Nitre Ing.Jana Maršálková 26.3.2019
09/2019
0 Patrik Šoltys, Okružná ul.23, Branč výpočtová technika podľa predloženej cenovej ponuky: 6 ks tablet a 3ks notebook Ing.Jana Maršálková 22.3.2019
08/2019
0 RAUGAAS s.r.o., Novomeského 11, 949 11 Nitra vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ v objektoch obce Ivanka pri Nitre + údržba a odstránenie závad Ing.Jana Maršálková 18.3.2019
07/2019
0 Trans elektroprojekcia, Dvorčanská 33, 949 05 Nitra vypracovanie PD elektroinštaláciu materskej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 450 Ing.Jana Maršálková 5.3.2019
06/2019
0 ZsVS, a.s. vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p.d.LAUKU, p.č.971/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 20.2.2019
05/2019
0 Alexander Vereš, Novozámocká 349, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávka tvorby webstránky podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2019 Ing.Jana Maršálková 7.2.2019
04/2019
0 Službyt Nitra, Janka Kráľa 122, Nitra oprava poruchy v prívode el. energie v bytovom dome na Vinohradskej ul.1 Ing.Jana Maršálková 4.2.2019
03/2019
0 ZsVS, a.s. Nitra vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Katarínu Patorajovú, p.č.996, 878/1 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 22.1.2019
02/2019
46234888 Unimont s.r.o., Ul. 1. Mája 14, 952 01 Vráble Objednávka ústredne na obecný rozhlas Ing.Jana Maršálková 17.1.2019
01/2019
0 BEPA - reklamná agentúra, Fraňa Mojtu 3, Nitra výroba nálepiek na smetné nádoby v počte 1400ks - formát 10x6 cm, fluorescentná samolepiaca fólia s potlačou 238,-€ bez DPH Ing.Jana Maršálková 9.1.2019