Objednávky

Úvod / Objednávky

Filtrovať objednávky: 20242023 | 2022 | 20212020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
048/2023
47441232 Gotana Group, s.r.o., č. 301, 958 43 Nedanovce Objednávame si u Vás notebook HP 250 G10 pre MŠ Ivanka pri Nitre 525,00 Ing. Jana Maršálková 20.12.2023
047/2023
55528686 HD-Technology s.r.o., Šalgovská 1919/11,951 15 Mojmírovce Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu EliteBoard Set s montážou pre MŠ Ivanka pri Nitre 1600,00 Ing. Jana Maršálková 20.12.2023
046/2023
45424322 JIPO SK, s.r.o., Čeladická 1, 951 75 Beladice Objednávame si u Vás výmenu skiel (8 ks)-samostatné sklo,rozmer: F4-SS14-4-SS14-N4 Trojsklo 40mm U=0,6+Sw isspacer 928,00 Ing. Jana Maršálková 19.12.2023
045/2023
48255742 Ľuboš Pňaček, Sedliacka ulica 1072/45, 951 15 Mojmírovce Objednávame si u Vás zhotovenie prístrešku nad vchodom do zdravotného strediska 1300,00 Ing. Jana Maršálková 07.12.2023
044/2023
30756863 Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávame si u Vás správu a údržbu verejného osvetlenia 450,00 / kvartál Ing. Jana Maršálková 08.11.2023
043/2023
47517221 Ing. Milan Uhorščák, Hlavná ulica 644/159, 94655 Pribeta Objednávame si u Vás zameranie priestoru v okolí potoka za účelom budovania vychádzkovo-športovej zóny (geodetická dokumentácia) 2970,00 Ing. Jana Maršálková 08.11.2023
042/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Ing. Mareka Lörinca, p.č. 1931/2 Ing. Jana Maršálková 06.11.2023
041/2023
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Objednávame si vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne pre bytové domy Vinohradská ul. a Beňadikova ul. 168,00 Ing. Jana Maršálková 30.10.2023
040/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Vladimíra Zúbku, parc.č. 1418 Ing. Jana Maršálková 25.10.2023
039/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Branislava Martiša, p.č. 1809/2 Ing. Jana Maršálková 23.10.2023
038/2023
52366405 UNISYSTEMS s.r.o., Jelenec 345 Objednávame si u Vás dodávku,montáž,nastavenie podľa cen.ponuky č.40230035: 1.Kompaktné IP kamery DAHUA IPC-HFW2541E-S-0280B 5Mpx (11ks) s príslušenstvom, 2. 4Mpx dome IP kameru (1ks) DAHUA IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2 s príslušenstvom 8455,00 Ing. Jana Maršálková 16.10.2023
037/2023
43948341 KRISTL s.r.o., Prídavkova 49, 841 06 Bratislava Objednávame si u Vás dodávku,montáž,kabeláž elektromechanickej závory pre intenzívnu prevádzku LIFE SUPRA 24V,elektr.,rameno 5m s ostatným príslušenstvom 1130,00 Ing. Jana Maršálková 16.10.2023
036/2023
31447929 Službyt Nitra, s.r.o., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás systém diaľkového odpočtu meračov tepla a následné overenie meračov tepla v bytových domoch Beňadikova a Vinohradská ul. 2121,00 Ing. Jana Maršálková 09.10.2023
035/2023
53344154 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra Objednávame si u Vás traktorovú mulčovaciu kosačku Crossjet SC 92-23, 4x4 8669,00 Ing. Jana Maršálková 06.10.2023
034/2023
36041939 IVOS s.r.o., Švantnerova 13, 968 01 Nová Baňa Objednávame si u Vás nerezové tácky s priemerom 18 cm (510 ks, 2,70 eur/ks) 1377,00 Ing. Jana Maršálková 05.10.2023
033/2023
53418409 AntaStav s.r.o., č.667, 951 08 Golianovo Objednávame si u Vás zámkovú dlažbu na ihrisko (osadenie obrubníkov, dlažby a kompletné práce) 9950,00 Ing. Jana Maršálková 05.10.2023
032/2023
45620741 Lemus s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás vodorovné dopravné značenie,parkovacie miesta na Ábelovej ul. (13ks), dopravné značky STOP (kompletne so stĺpikom 2ks) a dopravná značka Daj prednosť v jazde (1ks) 665,00 Ing. Jana Maršálková 04.10.2023
031/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre Ing. Lörinca, p.č. 1930,1931,1936/1 Ing. Jana Maršálková 26.09.2023
030/2023
34868712 Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE, Cabajská 25, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás sieťky proti hmyzu na budovu zdravotného strediska (5 ks na plastové okná, 2 ks na hliníkové okná) 600,00 Ing. Jana Maršálková 28.08.2023
029/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Mgr. Alena Černíková, p.č. 1171,117 Ing. Jana Maršálková 14.08.2023
028/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Čičo, p.č. 338/1 Ing. Jana Maršálková 02.08.2023
027/2023
00397482 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 609/2 949 76 Nitra Objednávame si u Vás vyhotovenie a dodanie diela: 1.Výskum hist.vývoja,urban.a dopravnej štruktúry,krajinného priestoru a vegetácie,so zameraním na dreviny, 2.Návrhová a implementačná časť výskumnej úlohy 1800,00 Ing. Jana Maršálková 25.07.2023
026/2023
10993797 František Kušpál, č. 132, 962 34 Tŕnie Objednávame si u Vás opravné a revízne práce na vozidle TATRA T815, EČV: NR-951CZ 2000,00 Ing. Jana Maršálková 13.07.2023
025/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Šranka, p.č. 235/1,2 200,00 Ing. Jana Maršálková 30.06.2023
024/2023
53418409 AntaStav s.r.o., č.667, 951 08 Golianovo Objednávame si u Vás betónové podložie na svetlá na cintoríne 1000,00 Ing. Jana Maršálková 20.06.2023
023/2023
44248881 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra Objednávame si u Vás prenájom pracovnej plošiny Europelift TM15TJ s dopravou na 24.6.2023 200,00 Ing. Jana Maršálková 15.06.2023
022/2023
30756863 Juraj Kevély ELKE, Novozámocká 331, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávame si u Vás osvetlenie cintorínov 9500,00 Ing. Jana Maršálková 13.06.2023
021/2023
52302792 KANAL SERVIS NR s.r.o., Beňadikova 560/35, 951 12 Ivanka pri Nitre Objednávame si u Vás dymovanie kanalizácie 4500,00 Ing. Jana Maršálková 13.06.2023
020/2023
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky Objednávka na: 1.Žiadosť o nenávratnú finančnú pomoc na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku voj.agresie voči Ukrajine,IROP-P09-SC91-2023-108,cena: 600 EUR, 2.Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na r.2023 pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (Envirofond),cena: 720 EUR 1320,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023
019/2023
53418409 AntaStav s.r.o., č.667, 951 08 Golianovo Objednávka na opravu schodov - vstup do bytového domu Beňadikova 1 a Vinohradská 1 6500,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023
018/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Kiševa, p.č. 200/1, 200/3, 220 Ing. Jana Maršálková 05.05.2023
017/2023
53344154 Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, 949 05 Nitra Objednávka na traktorovú kosačku STARJET UJ 102-22 P3 4300,00 Ing. Jana Maršálková 26.04.2023
016/2023
22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra Objednávka na opravu a sprevádzkovanie prečerpávacej stanice v parku s kontrolou elektrického prívodu Ing. Jana Maršálková 26.04.2023
015/2023
17329477 AUTO-IMPEX, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 810 00 Bratislava Objednávka na vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus (vozidlo NR394IP,VIN: ZCFCA70B305324964,čerpadlo: 96943) Ing. Jana Maršálková 18.04.2023
014/2023
34868712 Pavol Bernát - EURO ŽALÚZIE, Cabajská 25, 949 01 Nitra Objednávka na interiérové žalúzie v počte 24 ks s dodávkou,montážou a zameraním (kultúrny dom) 1500,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
013/2023
36362468 Architektonická kancelária Csanda - Piterka, s.r.o., Riečna 2, 949 01 Nitra Objednávka na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Ivanka pri Nitre,zmeny a doplnky 4 9600,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
012/2023
44450699 JOSSIK, s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo Objednávka na vypracovanie komplexného pasportu a projektu vybraného vodorovného,zvislého doprav.značenia a zariadení (Vyhláška MV SR 30/2020) 3280,00 Ing. Jana Maršálková 12.04.2023
011/2023
22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Podhájska 23, 949 01 Nitra Objednávka na vyčistenie čerpacích staníc a retenčky Ing. Jana Maršálková 11.04.2023
010/2023
46845160 JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky Objednávka verejného obstarávania podľa §117 na: 1.Poskytnutie služby stavebného dozora v priebehu realizácie zákazky Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka p.N., 2.Vybavenie MŠ Ivanka p.N. 720,00 Ing. Jana Maršálková 20.03.2023
009/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Eršeka,p.č. 528/1528/11, SP 596/2022/2023 Ing. Jana Maršálková 15.03.2023
008/2023
50984641 LDTE, s.r.o., Červenova 483/39, 94901 Nitra Služby IT technika podľa požiadaviek a potrieb OcÚ a MŠ Ivanka pri Nitre na rok 2023 3000,00 Ing. Jana Maršálková 02.03.2023
007/2023
50907204 Fortunaway s.r.o., 935 06 Jabloňovce č. 58 Spracovanie dokumentácie verejného obstarávania pre projekt modernizácie systému verejného osvetlenia v obci 300,00 Ing. Jana Maršálková 01.03.2023
006/2023
31583466 NICHOLTRACKT, s.r.o., Novozámocká 185, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pneumatiky na traktor 2 ks (16,9 x 34) a duše na traktor 2 ks Ing. Jana Maršálková 03.02.2023
005/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre stavebníka T. Zelenaj,p.č. 141/2,142/1,142/2 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
004/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Guzmickú,p.č. 1545/1 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
003/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Guzmického,p.č. 1545/4 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
002/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Žifčáka,p.č. 1545/5 Ing. Jana Maršálková 01.02.2023
001/2023
36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Objednávame si u Vás pripojenie na odbočenie vodovodnej prípojky pre p. Bako,p.č. 1545/3, SP187/2022 Ing. Jana Maršálková 31.01.2023