Kategória: Nezaradené

Úvod / Nezaradené
Futbalové tréningy
Článok

Futbalové tréningy

Futbalový klub oznamuje, že futbalové tréningy začínajú od 12.8.2020 každý pondelok a stredu pre deti 7-13 rokov.

Článok

Schválené VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, …

Schválené VZN č.2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území Obce Ivanka pri Nitre bolo zverejnené 8.12.2016 na Úradnej tabuli obce