VZN č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / VZN č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4
VZN č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Ivanka pri Nitre – zmeny a doplnky č. 4:

VZN 1-2024