Voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024 – oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024 – oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
Voľby do Európskeho parlamentu 8.6.2024 – oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o utvorení volebných okrskov
V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/2024 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu dňa 8. júna 2024
a na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 oznamujeme,že v obci Ivanka pri Nitre boli vytvorené tri volebné okrsky nasledovne:

  • Volebný okrsok č.1: Kultúrny dom – sála – vchod č.1, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre
  • Volebný okrsok č.2: Kultúrny dom – sála – vchod č.2, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre
  • Volebný okrsok č.3: Kultúrny dom – sobášna miestnosť, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zároveň zverejňujeme e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obec@ivankaprinitre.sk

Voľby EÚ – utvorenie volebných okrskov a zverejnenie emailovej adresy